logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  Name:
  100% tjejer
  Identity:
  100% tjejer, 2005
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2005-10-26, 2006-01-08
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 2. Thumbnail
  Name:
  De första göteborgarna, Göteborg - den nya staden
  Identity:
  1600-talets Göteborg, 1999, De första göteborgarna, 1999
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1999-12-04, 2016-01-06
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjölin, Mats, 1952-
 3. Thumbnail
  Name:
  1700-talets Göteborg, Sjuttonhundratalets Göteborg
  Identity:
  1700-talets Göteborg, 2010
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2010-06-02
  Person:
  Dohlvik, Charlotta, Göteborgs Stadsmuseum, Penalva, Christian
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  Abcbokresan, Abc-bokresan
  Identity:
  ABC-bokresan, 2006
  Time:
  2006-09-16, 2007-03-08
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 5. Thumbnail
  Name:
  Accidentism - Josef Frank
  Identity:
  Accidentism - Josef Frank, 2005
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2005-11-12, 2006-01-22
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 6. Thumbnail
  Name:
  Alla dessa stolar
  Identity:
  Alla dessa stolar, 2008
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2008-05-14, 2009-08-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hall, Berit, Liljewall, Britt
 7. Thumbnail
  Name:
  Ångans själ - bastubad på tre kontinenter
  Identity:
  Ångans själ - bastubad på tre kontinenter, 2003
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2003-06-14, 2003-09-24
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 8. Thumbnail
  Name:
  Ankomst Göteborg, möt historiens och dagens immigranter
  Identity:
  Ankomst Göteborg, möt historiens och dagens immigranter, 1994
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1994-05-29, 1994-10-02
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 9. Thumbnail
  Name:
  Änna Rock`n Roll
  Identity:
  Änna Rock`n Roll, 2006, Änna Rockn Roll, 2006
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2006-10-21, 2007-01-08
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 10. Thumbnail
  Name:
  Änna som rock n roll, Träffendansen
  Identity:
  Änna som rock n roll, 2006
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2006-10-21, 2007-01-08
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nyberg, Marie, Rökaeus, Anna [journaliststudent], Svensson, Johanna
 11. Thumbnail
  Name:
  Arkitekten Alvar Aalto i Viborg och Göteborg
  Identity:
  Arkitekten Alvar Aalto i Viborg och Göteborg, 2003
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2003-03-15, 2003-05-18
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 12. Thumbnail
  Name:
  Arkitekten och staden
  Identity:
  Arkitekten och staden, 2000
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2000-03, 2000-11-25
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 13. Thumbnail
  Name:
  Att färdas över vatten
  Identity:
  Att färdas över vatten, 2010
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2010-10-30, 2011-01-23
  Person:
  Arkitekturens hus, Centrum för byggnadskultur, Göteborgs Stadsmuseum, Sveriges arkitekter Västra Götaland (SAVG)
 14. Thumbnail
  Name:
  Bålprål, Ostindiska bålskålar
  Identity:
  Bålprål, 2009
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2009-06-17, 2009-08-13
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  Barnhemsbarn, Vidkärrs barnhem
  Identity:
  Barnhemsbarn : Del 2, 2014, Vidkärrs barnhem, 2014
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2014-11-15, 2015-08-23
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nyberg, Marie
 16. Thumbnail
  Name:
  Bergman i Göteborg
  Identity:
  Bergman i Göteborg, 2008
  Location:
  Göteborgs stadsmuseum, passagen
  Time:
  2008-01-01, 2008-02-04
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Karlsson, Brita, intendent
 17. Thumbnail
  Name:
  Bilden av ett hem
  Identity:
  Bilden av ett hem, 2016
  Time:
  2016-11-12, 2017-05-03
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 18. Thumbnail
  Name:
  Bilder av Göteborg, Kyrksalsutställningen [arb.namn]
  Identity:
  Bilder av Göteborg, 2012
  Location:
  OIH, Kyrksalen
  Time:
  2012-03-17, 2016-04
  Person:
  Engström, Åsa, Göteborgs Stadsmuseum
 19. Thumbnail
  Name:
  Bilder i beslag
  Identity:
  Bilder i beslag, 2009
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2009-05-14, 2009-06-07
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Platen, Carl von
 20. Thumbnail
  Name:
  Bord i foajén, Foajébord
  Identity:
  Bord i foajén, 2012, Foajébord, 2012
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum, OIH, foajén
  Time:
  2012
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 21. Thumbnail
  Name:
  Bröllopsbesvär
  Identity:
  Bröllopsbesvär, 1994
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1994-06-17, 1994-09-04
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 22. Thumbnail
  Name:
  De första stegen
  Identity:
  De första stegen, 1997
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1997-02-16, 1997-05-04
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 23. Thumbnail
  Name:
  Den fantastiske Tecknar-Anders
  Identity:
  Den fantastiske Tecknar-Anders, 2004
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2004-10-02, 2004-11-07
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 24. Thumbnail
  Name:
  Den ideala kroppen?
