logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  Utställning: 100% tjejer, 2005
  Titel - verkets: 100% tjejer
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2005-10-26, 2006-01-08
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 2. Thumbnail
  Utställning: 1600-talets Göteborg, 1999, De första göteborgarna, 1999
  Titel - verkets: De första göteborgarna, Göteborg - den nya staden
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1999-12-04, 2016-01-06
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjölin, Mats, 1952-
 3. Thumbnail
  Utställning: 1700-talets Göteborg, 2010
  Titel - verkets: 1700-talets Göteborg, Sjuttonhundratalets Göteborg
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2010-06-02
  Person:
  Dohlvik, Charlotta, Göteborgs Stadsmuseum, Penalva, Christian
 4. Thumbnail
  bild
  Utställning: ABC-bokresan, 2006
  Titel - verkets: Abcbokresan, Abc-bokresan
  Time:
  2006-09-16, 2007-03-08
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 5. Thumbnail
  Utställning: Accidentism - Josef Frank, 2005
  Titel - verkets: Accidentism - Josef Frank
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2005-11-12, 2006-01-22
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 6. Thumbnail
  Utställning: Alla dessa stolar, 2008
  Titel - verkets: Alla dessa stolar
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2008-05-14, 2009-08-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hall, Berit, 1943-, Liljewall, Britt, 1943-
 7. Thumbnail
  Utställning: Ankomst Göteborg, möt historiens och dagens immigranter, 1994
  Titel - verkets: Ankomst Göteborg, möt historiens och dagens immigranter
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1994-05-29, 1994-10-02
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 8. Thumbnail
  Utställning: Arkitekten Alvar Aalto i Viborg och Göteborg, 2003
  Titel - verkets: Arkitekten Alvar Aalto i Viborg och Göteborg
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2003-03-15, 2003-05-18
  Person:
  Aalto, Alvar, 1898-1976, Göteborgs Stadsmuseum
 9. Thumbnail
  Utställning: Arkitekten och staden, 2000
  Titel - verkets: Arkitekten och staden
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2000-03, 2000-11-25
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 10. Thumbnail
  Utställning: Att färdas över vatten, 2010
  Titel - verkets: Att färdas över vatten
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2010-10-30, 2011-01-23
  Person:
  Arkitekturens hus, Centrum för byggnadskultur, Göteborgs Stadsmuseum, Sveriges arkitekter Västra Götaland (SAVG)
 11. Thumbnail
  Utställning: Augusta Lundin, 2022
  Titel - verkets: Augusta Lundin, Sveriges första modehus
  Location:
  Ostindiska huset
  Time:
  2022-04-02
  Person:
  Augusta Lundin AB, Göteborgs Stadsmuseum, Lundin, Augusta, 1840-1919, Malmö museer, Thielska galleriet
 12. Thumbnail
  bild
  Utställning: Barnhemsbarn : Del 2, 2014, Vidkärrs barnhem, 2014
  Titel - verkets: Barnhemsbarn, Vidkärrs barnhem
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2014-11-15, 2015-08-23
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nyberg, Marie
 13. Thumbnail
  Utställning: Bergman i Göteborg, 2008
  Titel - verkets: Bergman i Göteborg
  Location:
  Göteborgs stadsmuseum, passagen
  Time:
  2008-01-01, 2008-02-04
  Person:
  Bergman, Ingmar, regissör, Göteborgs Stadsmuseum, Karlsson, Brita, intendent
 14. Thumbnail
  Utställning: Bilden av ett hem, 2016
  Titel - verkets: Bilden av ett hem
  Time:
  2016-11-12, 2017-05-03
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 15. Thumbnail
  Utställning: Bilder av Göteborg, 2012
  Titel - verkets: Bilder av Göteborg, Kyrksalsutställningen [arb.namn]
  Location:
  OIH, Kyrksalen
  Time:
  2012-03-17, 2016-04
  Person:
  Engström, Åsa, Göteborgs Stadsmuseum
 16. Thumbnail
  Utställning: Bilder i beslag, 2009
  Titel - verkets: Bilder i beslag
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2009-05-14, 2009-06-07
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Platen, Carl von, 1863-1929
 17. Thumbnail
  Utställning: Bord i foajén, 2012, Foajébord, 2012
  Titel - verkets: Bord i foajén, Foajébord
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum, OIH, foajén
  Time:
  2012
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 18. Thumbnail
  Utställning: Bröllopsbesvär, 1994
  Titel - verkets: Bröllopsbesvär
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1994-06-17, 1994-09-04
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 19. Thumbnail
  Utställning: Bålprål, 2009
  Titel - verkets: Bålprål, Ostindiska bålskålar
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2009-06-17, 2009-08-13
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 20. Thumbnail
  Utställning: De första stegen, 1997
  Titel - verkets: De första stegen
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1997-02-16, 1997-05-04
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 21. Thumbnail
  Utställning: Den fantastiske Tecknar-Anders, 2004
  Titel - verkets: Den fantastiske Tecknar-Anders
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2004-10-02, 2004-11-07
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Tecknar-Anders
 22. Thumbnail
  Utställning: Den ideala kroppen?, 2002
  Titel - verkets: Den ideala kroppen?
