logo

Carlotta - the museum database

Ohlander, Johannes :: person

Visat namn
Ohlander, Johannes
Efternamn - personens
Ohlander
Förnamn - personens
Johannes
Sakord - neutral term
person
Genus - personen
man
Sakord/keyword - english
person
Titel - personens
riddare av Nordstjärneorden; riddare av Vasaorden; överlärare; stadsfullmäktig
Tidpunkt - födelse
1862-02-23; 1862
Tidpunkt - död
1930-08-16; 1930
Yrke
överlärare
Historik

Född i Onslunda i Kristianstads län där hans far var småbrukare. O. var gift med Ingeborg Elisabet Wolke och far till Urban och Manne O., morfar till Torsten Torstensson.

Inledde sin lärarbana år 1876 (vid Södra Kverrestads mindre folkskola), vilken han avslutade först med utgången av vårterminen 1926. Ambulerade till att börja med mellan olika bondstugor, men innan han efter tre år lämnade Kverrestad för att genomgå folkskoleseminariet i Lund, hade skolan fast, mycket tack vare O:s inflytande. När han 1882 utexaminerades som folkskollärare, blev han omedelbart anställd vid Göteborgs folkskola, vid vilken dr J. M. Ambrosius kort förut utsetts till folkskolinspektör. 1887 blev O. sekreterare i Göteborgs skolförening. 1888 anställde Ambrosius honom som biträde på sin expedition.

1894 befordran till överlärare i det dåvarande första skoldistriktet Landala, där han fick vara med om uppförandet och inredandet av Götabergsskolhuset, på sin tid Göteborgs modernaste och ändamålsenligast anordnade. Där nedlade han det huvudsakliga av sin lärargärning. Ett par år tjänstgjorde han vidare som t. f. folkskolinspektör (1920-21). År 1908 hade han invalts i folkskolestyrelsen, året därpå ledamot i stadsfullmäktige (1909-31 mars 1919) och nedlade i båda dessa församlingar ett framgångsrikt arbete för folkskolans utveckling.

Utom vid folkskolan innehade Ohlander förtroendeuppdrag inom andra grenar av undervisningsväsendet. Under långa tider hade han säte i styrelserna för dövstumsskolan i Vänersborg och för sinnesslöanstalten på Stretered, i styrelsen för Aug. Abrahamssons stiftelse på Nääs, i styrelserna för Göteborgs städs skyddshem på Vrångsholmen och Lingatan - i styrelsen för det sistnämnda var han ordförande - andra att förtiga. I styrelsen för praktiska hushållsskolan var han sekreterare, för Göteborgs småskollärarinneseminarium inspektor. Från början (1908) ända till 1922 tillhörde han Majblommans centralkommitté och tillhörde länge styrelsen för föreningen »Mjölkdroppen» och Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier.

På sista tiden av sin levnad sysselsatte sig Ohlander med ett omfattande skolhistoriskt författarskap. Åt Göteborgs skolmuseum ägnade han också mycket intresse, bl. a. som styrelseledamot samt ordförande (1930- 1931). Han var även ansvarig för insamling av litteratur till skolhistoriska avdelingen vid Jubileumsutställningen 1923.

Namn - verksam vid
Göteborgs Stadsfullmäktige
Namn - annan anknytning
Göteborgs Skolmuseum
alt
Ohlander, Manne
Ohlander, Urban
Torstensson, Torsten
Wolke, Ingeborg Elisabet
Litteraturhänvisning
Ohlander, Befattningshavarna vid Göteborgs folkskolor; Svensk läraretidning, 49. årg, 1930, nr 35; Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962 ; Biografisk matrikel (1963)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.