logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:151
  Titel - huvudtitel: Att vila i allmänhetens beskådan
  Time:
  2020
  Person:
  Francis, Michael, Göteborgs universitet
 2. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:475
  Titel - huvudtitel: Medeltiden kommer till skolan!
  Time:
  2017-03-01
  Person:
  Eriksson, Amanda, museipedagog, Göteborgs Stadsmuseum, Kihlsten, Jonna
 3. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:644
  Titel - huvudtitel: 12 kvarteret Ostindiska kompaniet stadsdelen Nordstaden Göteborgs kommun
  Time:
  1992
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Lönnroth, Gudrun
 4. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:645
  Titel - huvudtitel: 12 kvarteret Ostindiska kompaniet stadsdelen Nordstaden Göteborgs kommun
  Time:
  1992
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Lönnroth, Gudrun
 5. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:897
  Titel - huvudtitel: Multilingual text generation from structured formal representations
  Time:
  2012
  Person:
  Dannélls, Dana, 1976-, University of Gothenburg
 6. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1171
  Titel - huvudtitel: Industrihistoria i väst
  Time:
  2021
  Person:
  Industrihistoria i Väst
 7. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1754
  Titel - huvudtitel: En värld i miniatyr = Eine Welt in Miniature
  Time:
  1986
  Person:
  Lundblad, Bengt, Rundqvists bokförlag
 8. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1777
  Titel - huvudtitel: Fjäderbladet
  Time:
  2020
  Person:
  Aros motorveteraner
 9. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2056
  Titel - huvudtitel: Industrihistoria i väst
  Time:
  2021
  Person:
  Industrihistoria i Väst
 10. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2362
  Titel - huvudtitel: Industrihistoria i väst
  Time:
  2022
  Person:
  Industrihistoria i Väst
 11. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2381
  Titel - huvudtitel: Filmens Göteborg
  Time:
  2021
  Person:
  de Rooij, Kristina, Florin Persson, Erik, 1983-, Hellervik, Marie, Johansson, Karl-Magnus, 1978-, Jönsson, Mats, Myrström, Fiffi, Riksarkivet. Landsarkivet i Göteborg, Sputnes Mouwitz, Lisa
 12. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2405
  Titel - huvudtitel: Ostindiska husets gård
  Time:
  2021
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilsson Schönborg, Göte
 13. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2598
  Titel - huvudtitel: Before the future
  Time:
  1997
  Person:
  Brodin, Louise, 1938-, Clarin, Björn, 1936-, Göteborgs museer
 14. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:5150
  Titel - huvudtitel: Hjärnstorm
  Time:
  2022
  Person:
  Hjärnstorm
 15. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:7619
  Titel - huvudtitel: Göteborgs stadsmuseum lokalprogram
  Time:
  1992
  Person:
  Arvidsson, Göran
 16. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:7781
  Titel - huvudtitel: Arkivet vid Göteborgs historiska museum
  Time:
  1990
  Person:
  Göteborgs Hembygdsförbund, Lööf, LarsOlof
 17. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:9112
  Titel - huvudtitel: Jens S. Jensen
  Time:
  2022
  Person:
  Bokförlaget Arena, Östlind, Niclas, 1966-
 18. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:9978
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk forskningsprogram för Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2007
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hall, Berit, 1943-, Lorentzson, Mona, 1944-, Ragnesten, Ulf
 19. Thumbnail
  Bibliotek: MM:1881
  Titel - huvudtitel: Tusentals fynd från hundratusentals år
  Time:
  1998
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjöberg, Jan Eric
 20. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:8831
  Titel - huvudtitel: Ostindiska huset - Göteborgs museum
  Time:
  1983, 1984
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Hasselgréen, Ingmar
 21. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13010
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum 1861-1911
  Time:
  1911
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 22. Thumbnail
  Bibliotek: MM:16240
  Titel - huvudtitel: Lilla Änggården
  Time:
  1965
  Person:
  Grén Broberg, Carl, 1880-1968 [huvuduppslag], Göteborgs Historiska Museum
 23. Thumbnail
  Bibliotek: MM:20208
  Titel - huvudtitel: Skolan och kulturarvet
  Time:
  2000
  Person:
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Olsson, Tomas (MM) [huvuduppslag]
 24. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:21559
  Titel - huvudtitel: Fynd
  Time:
  1985-
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Stadsmuseum
 25. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:21789
  Titel - huvudtitel: Ett minnessvep
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilson, Allan T.