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2002-06-15, 2002-11-17
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 23. Thumbnail
  bild
  Utställning: Det går som en långdans kring lövens sjö, 2006
  Titel - verkets: Det går som en långdans kring lövens sjö
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum, kyrksalen
  Time:
  2006-11-04, 2007-01-28
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hallström Stinnerbom, Inger, Västanå teater
 24. Thumbnail
  Föreställning: De trogna, 1955
  Sakord: föreställning
  Location:
  Göteborgs Stadsteater
  Time:
  1955-01-14
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Masefield, John
 25. Thumbnail
  Utställning: Drakens mynt, 1995
  Titel - verkets: Drakens mynt
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1995-01-31, 1995-04-02
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 26. Thumbnail
  Utställning: Drömmen om det goda samhället, 1998
  Titel - verkets: Drömmen om det goda samhället
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1998-05-16, 1998-09-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 27. Thumbnail
  Utställning: Du, jag & GP, 2009, Du, jag och GP, 2009
  Titel - verkets: 150 år med Göteborgs-Posten, Du, jag & GP
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2009-01-31, 2009-08-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 28. Thumbnail
  Utställning: Dödens riter, 1994
  Titel - verkets: Dödens riter
  Location:
  Kronhuset
  Time:
  1994-09-24, 1994-11-20
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 29. Thumbnail
  Utställning: Elfrida Andrée och det kvinnliga släktets höjande, 2000
  Titel - verkets: Elfrida Andrée och det kvinnliga släktets höjande
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2000-03-25, 2000-09-03
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 30. Thumbnail
  Utställning: En enkel till Amerika, 1996
  Titel - verkets: En enkel till Amerika
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1996-09-18, 1996-12-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 31. Thumbnail
  Utställning: En värld i miniatyr, Signhild Häller - en värld i minatyr
  Titel - verkets: En värld i miniatyr
  Time:
  2017-10-07
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Häller, Signhild, 1896-1978
 32. Thumbnail
  Utställning: Eviga ögonblick, 2013
  Titel - verkets: Eviga ögonblick
  Time:
  2013-05-08, 2014-02-23
  Person:
  Backlund, Anna, 1865-1920, Gaudard, Caroline, 1846-1929, Göteborgs Stadsmuseum, Rinman, Olga, 1861-1927
 33. Thumbnail
  Utställning: Filmstjärnor och förälskelse, 1996
  Titel - verkets: Filmstjärnor och förälskelse
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1996-06-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Söderpalm, Kristina
 34. Thumbnail
  Utställning: Finland - Sverige / Sverige - Finland 3-3, 2004
  Titel - verkets: Finland - Sverige / Sverige - Finland 3-3
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2004-08-23, 2004-09-12
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 35. Thumbnail
  Utställning: Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
  Titel - verkets: Finspel, fulspel eller fuskspel?
