logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs museum :: organisation

Object description

Göteborgs museum, beläget i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, utgör grunden till ett antal museer i Göteborg, bland annat dagens Stadsmuseum. Museet invigs 20 december 1861.

Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:170
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stadens 5 rote, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1900 [ca]
  Person:
  Bruce, Fritz Elof, 1870-1958, Christinae kyrka, Göteborgs museum [från och med 1861], Ostindiska huset
 2. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:363
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan, Rådhuset, Sahlgrenska huset, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska kyrkan
  Time:
  1953
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, Ostindiska huset
 3. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:901
  Sakord: bilder, fotografi, målning, tavla
  Location:
  Göteborg, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, Ostindiska huset, Stenvall, Frans Oscar, 1856-1916, Wezäta [möjligen]
 4. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmB:683
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1942, 1947
  Person:
  Alströmer, Jonas, 1685-1761, Börjeson, John, 1835-1910, skulptör, Christinae kyrka, Göteborgs museum [fr o m 1861], Göteborgs Stadsmuseum [fr o m 1993], Ostindiska huset
 5. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmB:4517
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Lilla Torget [åt öster], Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1942
  Person:
  Alströmer, Jonas, 1685-1761, Börjeson, John, 1835-1910, skulptör, Christinae kyrka, Göteborgs museum [fr o m 1861], Göteborgs Stadsmuseum [fr o m 1993], Ostindiska huset
 6. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:24553
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Svenska ostindiska companiet [1700-mitt till 1813], Sverige
  Time:
  1966
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum [1861], Göteborgs Stadsmuseum [fr o m 1993], Holmgren, Gösta, Ostindiska huset
 7. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:24554
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-14, Stora Hamnkanalen, Svenska ostindiska companiet [1700-mitt till 1813], Sverige
  Time:
  1966
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum [1861], Göteborgs Stadsmuseum [1993], Holmgren, Gösta, Ostindiska huset
 8. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:24555
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-14, Stora Hamnkanalen, Svenska ostindiska companiet [1700-mitt till 1813], Sverige
  Time:
  1966
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum [1861], Göteborgs Stadsmuseum [1993-], Holmgren, Gösta, Ostindiska huset
 9. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:24556
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-14, Stora Hamnkanalen, Svenska ostindiska companiet [1700-yalets mitt-1813], Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1966
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum [1861], Göteborgs Stadsmuseum [1993-], Holmgren, Gösta, Ostindiska huset
 10. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:50052
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12 [gården], Sverige
  Time:
  1918
  Person:
  Göteborgs museum [1861-], Ostindiska huset, Petersson, Elisabeth
 11. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:64
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Sverige
  Time:
  1921
  Person:
  Göteborgs museum
 12. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:181
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan
  Time:
  1890 [ca]
  Person:
  Göteborgs museum, Jonason, Aron, 1838-1914, Kungliga Telegrafexpeditionen, Ostindiska huset, Öfverums Redskapshandel
 13. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:192
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan
  Time:
  1890-talet [senare delen]
  Person:
  Eriksbergs verkstads utställning, Göteborgs museum, Jonason, Aron, 1838-1914, Ostindiska huset
 14. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:274
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Göteborgs Enskilda Bank, Inom Vallgraven, Kristine kyrka, Kämpebron, Lejonbron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1889-1895
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, Jonason, Aron, 1838-1914, Ostindiska huset
 15. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:278
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1890 [omkring]
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, Jonason, Aron, 1838-1914, Ostindiska huset
 16. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:297
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Brunnsparken [i fonden], Göteborg, Göteborgs Bank, Inom Vallgraven, Kristine kyrka, Kämpebron, Lejonbron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1900 [omkring]
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, Jonason, Aron, 1838-1914, Ostindiska huset
 17. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:322
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kristine kyrka, Kämpebron, Lejonbron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1880-talet
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, Jonason, Aron, 1838-1914, Ostindiska huset
 18. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:3824
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Sverige
  Time:
  1902
  Person:
  Göteborgs museum
 19. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmPK:540
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12
  Time:
  1898
  Person:
  Göteborgs museum, okänd
 20. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmPK:748
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget 1-2, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron, Wijkska huset
  Time:
  1890 [ca]
  Person:
  Göteborgs museum, Göteborgs Stadsmuseum, Jonason, Aron, 1838-1914
 21. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GhmR:237:1
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Sverige
  Time:
  1933-10
  Person:
  Göteborgs museum, Ostindiska huset, Thulin, Otto, 1886-1959
 22. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GhmR:357:7
