logo

Carlotta - the museum database

Idun :: organisation

Object description
Tryckeri grundat 1893 av Frithiof Hellberg, redaktör på veckotidningen Idun. Syftet var att ”driva boktyrckerirörelse och litografisk anstalt samt att utgiva tidnignen Idun jämte Iduns mode- och mönstertidning”. Hellberg hade köpt upp C E Gernandts tryckeri och flyttade nu in det i en för verksamheterna byggda lokaler på Bryggargatan i Stockholm. 1897 fick man titeln ”Kungligt hofboktryckeri”. Tidningen och tryckeriet delades upp 1904, då Norstedt köpte upp tryckeriet, som 1933 överfördes till Esselte AB.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.