logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  Arkivbestånd: A. Jonason fotografifirma negativsamling
  Sakord: bildarkiv, negativarkiv
  Time:
  1994
 2. Thumbnail
  Arkivbestånd: Anders Karnells negativsamling
  Sakord: arkiv, bildarkiv, negativarkiv
  Time:
  1942
  Person:
  Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934
 3. Thumbnail
  Arkivbestånd: Arbetets bildsamling
  Sakord: arkiv, bildarkiv, negativarkiv
  Time:
  1991-2000
 4. Thumbnail
  Arkivbestånd: Arkeologiska arkivet
  Sakord: arkiv, arkivalier, ämnesarkiv
 5. Thumbnail
  Arkivbestånd: Arkeologiska ämbetsarkivet
  Sakord: arkiv, arkivalier, ämbetsarkiv
 6. Thumbnail
  Arkivbestånd: Axel Lindahls fotosamling
  Sakord: arkiv, arkivalier, bildarkiv, glasnegativ, negativ
 7. Thumbnail
  Arkivbestånd: Carl M Olsons fotosamling
  Sakord: bildarkiv, negativarkiv
  Person:
  Olson, Carl Mikael, fotograf
 8. Thumbnail
  Arkivbestånd: Det ämnesordnade arkivet, Ämnesarkivet, Ämnesordnade arkivet, Ämnesordnat arkiv
  Sakord: arkiv, arkivalier, ämnesarkiv
  Time:
  1861
 9. Thumbnail
  Arkivbestånd: Fritz Bruce negativsamling
  Sakord: arkiv, bildarkiv, negativarkiv
  Time:
  1897, 1940-tal
 10. Thumbnail
  Arkivbestånd: Grén Brobergs museistiftelse
  Sakord: arkivbestånd, stiftelsearkiv
 11. Thumbnail
  Arkivbestånd: Göteborgs Aeroklubbs luftfotografiska arkiv
  Sakord: fotoarkiv
  Person:
  okänd
 12. Thumbnail
  Arkivbestånd: Göteborgs Morgonposts arkiv
  Sakord: arkiv, arkivalier, bildarkiv, fotoarkiv
  Time:
  1896-1956
 13. Thumbnail
  Arkivbestånd: Hammarqvists samling
  Sakord: arkiv, bildarkiv, negativarkiv
  Time:
  1920-1945
  Person:
  Hammarqvist, Malte
 14. Thumbnail
  Arkivbestånd: Historiska museets tidningssamling
  Sakord: tidningar, tidningsklipp, tidskrifter
 15. Thumbnail
  Arkivbestånd: Hjörnearkivet
  Sakord: arkiv, bildarkiv, negativarkiv
  Time:
  2021
 16. Thumbnail
  Arkivbestånd: HT-arkivet
  Sakord: arkiv, arkivalier, bildarkiv
 17. Thumbnail
  Arkivbestånd: Industrihistoriska arkivet
  Sakord: arkiv, arkivalier, industriarkiv, ämnesarkiv
 18. Thumbnail
  Arkivbestånd: James Bourns negativsamling
  Sakord: arkiv, bildarkiv, negativarkiv
 19. Thumbnail
  Arkivbestånd: Jens S. Jensens fotosamling
  Sakord: arkiv, bildarkiv, negativarkiv
  Time:
  1964-2000 [ca]
  Person:
  Jensen, Jens S., 1946-2015
 20. Thumbnail
  Arkivbestånd: Jokergruppens arkiv
  Sakord: arkiv, arkivalier, dockteaterarkiv
  Time:
  1970, 1985 [ca]
 21. Thumbnail
  bild
  Arkivbestånd: Jonsereds fabrikers negativsamling
  Sakord: bildarkiv, industriarkiv, negativ, negativarkiv
 22. Thumbnail
  Arkivbestånd: Knut Petterssons negativsamling
  Sakord: negativ, negativsamling
  Time:
  1990
 23. Thumbnail
  Arkivbestånd: Personarkiv [GHM], Personarkivet [GHM]
  Sakord: arkiv, arkivalier, personarkiv
  Time:
  1861
 24. Thumbnail
  Arkivbestånd: Sixten Sandells fotosamling
  Sakord: arkiv, arkivalier, bildarkiv, negativarkiv
 25. Thumbnail
  Arkivbestånd: Sixten Sandells negativsamling
  Sakord: fotografi, glasnegativ, negativ
  Time:
  1900-1920-tal [ca]
 26. Thumbnail
  Arkivbestånd: Skolmuseets arkiv
  Sakord: arkiv, arkivalier, ämnesarkiv
 27. Thumbnail
  Arkivbestånd: Stadsarkeologiska arkivet
  Sakord: arkiv, arkivalier, ämnesarkiv
 28. Thumbnail
  Arkivbestånd: Stadstopografiska arkivet, Topografiska arkivet
  Sakord: arkiv, arkivalier, topografiskt arkiv
 29. Thumbnail
  Arkivbestånd: Sven Sjöstedt fotosamling
  Sakord: bildarkiv, negativarkiv
  Person:
  Sjöstedt, Sven
 30. Thumbnail
  Arkivbestånd: Teaterhistoriska arkivet
  Sakord: arkiv, arkivalier, teaterarkiv, ämnesarkiv
 31. Thumbnail
  Arkivbestånd: Utställningsarkivet
  Sakord: arkiv, arkivalier
 32. Thumbnail
  Arkivbestånd: Varvshistoriska arkivet
  Sakord: arkiv, arkivalier, negativ, ämnesarkiv

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.