logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  Göteborgs stads namnberedning
  Identity:
  C:12
  Time:
  2020
  Person:
  Carlsson, Lars O., Göteborgs Stadsmuseum
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  Fynd
  Identity:
  C:118
  Time:
  2020
  Person:
  Alexandersson, Henrik, 1975- [biuppslag], Andersson, Stina, arkeolog [biuppslag], Bengtsson, Kristina, arkeolog [biuppslag], Engström, Åsa [biuppslag], Fornminnesföreningen i Göteborg, Göteborgs Stadsmuseum, Gustavsson, Anna, arkeolog [biuppslag]
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  Medeltiden kommer till skolan!
  Identity:
  C:475
  Time:
  2017-03-01
  Person:
  Eriksson, Amanda, museipedagog, Göteborgs Stadsmuseum, Kihlsten, Jonna
 4. Thumbnail
  Name:
  Djupedals fornborgar
  Identity:
  C:1758
  Time:
  1999
  Person:
  Göteborgs naturhistoriska museum, Göteborgs Stadsmuseum, Kulturmiljöenheten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  Fynd
  Identity:
  C:1935
  Time:
  2021
  Person:
  Alexandersson, Henrik, 1975-, Andersson, Stina, arkeolog, Bengtsson, Kristina, arkeolog, Engström, Åsa, Fornminnesföreningen i Göteborg, Göteborgs Stadsmuseum, Gustavsson, Anna, arkeolog, Lärk, Kenth
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  Förstudie för område på Styrsö
  Identity:
  C:1989
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf, Wallman, Kristina
 7. Thumbnail
  Name:
  PM Fästningsstaden Göteborg
  Identity:
  C:1991
  Time:
  2016
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  Natur & kulturstudie Kärra
  Identity:
  C:2015
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  Översiktlig studie av natur- och kulturvärden i Björlanda
  Identity:
  C:2016
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Lindgren, Anette, Magnusson, Maria, biolog, Swedberg, Stig, 1957-
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  böcker, bok, förstudie
  Identity:
  Kulturmiljöunderlag 2009
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf, Wallman, Kristina
 11. Thumbnail
  Name:
  Tusentals fynd från hundratusentals år
  Identity:
  MM:1881
  Time:
  1998
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjöberg, Jan Eric
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  Fynd
  Identity:
  MM:21559
  Time:
  1985-
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Stadsmuseum
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ett minnessvep
  Identity:
  MM:21789
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilson, Allan T.
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  Juvelkvarnen i Göteborg
  Identity:
  MM:21810
  Time:
  2002
  Person:
  Brunnström, Lasse, 1948-, Göteborgs Stadsmuseum, Norling, Bengt, 1955-, Spade, Bengt, 1943-
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  Teknikens tempel
  Identity:
  MM:23852
  Time:
  2003
  Person:
  Gidlunds, Göteborgs Stadsmuseum, Houltz, Anders, 1966-
 16. Thumbnail
  Name:
  Vi på stadsmuseet
  Identity:
  MM:23984
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 17. Thumbnail
  Name:
  Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:26574
  Time:
  2002
  Person:
  Feiff, Christer [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Kihlman, Britt (MM) [biuppslag]
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  Stadens tidsbilder
  Identity:
  MM:26754
  Time:
  2003
  Person:
  Etnologiska föreningen i Sverige (MM), Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs universitet. Etnologiska institutionen, Zintchenko, Lennart
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  Författarnas Göteborg
  Identity:
  MM:27123
  Time:
  2003
  Person:
  Bjärlund, Eva, 1945-, Göteborgs Stadsmuseum, Lindberg, Elisabeth, 1942-
 20. Thumbnail
  Name:
  Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:30063
  Time:
  2003
  Person:
  Feiff, Christer [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 21. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk utredning i Göteborgs kommun 1992
  Identity:
  MM:31172
  Time:
  1999
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 22. Thumbnail
  Name:
  Utredning vid Skra Bro
  Identity:
  MM:31173
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, arkeolog [huvuduppslag]
 23. Thumbnail
  Name:
  Fornlämningar kring Osbäcken
  Identity:
  MM:31175
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, arkeolog [huvuduppslag]
 24. Thumbnail
  Name:
  Mästerskapsbana för golf i Björlanda
  Identity:
  MM:31184
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Rudd, Petra [huvuduppslag], Sandin, Mats
 25. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1990-1992
  Identity:
  MM:31252
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 26. Thumbnail
  Name:
  Boplatser i Fåglevik
  Identity:
  MM:31253
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 27. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1993
  Identity:
  MM:31254
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 28. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1993
  Identity:
  MM:31255
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 29. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1988