  Identity:
  Den ideala kroppen?, 2002
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2002-06-15, 2002-11-17
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  Det går som en långdans kring lövens sjö
  Identity:
  Det går som en långdans kring lövens sjö, 2006
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum, kyrksalen
  Time:
  2006-11-04, 2007-01-28
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Västanå teater
 26. Thumbnail
  Name:
  föreställning
  Identity:
  De trogna, 1955
  Location:
  Göteborgs Stadsteater
  Time:
  1955-01-14
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Masefield, John
 27. Thumbnail
  Name:
  Dödens riter
  Identity:
  Dödens riter, 1994
  Location:
  Kronhuset
  Time:
  1994-09-24, 1994-11-20
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 28. Thumbnail
  Name:
  Drakens mynt
  Identity:
  Drakens mynt, 1995
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1995-01-31, 1995-04-02
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 29. Thumbnail
  Name:
  Drömmen om det goda samhället
  Identity:
  Drömmen om det goda samhället, 1998
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1998-05-16, 1998-09-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 30. Thumbnail
  Name:
  150 år med Göteborgs-Posten, Du, jag & GP
  Identity:
  Du, jag & GP, 2009, Du, jag och GP, 2009
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2009-01-31, 2009-08-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 31. Thumbnail
  Name:
  Elfrida Andrée och det kvinnliga släktets höjande
  Identity:
  Elfrida Andrée och det kvinnliga släktets höjande, 2000
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2000-03-25, 2000-09-03
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 32. Thumbnail
  Name:
  En enkel till Amerika
  Identity:
  En enkel till Amerika, 1996
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1996-09-18, 1996-12-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 33. Thumbnail
  Name:
  En värld i miniatyr
  Identity:
  En värld i miniatyr, Signhild Häller - en värld i minatyr
  Time:
  2017-10-07
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 34. Thumbnail
  Name:
  Eviga ögonblick
  Identity:
  Eviga ögonblick, 2013
  Time:
  2013-05-08, 2014-02-23
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 35. Thumbnail
  Name:
  Färg 97
  Identity:
  Färg 97, 1997
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1997-03-14, 1997-03-15
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 36. Thumbnail
  Name:
  Fästningen Göteborg
  Identity:
  Fästningen Göteborg, 2001
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2001-07-19, 2001-11-15
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 37. Thumbnail
  Name:
  Filmstjärnor och förälskelse
  Identity:
  Filmstjärnor och förälskelse, 1996
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1996-06-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Söderpalm, Kristina
 38. Thumbnail
  Name:
  Finland - Sverige / Sverige - Finland 3-3
  Identity:
  Finland - Sverige / Sverige - Finland 3-3, 2004
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2004-08-23, 2004-09-12
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 39. Thumbnail
  Name:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?
