logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 1994:01
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Säve
  Time:
  1994
  Person:
  Hall, Berit, 1943-
 2. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 1999:02
  Sakord: arkeologisk arkivrapport, arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Björlanda
  Time:
  2001
  Person:
  Ling, Johan, 1968-, Ragnesten, Ulf
 3. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2000:11
  Sakord: arkeologisk arkivrapport, arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Göteborg, Lilla Bommen 2
  Time:
  2000
  Person:
  Nilsson-Schönborg, Göte
 4. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2000:12
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Gullbergsvass 17:3, Göteborg
  Time:
  2018
  Person:
  Nilsson Schönborg, Göte
 5. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2001:08
  Sakord: arkeologisk arkivrapport, arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Torslanda, Tumlehed 1:11
  Time:
  2001
  Person:
  Sandin, Mats
 6. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2002:13
  Sakord: arkeologisk arkivrapport, arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Lundby
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 7. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2007:06
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Björlanda, Lilleby 33:1
  Time:
  2018
  Person:
  Hallberg, Patrik, Luft, Magnus von der
 8. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2007:10
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Tuve, Tuve 124:1
  Time:
  2020
  Person:
  Johansson, Thomas, arkeolog, Luft, Magnus von der, Ragnesten, Ulf, Rudd, Petra
 9. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2008:11
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport, utredning
  Location:
  Askim
  Time:
  2008
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 10. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2012:10
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Torslanda
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 11. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2014:05
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Gamlestaden 9:19, Göteborg
  Time:
  2014
  Person:
  Gullbrand, Tara
 12. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2014:15
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Tuve, Tuve 41:4, Tuve 41:5
  Time:
  2014
  Person:
  Ragnesten, Ulf, Wickerts, Mari
 13. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2014:16
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Time:
  2014
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 14. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2014:18
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Göteborg
  Time:
  2014
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 15. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2015:01
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Björlanda
  Time:
  2015
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 16. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2015:02
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Tuve
  Time:
  2015
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 17. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2015:03
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Askim 299:1 [m fl]
  Time:
  2015
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 18. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2015:04
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Time:
  2015
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 19. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2015:06
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Tuve, Tuve 41:4, 41:5
  Time:
  2015
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 20. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2015:08
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Göteborg, Haga 19:16
  Time:
  2016
  Person:
  Gullbrand, Tara
 21. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2015:09
  Sakord: rapport
  Location:
  Göteborg, Nordstaden 16:2
  Time:
  2019
  Person:
  Gullbrand, Tara, Wennberg, Tom
 22. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:01
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Angered
  Person:
  Kegel, Karolina, Ragnesten, Ulf
 23. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:02
  Sakord: arkeologisk rapport, förundersökning, rapport
  Location:
  Göteborg, Kungsladugård 31:4, 31:5
  Time:
  2016
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 24. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:03
  Sakord: antikvarisk kontroll, arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Göteborg, Majorna 140:22
  Time:
  2016
  Person:
  Wennberg, Tom
 25. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:04
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Bingared 1:11, 1:34 m.fl.
  Person:
  Kegel, Karolina
 26. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:05
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Nordstaden 702:32, Postgatan 2
  Time:
  2016
  Person:
  Wennberg, Tom
 27. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:06
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Göteborg, Pustervik 711:1
  Time:
  2016
  Person:
  Wennberg, Tom
 28. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:07
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Kallebäck 3:3 m.fl.
  Time:
  2016
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 29. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:10
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Askim, Askim 59:38
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 30. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:11
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Kärra 32:13 mfl
  Person:
  Kegel, Karolina
 31. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:13
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 701:27
  Time:
  2016
  Person:
  Wennberg, Tom
 32. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:14
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Haga 715:15, Vasastaden 710:44
  Time:
  2016
  Person:
  Wennberg, Tom
 33. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:16
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Göteborg, Masthugget 712:41
  Time:
  2016
  Person:
  Gullbrand, Tara
 34. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:17
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Göteborg
  Time:
  2016
  Person:
  Wennberg, Tom
 35. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:18
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 12:10
  Time:
  2016
  Person:
  Wennberg, Tom
 36. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:19
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 2:1
  Time:
  2016
  Person:
  Wennberg, Tom
 37. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2016:20
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 701:27, Vasastaden 710:44
  Time:
  2016
  Person:
  Wennberg, Tom
 38. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:01
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Kviberg 741:35
  Time:
  2017
  Person:
  Kegel, Karolina, Ragnesten, Ulf
 39. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:02
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Tuve, Tuve 12:22, Tuve 74:2
  Time:
  2017
  Person:
  Kegel, Karolina
 40. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:04
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Västra Hamngatan 8
  Time:
  2017
  Person:
  Wennberg, Tom [sammst.]
 41. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:05
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Björlanda, Helgered 1:151, Lexby 4:54, Östergärde 1:2
  Time:
  2017
  Person:
  Kegel, Karolina, Ragnesten, Ulf
 42. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:06
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Tuve, Tuve 42:4
  Person:
  Ragnesten, Ulf, Wickerts, Mari [pedagogisk rapport]
 43. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:07
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 50:1, Kinesiska muren
  Time:
  2017
  Person:
  Wennberg, Tom [sammst.]
 44. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:08
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Södra Larmgatan 7
  Time:
  2017
  Person:
  Wennberg, Tom [sammst.]
 45. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:09
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Bräcke 729:169 [m fl]
  Time:
  2017
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 46. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:10
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Masthugget 8:7 [m fl]
  Time:
  2017
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 47. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:11
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 72:1 [m fl]
  Time:
  2017
  Person:
  Morner Åhman, Pernilla
 48. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:12
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Björlanda, Storegården 1:3
  Time:
  2017
  Person:
  Kegel, Karolina
 49. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:15
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan, Nordstaden 19 [m fl]
  Time:
  2017
  Person:
  Morner Åhman, Pernilla, Wennberg, Tom
 50. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:16
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Björlanda, Kvisljungeby 2:275-277, Kvisljungeby 2:282, Kvisljungeby 2:8
  Time:
  2017
  Person:
  Kegel, Karolina, Ragnesten, Ulf
 51. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:18
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Järnbrott 758:51
  Time:
  2017
  Person:
  Kegel, Karolina
 52. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:19
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Hästebäck 1:2, Hästebäck 1:3
  Time:
  2017
  Person:
  Kegel, Karolina
 53. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:20
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 49:1
  Time:
  2017
  Person:
  Wennberg, Tom
 54. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:21
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 20:18
  Time:
  2017
  Person:
  Wennberg, Tom
 55. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:22
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Gunnesby 1:4, Säve
  Person:
  Kegel, Karolina
 56. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:23
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Bräcke 40:4, Lundby
  Time:
  2017
  Person:
  Ragnesten, Ulf
 57. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:24
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 23:11
  Time:
  2017
  Person:
  Wennberg, Tom
 58. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:25
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven 701:27
  Time:
  2017
  Person:
  Wennberg, Tom
 59. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2017:26
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Göteborg, Haga 10:11, Haga 715:15
  Time:
  2017
  Person:
  Wennberg, Tom
 60. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 2018:01
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Björlanda, Kvisljungeby 2:267
  Time:
  2018
  Person:
  Ragnesten, Ulf

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.