logo

Carlotta - the museum database

Ohlander, Urban :: person

Object description

studerade vid latinläroverket (Hvitfeldtska) i Göteborg, där han tog studentexamen 1920. 1922 kandidat och magister i moderna språk och latin vid GÖteborgs högskola, lic ex 1929, fil dr i Lund 1937.

UL blev lektor 1940; från 1948 och fram till pensioneringen 1969 var hand lektor vid Hvitfeldtska läroverket. Samtidigtverkade han även vid göteborgs högskola och Handelshögskolan.

Visat namn
Ohlander, Urban
Efternamn - personens
Ohlander
Förnamn - personens
Urban
Sakord - neutral term
person
Genus - personen
man
Sakord/keyword - english
person
Titel - personens
fil. dr; docent
Tidpunkt - födelse
1901
Tidpunkt - död
1992-12-31; 1992
Beskrivning

studerade vid latinläroverket (Hvitfeldtska) i Göteborg, där han tog studentexamen 1920. 1922 kandidat och magister i moderna språk och latin vid GÖteborgs högskola, lic ex 1929, fil dr i Lund 1937.

UL blev lektor 1940; från 1948 och fram till pensioneringen 1969 var hand lektor vid Hvitfeldtska läroverket. Samtidigtverkade han även vid göteborgs högskola och Handelshögskolan.

Historik
Son till Johannes Ohlander, bror till Manne O.
Namn - annan anknytning
Ohlander, Johannes
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Gata/adress
Pontus Wiknersgatan
Litteraturhänvisning
Gamla Hvitfeldtares årsbok: 1992

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.