logo

Carlotta - the museum database

Riksantikvarieämbetet, RAÄ, RAÄ [distr. (MM), Riksantikvarieämbetets förlag, Riksantikvarieämbetet (distr.), RAÄ? :: organisation

Object description
Det är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv och därmed en av de centrala myndigheterna i svensk kulturpolitik.
Object description
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet och lyder under Kulturdepartementet.
Visat namn
Riksantikvarieämbetet; RAÄ; RAÄ [distr. (MM); Riksantikvarieämbetets förlag; Riksantikvarieämbetet (distr.); RAÄ?
Libris-id
127076
Verksamhetsnamn
Riksantikvarieämbetet
Sakord - neutral term
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Beskrivning
Det är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv och därmed en av de centrala myndigheterna i svensk kulturpolitik. ; Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet och lyder under Kulturdepartementet.
Namn - annan anknytning
UV-Väst [tom 2014]
Land
Sverige
Stad
Visby; Stockholm
Webblänk - url
www.raa.se
Institutionsnamn
Riksantikvarieämbetet; RAÄ; Stockholm.; Riksantikvarieämbetet (Stockholm)
Namn på underordnad enhet
Riksantikvarieämbetet; pbl
Libris-id - institution
libris.kb.se; 127076

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.