logo

Carlotta - the museum database

Magnus, Erik Louis, 1884-1969 :: person

Object description

Son till grosshandlaren Ernst Samuel och Henriette f. Meyer. Gm 1) Märta Eleonora Liljecrantz 1906-11. 2) Irène Lovisa Jansson 1913-46. 3) Signe Englund 1947.

Sedan M genomgått Chalmers tekn. läroanstalt 1900-05 anställdes han sistn. år som ingenjör vid ab. Gust. Ericssons automobilfabrik i Stockholm. M. utsågs 1908 till verkst. dir. i det kemisktekn. industriföretaget Fabriken Tomten, Axel Lagerman j:r (från 1911 ab.) i Göteborg och blev samtidigt led. i detta bolags styr. När 1928 ett stort antal av Sveriges viktigaste företag inom den kemisk-tekn. och farmaceutisk-kosmetiska industrin sammanslöts till koncernen Kemabolagen, inbegreps även Fabriken Tomten, som dock även i fortsättningen stod under M:s omedlebara ledning. I samband med fusionen blev även M. även verkst. dir. och ordf. i styr. för ab. Eneroth & co., Gbg, som sedan denna tidpunkt ägdes av Fabriken Tomten, Alex Lagerman j:r ab. Han blev vidare 1929 led. av styr. för koncernens holdingbolag, ab. Kema, Sthlm, och för Barnängens tekn. fabrikers. ab. Alla sina befattningar inom Kemabolagen lämnade han 1937. Sedan 1940 var han verkst. dir. i ab. Iod i Gbg, en firma för värdehandlingsförvaltning. M. var dessutom styr. led. bl.a i ab. Volvo och Mölnlycke väfveriab. M. har fortsatt sin släkts traditioner genom att ägna ett initiativrikt arbete åt hemstadens kulturella institutioner, bl. a som styr.-led. och tidvis även som kassaförvaltare i styr. för Botaniska trädgården i Gbg sedan 1919, som styr.-led. i Gbgs naturhistoriska museinämnd sedan 1923, i Gbgs orkesterförening sedan 1914 (ordf. där 1935-48) och i Kammarmusikfören. i Gbg sedan 1913.

verkställande direktör vid Fabriken Tomten

Visat namn
Magnus, Erik Louis, 1884-1969
Efternamn - personens
Magnus
Förnamn - personens
Erik Louis
Sakord
person
Genus - personen
man
Sakord/keyword - english
person
Titel - personens
ingenjör
Tidpunkt - födelse
1884-04-19
Tidpunkt - död
1969-04-08
Beskrivning

Son till grosshandlaren Ernst Samuel och Henriette f. Meyer. Gm 1) Märta Eleonora Liljecrantz 1906-11. 2) Irène Lovisa Jansson 1913-46. 3) Signe Englund 1947.

Sedan M genomgått Chalmers tekn. läroanstalt 1900-05 anställdes han sistn. år som ingenjör vid ab. Gust. Ericssons automobilfabrik i Stockholm. M. utsågs 1908 till verkst. dir. i det kemisktekn. industriföretaget Fabriken Tomten, Axel Lagerman j:r (från 1911 ab.) i Göteborg och blev samtidigt led. i detta bolags styr. När 1928 ett stort antal av Sveriges viktigaste företag inom den kemisk-tekn. och farmaceutisk-kosmetiska industrin sammanslöts till koncernen Kemabolagen, inbegreps även Fabriken Tomten, som dock även i fortsättningen stod under M:s omedlebara ledning. I samband med fusionen blev även M. även verkst. dir. och ordf. i styr. för ab. Eneroth & co., Gbg, som sedan denna tidpunkt ägdes av Fabriken Tomten, Alex Lagerman j:r ab. Han blev vidare 1929 led. av styr. för koncernens holdingbolag, ab. Kema, Sthlm, och för Barnängens tekn. fabrikers. ab. Alla sina befattningar inom Kemabolagen lämnade han 1937. Sedan 1940 var han verkst. dir. i ab. Iod i Gbg, en firma för värdehandlingsförvaltning. M. var dessutom styr. led. bl.a i ab. Volvo och Mölnlycke väfveriab. M. har fortsatt sin släkts traditioner genom att ägna ett initiativrikt arbete åt hemstadens kulturella institutioner, bl. a som styr.-led. och tidvis även som kassaförvaltare i styr. för Botaniska trädgården i Gbg sedan 1919, som styr.-led. i Gbgs naturhistoriska museinämnd sedan 1923, i Gbgs orkesterförening sedan 1914 (ordf. där 1935-48) och i Kammarmusikfören. i Gbg sedan 1913.

verkställande direktör vid Fabriken Tomten

Namn - annan anknytning
de Maré, Göthilda [syster]
Fürstenberg, Emma, Sophia [syster]
Magnus, Ernst Samuel [pappa]
Magnus, Henriette, 1851-1939 [mamma]
alt
Mannheimer, Lisa [syster]
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Gata/adress
Dicksonsgatan 12
Litteraturhänvisning
Svenskt biografiskt lexikon

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.