  Location:
  Göteborgs stadsmuseum, passagen
  Time:
  2008-03-02, 2008-06-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nyberg, Marie
 36. Thumbnail
  Utställning: Foajémonter : Lorensbergsteatern 100 år, 2016
  Titel - verkets: Lorensbergsteatern 100 år
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2016-10
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Lorensbergsteatern, 1916-, Teaterhistoriska museet i Göteborg
 37. Thumbnail
  Utställning: Folk i rörelse : 1800-talets Göteborg, 2005
  Titel - verkets: 1800-talets Göteborg, Folk i rörelse
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2005-03-12
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Söderpalm, Kristina
 38. Thumbnail
  Utställning: Forntida signaler, 1994
  Titel - verkets: Forntida signaler
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1994-10-22, 1995-07-16
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 39. Thumbnail
  Utställning: Fransson skottar snö, 2007, Sverige och Förintelsen, 2007
  Titel - verkets: Fransson skottar snö, Sverige och Förintelsen
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2007-01-18, 2007-11-18
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 40. Thumbnail
  Utställning: Freddie Wadlings kabinett, 2017
  Titel - verkets: Freddie Wadlings kabinett
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2017-06-02
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wadling, Freddie
 41. Thumbnail
  bild
  Utställning: Frispel : Scenkonst i förvandling 1960-2000, 2020
  Titel - verkets: Frispel, Scenkonst i förvandling 1960-2000
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2020-05-16, 2023-12-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 42. Thumbnail
  Utställning: Fritid - shoppa, chatta eller chanta?, 2005
  Titel - verkets: Fritid - shoppa, chatta eller chanta
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2005-05-21, 2005-12-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nyberg, Marie
 43. Thumbnail
  Utställning: Från grottmåleri till graffiti, 1999
  Titel - verkets: Från grottmåleri till graffiti
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1999-10-01, 1999-10-31
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 44. Thumbnail
  Utställning: Funkis & Folkhem, 2007, Funkis och Folkhem, 2007
  Titel - verkets: Funkis & Folkhem
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2007-01-20, 2007-03-04
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 45. Thumbnail
  Utställning: Future city - ungdomars bild av sin stad, 2007
  Titel - verkets: Future city - ungdomars bild av sin stad
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2007-03-03, 2007-05-13
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 46. Thumbnail
  Utställning: Färg 97, 1997
  Titel - verkets: Färg 97
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1997-03-14, 1997-03-15
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 47. Thumbnail
  Utställning: Fästningen Göteborg, 2001
  Titel - verkets: Fästningen Göteborg
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2001-07-19, 2001-11-15
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 48. Thumbnail
  Utställning: Förintelsens bortglömda offer, 1998
  Titel - verkets: Förintelsens bortglöma offer
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1998
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 49. Thumbnail
  Utställning: Förskolan för döva 100 år, 2002
  Titel - verkets: Förskolan för döva 100 år
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2002-09-01, 2002-11-03
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 50. Thumbnail
  bild
  Utställning: Gapahuk, 2012
  Titel - verkets: Gapahuk, Rum för missbruk
  Time:
  2012-10-12, 2013-01-20
  Person:
  Ahmemulic, Meira, Bjergfelt, Karsten, Göteborgs Stadsmuseum, Lagerquist, Mari
 51. Thumbnail
  Utställning: Goebbels käft i brun bakelit, 2009
  Titel - verkets: En utställning om radion och folkhemmet, Goebbels käft i brun bakelit
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2009-11-18, 2012-12-19
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjölin, Mats, 1952-
 52. Thumbnail
  Händelse: Gothenburg Ceramics, 2019
  Sakord: händelse, konferens, seminarium
  Location:
  Göteborg, Norra Hamngatan 12, Ostindiska huset
  Time:
  2019-04-24, 2019-04-27
  Person:
  Bohusläns museum, Göteborgs Stadsmuseum, Lödöse museum, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
 53. Thumbnail
  bild
  Utställning: Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021
  Titel - verkets: Grejen med Göteborg : 1900-2020
  Time:
  2021-06-04
  Person:
  Björk Lindahl, Maja [utställningsproducent], Göteborgs Stadsmuseum
 54. Thumbnail
  Objekt: GSMArkiv:210017
  Sakord: film
  Time:
  2021-04
  Person:
  Garib, Sara, Göteborgs Stadsmuseum, Jarl, Jonathan
 55. Thumbnail
  Utställning: Gustav II Adolf och hans folk, 1994
  Titel - verkets: Gustav II Adolf och hans folk
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1994-12-09, 199504-02
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 56. Thumbnail
  bild
  Utställning: Göteborg berättar, 2021
  Titel - verkets: Göteborg berättar
  Location:
  Gustav Adolfs torg
  Time:
  2021-06-02
  Person:
  Edetoft, Stefan, Göteborgs Stadsmuseum
 57. Thumbnail
  Utställning: Göteborg från ovan, 2014
  Titel - verkets: Göteborg från ovan
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2014-02-22, 2015-01-11
  Person:
  Bygdemark, Lars, Göteborgs Stadsmuseum
 58. Thumbnail
  Utställning: Göteborg från ovan - kartor, modeller och bilder, 1994
  Titel - verkets: Göteborg från ovan - kartor, modeller och bilder
  Location:
  Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  1994-03-13, 1994-10-23
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 59. Thumbnail
  Utställning: Göteborgs garderob, 2019
  Titel - verkets: Göteborgs garderob
  Time:
  2019-05-04, 2021-09-25
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 60. Thumbnail
  Utställning: Göteborgshumor i världsklass!, 2007
  Titel - verkets: Göteborgshumor i världsklass
  Location:
  Göteborgs stadsmuseum, passagen
  Time:
  2007-09-08, 2007-11-11
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.