logo

Carlotta - the museum database

Metalls avdelning 41, Svenska metallindustriarbetareförbundet. Avdelning 41, Göteborg, Svenska metallindustriarbetareförbundet. Avdelning 41. Eriksbergs verkstadsklubb, Svenska metallindustriarbetareförbundet. SKF:s verkstadsklubb :: organisation

Object description
Göteborgs avdelning av Svenska metallindustriarbetarförbundet
Visat namn
Metalls avdelning 41; Svenska metallindustriarbetareförbundet. Avdelning 41, Göteborg; Svenska metallindustriarbetareförbundet. Avdelning 41. Eriksbergs verkstadsklubb; Svenska metallindustriarbetareförbundet. SKF:s verkstadsklubb
Verksamhetsnamn
Sv melattindustri-arb-förb avd 41; Avdelning 41, Svenska metallindustriarbetareförbundet
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1896
Tidpunkt - verksamhetsslut
2006 [Bildades tillsammans med Industrifacket det nya Industrifacket Metall.]
Beskrivning
Göteborgs avdelning av Svenska metallindustriarbetarförbundet
Namn - verksam vid
Svenska metallindustriarbetareförbundet
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Institutionsnamn
Sv. metallindustriarbetareförbundet, avd. 41, Göteborg; Svenska metallindustriarbetareförbundet.; Svenska metallindustriarbetareförbundet (Göteborg)
Namn på underordnad enhet
Avdelning 41; Avdelning 41, Göteborg; Avdelning 41.; Eriksbergs verkstadsklubb; SKF:s verkstadsklubb

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.