logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs universitet, Göteborgs högskola, Göteborgs universitet (distr.), University of Gothenburg :: organisation

Object description
Grundat år 1891 på privat initiativ sin verksamhet. Självständig högskoleenhet år 1907 med samma ställning som de två statsuniversiteten (Uppsala och Lund). Göteborgs universitet grundades år 1954 genom en sammanslagning av Göteborgs högskola och Medicinska högskolan, som hade etablerats 1949. År 1967 inrättades den odontologiska fakulteten, och år 1971 införlivades Handelshögskolan (grundad 1923) med universitetet. Som en följd av en högskolereform år 1977 inkorporerades ett stort antal tidigare fristående utbildningsinstitutioner med universitetet. Det är sedan dess Göteborgs universitet har sin bredd och storlek - det näst största universitetet i landet.
Visat namn
Göteborgs universitet; Göteborgs högskola; Göteborgs universitet (distr.); University of Gothenburg
Libris-id
117335; libris.kb.se
Verksamhetsnamn
Göteborgs universitet
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1891 [högskola]; 1954 [universitet]
Beskrivning
Grundat år 1891 på privat initiativ sin verksamhet. Självständig högskoleenhet år 1907 med samma ställning som de två statsuniversiteten (Uppsala och Lund). Göteborgs universitet grundades år 1954 genom en sammanslagning av Göteborgs högskola och Medicinska högskolan, som hade etablerats 1949. År 1967 inrättades den odontologiska fakulteten, och år 1971 införlivades Handelshögskolan (grundad 1923) med universitetet. Som en följd av en högskolereform år 1977 inkorporerades ett stort antal tidigare fristående utbildningsinstitutioner med universitetet. Det är sedan dess Göteborgs universitet har sin bredd och storlek - det näst största universitetet i landet.
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Webblänk - url
www.gu.se [hämtad 2005-07-04]
Webblänk Wiki - url
sv.wikipedia.org
Institutionsnamn
Göteborgs högskola; Göteborgs universitet; Göteborgs univeristet; Göteborgs universitet.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.