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Thulehuset
  Time:
  1946-07
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, Göteborgs rådhus, Ostindiska huset, Thulin, Otto, 1886-1959
 23. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GhmR:390:3
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956-05
  Person:
  Göteborgs museum, Mannerstedt, Henry
 24. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GhmR:390:4
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956-05
  Person:
  Göteborgs museum, Mannerstedt, Henry
 25. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:22735:3
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild, stereoskopbild
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-16, Sahlgrenska huset, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1863
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, Göteborgs rådhus, Ostindiska huset, Vogel & Dienstbach Photografiska Atelier
 26. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:27700
  Sakord: akvarell, bilder, tavla
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Svenska ostindiska companiet [före detta], Sverige, Södra Hamngatan
  Time:
  1873, 1971 [troligen], 2002-08-22
  Person:
  Ericson, Eric Nicolaus, Göteborgs museum, Persson, Annika, konservator [bild 1 och 2]
 27. Thumbnail
  Objekt: GMA:2635
  Sakord: bilder, fotografier med lavering, fotosamling
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Person:
  Göteborgs museum, Rasmussen, Yngve, 1860-1923
 28. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:2654:6
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Göteborgs Bank, Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron
  Time:
  1900 [cirka], 1936
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum [Göteborgs stadsmuseum, från 1996], okänd, Ostindiska huset, Tyska kyrkan, Göteborg
 29. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:2654:7
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron, Wijkska huset
  Time:
  1900 [ca], 1936
  Person:
  Göteborgs museum [1996 Göteborgs stadsmuseum], okänd, Ostindiska huset
 30. Thumbnail
  Objekt: GMA:2940
  Sakord: bilder, tidningstryck
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Person:
  Göteborgs museum
 31. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:2981:39
  Sakord: bilder, fotografi, tavla, träsnitt
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1865-10-07 [se källuppgifter]
  Person:
  Göteborgs museum
 32. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:3147:81
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Trollhättan, Tyska bron
  Time:
  1881 [troligen]
  Person:
  Christinae kyrka, Dahllöf, Robert, 1842-1904, Göteborgs museum [Göteborgs stadsmuseum, från 1996], Ostindiska huset
 33. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:3722:13
  Sakord: akvarell, bilder
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Ostindiska Huset, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1890
  Person:
  Göteborgs museum, Messmann, Ludvig, 1826-1893
 34. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:3935:27
  Sakord: bilder, flygfoto, fotografi, påsiktsbild, vykort
  Location:
  Fontänbron, Gustav Adolfs torg, Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen
  Time:
  1930 [ca]
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, Göteborgs rådhus, okänd, Ostindiska huset
 35. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:7357:8
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan
  Time:
  1869
  Person:
  Göteborgs museum, Ranch, Christian Wilhelm
 36. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:7449:632
  Sakord: bilder, fotografi, vykort
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Sverige
  Time:
  1901
  Person:
  Göteborgs museum, okänd, Ostindiska huset
 37. Thumbnail
  Objekt: GMA:7686
  Sakord: bilder, tidningstryck, tryck
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1950
  Person:
  Göteborgs museum
 38. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:7739:46
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Tyska bron
  Person:
  D Eurenius Fotografiska Atelier, Göteborgs museum [Göteborgs Stadsmuseum från 1996], Ostindiska huset
 39. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:8610:1
  Sakord: bilder, fotografi, tavla, teckning
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Sverige
  Time:
  1875-06-14 [?]
  Person:
  Göteborgs museum [biblioteket], Ostindiska huset
 40. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:8854:1
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Södra Hamngatan, Trollhättan, Tyska bron
  Person:
  Dahllöf, Robert, 1842-1904, Göteborgs museum [Göteborgs Stadsmuseum, från 1996], Ostindiska huset
 41. Thumbnail
  Objekt: GMA:9416
  Sakord: bilder, tuschteckning
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1966
  Person:
  Göteborgs museum, Johansson, Erik Wilhelm
 42. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:14389:39
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan, Radeska huset, Smedjegatan, Sverige
  Time:
  1888
  Person:
  Berg, Wilhelm, 1839-1915, Charles E. Toft & Co Cigarr och Tobaksaffär, Göteborgs museum, Markiser & Persienner Göteborgs Persiennfabrik
 43. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMA:14543
  Sakord: bilder, ritning
  Location:
  Nordstaden, Norra Hamngatan 12
  Time:
  1863
  Person:
  Göteborgs museum, Ostindiska huset
 44. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GMA:14789:58
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1930-tal [troligen]
  Person:
  Göteborgs museum [innergården], Göteborgs Stadsmuseum, okänd, Ostindiska huset
 45. Thumbnail
  bild
  Objekt: GSMArkiv:150267
  Sakord: bilder, flygfoto, fotografi, påsiktsbild, vykort
  Location:
  Fontänbron, Gustav Adolfs torg, Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Rådhuset, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen
  Time:
  1930 [ca], 1962-11
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum, okänd, Ostindiska huset
 46. Thumbnail
  bild
  Objekt: GSMArkiv:200003
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12
  Time:
  1936
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Göteborgs museum, Göteborgs-Tidningen

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.