logo

Carlotta - the museum database

Montell, Gösta :: person

Object description
Studentexamen i
Object description
Gösta Montell, etnograf, arkeolog och museiman. Montell studerade på 1920-talet etnografi i Göteborg under Erland Nordenskiölds ledning. Han disputerade 1929 på avhandlingen Dress and Ornaments in Ancient Peru. Han deltog i Sven Hedins expedition under åren 1929-1933. Under den nära tre år långa vistelsen i Ostasien var Montell ungefär åtta månader i Inre Mongoliet, huvudsakligen på resande fot, varvid den längsta och viktigaste resan var till flodoasen Edsen-gol (Etsin-Gol). Området var intressant genom att det var relativt litet berört av han-kinesisk kultur, och under cirka 1 1/2 månads tid studerades här speciellt torgut-stammens liv. Han flyttade därefter till Stockholm och arbetade på Statens etnografiska museum. Tillsammans med kollegan Sigvald Linné deltog han i museets etnografiska och arkeologiska expedition till Mexico 1934-35. Med tiden kom han att ägna sig åt Östasien, främst Kina. Efter Hedins bortgång blev han, vid sidan av arbetet på museet i Stockholm, föreståndare för Sven Hedins Stiftelse från 1953. Han var intendent vid Etnografiska museet, Stockholm 1954-1966 där han svarade för ordnandet av samlingarna från Hedinexpeditionen i magasin och utställning på Etnografiska museet. Bland hans publicerade verk märks Mexikanskt indianliv i forntid och nutid, 1936 och "Statens etnografiska museums expedition till Mexico 1934-35: De etnografiska undersökningarna" i Ethnos 1937. Källa: Nationalencyklopedin.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.