logo

Carlotta - the museum database

Kockums AB, Kockum :: organisation

Object description

grundades av Frans Henric Kockum som gjuteri och mekanisk verkstad. (Företaget blev aktiebolag 1866) med tillverkning främst av landbruksredskap, spisar och ugnar. Från 1850 tillverkades även järnvägsvagnar. År 1870 anlades ett skeppsvarv. Skånska Cement anlades 1871 genom specialisering PÅ cementtillverkning av familjen Kockums ägda tegelbruk i Lomma.

Kockums Jernverks AB bildades efter Frans Henric Kockums död 1875.

Under 1900-talets början fram till första världsksriget koncentrerades verksamheterna: den mekaniska verkstaden i Malmö till tillverkningen av fartyg, järnvägsvagnas och broar, medan Kockums Jernverk specialierades på stål och stålprodukter och emaljerade varor.

Under 1970-talet avvecklades Kockums Jernverk och såldes.

Kockums varv expanderade under 1950- och 60-talen men under mitten av 1970-talet avvecklades delar av tillverkning. 1979 övertogs Kockums AB av statliga Svenska Varv AB (sedan 1987 Celsius Industrier)

Visat namn
Kockums AB; Kockum
Verksamhetsnamn
Kockums AB; Kockums mekaniska verkstads AB
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1840
Tidpunkt - verksamhetsslut
1979
Tidpunkt - annan anknytning
1977 [namnbyte]
Beskrivning

grundades av Frans Henric Kockum som gjuteri och mekanisk verkstad. (Företaget blev aktiebolag 1866) med tillverkning främst av landbruksredskap, spisar och ugnar. Från 1850 tillverkades även järnvägsvagnar. År 1870 anlades ett skeppsvarv. Skånska Cement anlades 1871 genom specialisering PÅ cementtillverkning av familjen Kockums ägda tegelbruk i Lomma.

Kockums Jernverks AB bildades efter Frans Henric Kockums död 1875.

Under 1900-talets början fram till första världsksriget koncentrerades verksamheterna: den mekaniska verkstaden i Malmö till tillverkningen av fartyg, järnvägsvagnas och broar, medan Kockums Jernverk specialierades på stål och stålprodukter och emaljerade varor.

Under 1970-talet avvecklades Kockums Jernverk och såldes.

Kockums varv expanderade under 1950- och 60-talen men under mitten av 1970-talet avvecklades delar av tillverkning. 1979 övertogs Kockums AB av statliga Svenska Varv AB (sedan 1987 Celsius Industrier)

Land
Sverige
Stad
Malmö

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.