 26. Thumbnail
  Bibliotek: MM:23984
  Titel - huvudtitel: Vi på stadsmuseet
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 27. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24125
  Titel - huvudtitel: Arkeologin i Stadsmuseet
  Person:
  Kemdal, Anne-Louise, 1943- (MM) [huvuduppslag]
 28. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24151
  Titel - huvudtitel: Kal och Ada går på utställning
  Person:
  Kinding, Ulf [huvuduppslag]
 29. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24183
  Titel - huvudtitel: Amatörarkeologer i Säve
  Person:
  Hall, Berit, 1943- [huvuduppslag]
 30. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24190
  Titel - huvudtitel: Äskekärrsskeppet ställs ut
  Person:
  Gustafsson, Monica, 1955- [huvuduppslag]
 31. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24191
  Titel - huvudtitel: Med varmluftspistol på vikingaskepp
  Person:
  Larsson, Göran (MM) [huvuduppslag]
 32. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24192
  Titel - huvudtitel: Sällskapet Vikingatida skepp
  Person:
  Johansson, Jörgen (MM) [huvuduppslag]
 33. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24194
  Titel - huvudtitel: Sällskapet Vikingatida skepp
  Person:
  Johansson, Jörgen (MM) [huvuduppslag]
 34. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24225
  Titel - huvudtitel: Fornlämningsfaddrar i Göteborg
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog
 35. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24226
  Titel - huvudtitel: Föreningsutställningen och Fornminnesföreningen
  Person:
  Niklasson, Erik [huvuduppslag]
 36. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24520
  Titel - huvudtitel: Att visa grävningar för skolbarn
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag]
 37. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24521
  Titel - huvudtitel: Spåren talar
  Person:
  Hall, Berit, 1943- [huvuduppslag]
 38. Thumbnail
  Bibliotek: MM:24522
  Titel - huvudtitel: "Stigfinnare möts"
  Person:
  Kildén, Göte, 1946- (MM) [huvuduppslag]
 39. Thumbnail
  Bibliotek: MM:26545
  Titel - huvudtitel: De förhistoriska basutställningarna vid Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2003
  Person:
  Gullbrandson, Robin (MM) [huvuduppslag], Göteborgs universitet
 40. Thumbnail
  Bibliotek: MM:26574
  Titel - huvudtitel: Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2002
  Person:
  Feiff, Christer, 1947- [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Kihlman, Britt (MM) [biuppslag]
 41. Thumbnail
  Bibliotek: MM:28430
  Titel - huvudtitel: Clarebergsmatsalen i Ostindiska huset och fotonegativrummet i Historiska arkivet
  Time:
  1994
  Person:
  Göteborgs universitet, Press, Marek (MM) [huvuduppslag]
 42. Thumbnail
  Bibliotek: MM:30063
  Titel - huvudtitel: Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2003
  Person:
  Feiff, Christer, 1947- [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 43. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:33241
  Titel - huvudtitel: The story of the Viking-age ship from Äskekärr
  Time:
  2000
  Person:
  Borg, Jan, 1967-, Gustafsson, Monica, 1955-, Göteborgs Stadsmuseum, Sjölin, Mats, 1952-
 44. Thumbnail
  Bibliotek: MM:33379
  Titel - huvudtitel: Cuneiform texts from Neo-Babylonian Sippar in the Gothenburg City Museum
  Person:
  Ólafsson, Sverrir (MM) [huvuduppslag], Pedersén, Olof (MM) [biuppslag]
 45. Thumbnail
  Bibliotek: MM:33668
  Titel - huvudtitel: Museum i förändring?
  Time:
  1997
  Person:
  Berggrén, Eva [biuppslag], Göteborgs universitet
 46. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:33690
  Titel - huvudtitel: Handens intelligens
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Handens intelligens - bygghantverk förr och nu, 2005
 47. Thumbnail
  Bibliotek: MM:33692
  Titel - huvudtitel: Projektarbete i Klarebergs sängkammare och textilmagasinet "Polstjärnan"
  Person:
  Christensson, Pia (MM) [biuppslag], Göteborgs universitet
 48. Thumbnail
  Bibliotek: MM:33693
  Titel - huvudtitel: Bevare oss väl!
  Time:
  1994
  Person:
  Ahlgren, Mikael (MM), Göteborgs universitet
 49. Thumbnail
  Bibliotek: MM:33694
  Titel - huvudtitel: Magasin - föremålsarkiv vid Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  1995
  Person:
  Francén, Richard, 1949- [biuppslag], SVK
 50. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:33695
  Titel - huvudtitel: Den frånvarande strukturen
  Time:
  1994
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Åslund, Alf
 51. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:33696
  Titel - huvudtitel: Arkivutredning
  Time:
  1994
  Person:
  Fryksén, Arne, 1940-, Göteborgs Stadsmuseum
 52. Thumbnail
  Bibliotek: MM:34054
  Titel - huvudtitel: Die Rechenmaschine von Johann Christoph Schuster 1820/22
  Time:
  2004
  Person:
  Arithmeum, Koorte, Berhard (MM) [biuppslag]
 53. Thumbnail
  Bibliotek: MM:34205
  Titel - huvudtitel: China and Sweden : Treasured memories
  Time:
  [2005]
  Person:
  Palace Museum (MM)
 54. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:35596
  Titel - huvudtitel: Fångstfolk och bönder
  Person:
  Bengtsson, Lasse, 1952-2019
 55. Thumbnail
  Bibliotek: MM:35597
  Titel - huvudtitel: Nyutkommen biografi över arkeologen Georg Sarauw
  Person:
  Sjöberg, Jan Eric [Att återerövra det förflutna; biuppslag], Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 56. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:35619
  Titel - huvudtitel: Ivo Cramér
  Time:
  2006
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hellström Sveningson, Lis, Ivo Cramér - dansare, koreograf och regissör, 2006
 57. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:35758
  Titel - huvudtitel: Verksamhetsberättelse
  Time:
  2004
  Person:
  Feiff, Christer, 1947-, Göteborgs Stadsmuseum
 58. Thumbnail
  Bibliotek: MM:35763
  Titel - huvudtitel: Larsmässe marknad
  Person:
  Thalenius, Anna (MM) [huvuduppslag]
 59. Thumbnail
  Bibliotek: MM:36604
  Titel - huvudtitel: En lysande idé
  Person:
  Svensson, Kristina (MM) [huvuduppslag]
 60. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:36864
  Titel - huvudtitel: Power and gold
  Time:
  1997
  Person:
  Amnehäll, Jan, 1950-, Göteborgs etnografiska museum, Göteborgs Stadsmuseum, Sjölin, Mats, 1952-

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.