  Identity:
  MM:31263
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 30. Thumbnail
  Name:
  Hisingens äldsta boplats
  Identity:
  MM:31264
  Time:
  2003
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 31. Thumbnail
  Name:
  Rapport över antikvarisk kontroll i Göteborg kommun 2002
  Identity:
  MM:31266
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hellberg, Patrik (MM) [huvuduppslag]
 32. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk undersökning i Göteborgs kommun 2000
  Identity:
  MM:31267
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [biuppslag], Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 33. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk undersökning i Göteborgs kommun 2000
  Identity:
  MM:31268
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]
 34. Thumbnail
  Name:
  Förundersökningar vid Skra Bro
  Identity:
  MM:31269
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 35. Thumbnail
  Name:
  Boplats i Låssby
  Identity:
  MM:31270
  Time:
  2003
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 36. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning och slutundersökning i Göteborgs kommun 1991
  Identity:
  MM:31271
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 37. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1988
  Identity:
  MM:31272
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 38. Thumbnail
  Name:
  Boplatser kring Osbäcken
  Identity:
  MM:31273
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, arkeolog [huvuduppslag]
 39. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000
  Identity:
  MM:31274
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [biuppslag], Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 40. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1990
  Identity:
  MM:31276
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 41. Thumbnail
  Name:
  Boplats vid Skra Bro
  Identity:
  MM:31277
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [biuppslag], Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 42. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1992/93
  Identity:
  MM:31278
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 43. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2002
  Identity:
  MM:31281
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nieminen, Johannes [huvuduppslag]
 44. Thumbnail
  Name:
  Schaktningsövervakning Bj 319
  Identity:
  MM:31282
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hallberg, Patrik [huvuduppslag]
 45. Thumbnail
  Name:
  Boplatsundersökning i Kvisljungby
  Identity:
  MM:31291
  Time:
  2004
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [biuppslag]
 46. Thumbnail
  Name:
  Delundersökt boplats
  Identity:
  MM:31292
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Gustavsson, Anna, arkeolog [huvuduppslag]
 47. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000
  Identity:
  MM:31293
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]
 48. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000
  Identity:
  MM:31294
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]
 49. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 1986 och 1999
  Identity:
  MM:31295
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]
 50. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologiska undersökningar för Volvos nya bilsäkerhetscentrum i Björlanda i Göteborg
  Identity:
  MM:31296
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 51. Thumbnail
  Name:
  Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde
  Identity:
  MM:31359
  Time:
  1972
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs Stadsmuseum
 52. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1992
  Identity:
  MM:31587
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 53. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk undersökning Göteborgs kommun 1992
  Identity:
  MM:31588
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 54. Thumbnail
  Name:
  Utredning i Angereda centrum
  Identity:
  MM:31593
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 55. Thumbnail
  Name:
  Rapport över arkeologisk undersökning 1992
  Identity:
  MM:31800
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 56. Thumbnail
  Name:
  Fornlämningar i Lyckhemsdalen
  Identity:
  MM:31801
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 57. Thumbnail
  Name:
  Förundersökning i Billdal
  Identity:
  MM:31805
  Time:
  2003
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 58. Thumbnail
  Name:
  Nya stenåldersboplatser i södra Göteborg
  Identity:
  MM:31808
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 59. Thumbnail
  Name:
  Utredning i Lyckhemsdalen
  Identity:
  MM:31811
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, arkeolog [huvuduppslag], Johansson, Thomas (MM) [biuppslag]
 60. Thumbnail
  Name:
  Boplats i Hulan
  Identity:
  MM:31812
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, arkeolog [huvuduppslag]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.