  Identity:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
  Location:
  Göteborgs stadsmuseum, passagen
  Time:
  2008-03-02, 2008-06-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nyberg, Marie
 40. Thumbnail
  Name:
  Lorensbergsteatern 100 år
  Identity:
  Foajémonter : Lorensbergsteatern 100 år, 2016
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2016-10
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 41. Thumbnail
  Name:
  1800-talets Göteborg, Folk i rörelse
  Identity:
  Folk i rörelse : 1800-talets Göteborg, 2005
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2005-03-12
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Söderpalm, Kristina
 42. Thumbnail
  Name:
  Förintelsens bortglöma offer
  Identity:
  Förintelsens bortglömda offer, 1998
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1998
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 43. Thumbnail
  Name:
  Forntida signaler
  Identity:
  Forntida signaler, 1994
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1994-10-22, 1995-07-16
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 44. Thumbnail
  Name:
  Förskolan för döva 100 år
  Identity:
  Förskolan för döva 100 år, 2002
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2002-09-01, 2002-11-03
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 45. Thumbnail
  Name:
  Från grottmåleri till graffiti
  Identity:
  Från grottmåleri till graffiti, 1999
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1999-10-01, 1999-10-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 46. Thumbnail
  Name:
  Fransson skottar snö, Sverige och Förintelsen
  Identity:
  Fransson skottar snö, 2007, Sverige och Förintelsen, 2007
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2007-01-18, 2007-11-18
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 47. Thumbnail
  Name:
  Freddie Wadlings kabinett
  Identity:
  Freddie Wadlings kabinett, 2017
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2017-06-02
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  Frispel, Scenkonst i förvandling 1960-2000
  Identity:
  Frispel : Scenkonst i förvandling 1960-2000, 2020
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2020-05-16, 2023-12-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 49. Thumbnail
  Name:
  Fritid - shoppa, chatta eller chanta
  Identity:
  Fritid - shoppa, chatta eller chanta?, 2005
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2005-05-21, 2005-12-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nyberg, Marie
 50. Thumbnail
  Name:
  Funkis & Folkhem
  Identity:
  Funkis & Folkhem, 2007, Funkis och Folkhem, 2007
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2007-01-20, 2007-03-04
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 51. Thumbnail
  Name:
  Future city - ungdomars bild av sin stad
  Identity:
  Future city - ungdomars bild av sin stad, 2007
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2007-03-03, 2007-05-13
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  Gapahuk, Rum för missbruk
  Identity:
  Gapahuk, 2012
  Time:
  2012-10-12, 2013-01-20
  Person:
  Ahmemulic, Meira, Bjergfelt, Karsten, Göteborgs Stadsmuseum, Lagerquist, Mari
 53. Thumbnail
  Name:
  En utställning om radion och folkhemmet, Goebbels käft i brun bakelit
  Identity:
  Goebbels käft i brun bakelit, 2009
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2009-11-18, 2012-12-19
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjölin, Mats, 1952-
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  Göteborg berättar
  Identity:
  Göteborg berättar, 2021
  Location:
  Gustav Adolfs torg
  Time:
  2021-06-02
  Person:
  Ågren, Marja, Edetoft, Stefan, Göteborgs Stadsmuseum, Nyberg, Marie
 55. Thumbnail
  Name:
  Göteborg från ovan
  Identity:
  Göteborg från ovan, 2014
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2014-02-22, 2015-01-11
  Person:
  Bygdemark, Lars, Göteborgs Stadsmuseum
 56. Thumbnail
  Name:
  Göteborg från ovan - kartor, modeller och bilder
  Identity:
  Göteborg från ovan - kartor, modeller och bilder, 1994
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1994-03-13, 1994-10-23
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 57. Thumbnail
  Name:
  Göteborgs garderob
  Identity:
  Göteborgs garderob, 2019
  Time:
  2019-05-04, 2021-09-25
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 58. Thumbnail
  Name:
  Göteborgshumor i världsklass
  Identity:
  Göteborgshumor i världsklass!, 2007
  Location:
  Göteborgs stadsmuseum, passagen
  Time:
  2007-09-08, 2007-11-11
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 59. Thumbnail
  Name:
  Göteborgskolonierna
  Identity:
  Göteborgskolonierna, 2004
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2004-07-07
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 60. Thumbnail
  Name:
  händelse, konferens, seminarium
  Identity:
  Gothenburg Ceramics, 2019
  Location:
  Göteborg, Norra Hamngatan 12, Ostindiska huset
  Time:
  2019-04-24, 2019-04-27
  Person:
  Bohusläns museum, Göteborgs Stadsmuseum, Lödöse museum, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.