logo

Carlotta - the museum database

bild

Lundqvist & Co, Ferd., Ferdinand Lundqvist & Co, Lundquist & Co, Ferdinand :: organisation

Visat namn
Lundqvist & Co, Ferd.; Ferdinand Lundqvist & Co; Lundquist & Co, Ferdinand
Efternamn - personens
Lundkvist & Co
Förnamn - personens
Ferd.
Verksamhetsnamn
Ferdinand Lundqvist & Co
Sakord - neutral term
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1864-05-17
Tidpunkt - verksamhetsslut
1971
Historik

en detaljaffär som fanns på Östra Hamngatan 42. 1971 omvandlades till Nordiska Kompaniet. I en annons i Göteborgs adress- och industrikalender från 1898 står affären som bosättningsmagasin.

HT 13/1 1938: "Lundquistska affären var anspråkslös i begynnelsen. Endast ett rum till butik och endaste ett biträde. Genom arbetsamhet och skicklighet förkovardes emellertid firman, rum lades till rum för butiken i det bekanta hörnhuset -detsamma firman än idag förfogar över - och sedan detta genomgått tre omdaningsarbeten och en större tillbyggnad företagits, står det hela till affärens förfogande.

Herr Lundquist var oavlåtligt intresserad av sitt företag, gick helt upp i detsamma. Porslinsfabrikerna hemma på på Kontinenten kände han på det noggrannaste och följde dess utveckling med oavlåtlgit intresse. Varje år gjorde han utrikesresor för direkta inköp och knöt därigenom goda och varaktiga förbindelser med porslins- och lampindustrien i främsta rummet.

Hemligheten i att firman kunnat år efter år i en nästan exempellös grad öka sin kundkrets ligger i det trägna aktgivandet på publikens smak och tycken, ett utmärkt behandlingssätt vis à vis kunderna samt flit och energi från affärsledningens sida."

En ny epok böjrade för firman när Ferdiands söner Erik och Bror tog över.

1939 var 350 personer anställda enbart inom varuhuset.

Från åtminstone 1920-1945 var Heinrich Rein (f. 1895) anställd som dekoratör. Han var också chefsdekoratör.

Namn - annan anknytning
Lundqvist, Ferdinand
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Gata/adress
Östra Hamngatan 42
Litteraturhänvisning
se foton i GMA:13 684,13 205:1-2
Samma som
SMVK:Ferd. Lundquist & Co
Webblänk - url
kulturarvsdata.se
Institutionsnamn
Ferdinand Lundquist

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.