logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  Att vila i allmänhetens beskådan
  Identity:
  C:151
  Time:
  2020
  Person:
  Francis, Michael, Göteborgs universitet
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  Medeltiden kommer till skolan!
  Identity:
  C:475
  Time:
  2017-03-01
  Person:
  Eriksson, Amanda, museipedagog, Göteborgs Stadsmuseum, Kihlsten, Jonna
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  12 kvarteret Ostindiska kompaniet stadsdelen Nordstaden Göteborgs kommun
  Identity:
  C:644
  Time:
  1992
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Lönnroth, Gudrun
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  12 kvarteret Ostindiska kompaniet stadsdelen Nordstaden Göteborgs kommun
  Identity:
  C:645
  Time:
  1992
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Lönnroth, Gudrun
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  Multilingual text generation from structured formal representations
  Identity:
  C:897
  Time:
  2012
  Person:
  Dannélls, Dana, 1976-, University of Gothenburg
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  Industrihistoria i väst
  Identity:
  C:1171
  Time:
  2021
  Person:
  Industrihistoria i Väst
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  En värld i miniatyr = Eine Welt in Miniature
  Identity:
  C:1754
  Time:
  1986
  Person:
  Lundblad, Bengt, Rundqvists bokförlag
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  Fjäderbladet
  Identity:
  C:1777
  Time:
  2020
  Person:
  Aros motorveteraner
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  Industrihistoria i väst
  Identity:
  C:2056
  Time:
  2021
  Person:
  Industrihistoria i Väst
 10. Thumbnail
  Name:
  Tusentals fynd från hundratusentals år
  Identity:
  MM:1881
  Time:
  1998
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjöberg, Jan Eric
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ostindiska huset - Göteborgs museum
  Identity:
  MM:8831
  Time:
  1983, 1984
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Hasselgréen, Ingmar
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  Göteborgs museum 1861-1911
  Identity:
  MM:13010
  Time:
  1911
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 13. Thumbnail
  Name:
  Lilla Änggården
  Identity:
  MM:16240
  Time:
  1965
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Grén Broberg, Carl [huvuduppslag]
 14. Thumbnail
  Name:
  Skolan och kulturarvet
  Identity:
  MM:20208
  Time:
  2000
  Person:
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Olsson, Tomas (MM) [huvuduppslag]
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  Fynd
  Identity:
  MM:21559
  Time:
  1985-
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Stadsmuseum
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ett minnessvep
  Identity:
  MM:21789
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilson, Allan T.
 17. Thumbnail
  Name:
  Vi på stadsmuseet
  Identity:
  MM:23984
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 18. Thumbnail
  Name:
  Arkeologin i Stadsmuseet
  Identity:
  MM:24125
  Person:
  Kemdal, Anne-Louise, 1943- (MM) [huvuduppslag]
 19. Thumbnail
  Name:
  Kal och Ada går på utställning
  Identity:
  MM:24151
  Person:
  Kinding, Ulf [huvuduppslag]
 20. Thumbnail
  Name:
  Amatörarkeologer i Säve
  Identity:
  MM:24183
  Person:
  Hall, Berit [huvuduppslag]
 21. Thumbnail
  Name:
  Äskekärrsskeppet ställs ut
  Identity:
  MM:24190
  Person:
  Gustafsson, Monica, 1955- [huvuduppslag]
 22. Thumbnail
  Name:
  Med varmluftspistol på vikingaskepp
  Identity:
  MM:24191
  Person:
  Larsson, Göran (MM) [huvuduppslag]
 23. Thumbnail
  Name:
  Sällskapet Vikingatida skepp
  Identity:
  MM:24192
  Person:
  Johansson, Jörgen (MM) [huvuduppslag]
 24. Thumbnail
  Name:
  Sällskapet Vikingatida skepp
  Identity:
  MM:24194
  Person:
  Johansson, Jörgen (MM) [huvuduppslag]
 25. Thumbnail
  Name:
  Fornlämningsfaddrar i Göteborg
  Identity:
  MM:24225
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog
 26. Thumbnail
  Name:
  Föreningsutställningen och Fornminnesföreningen
  Identity:
  MM:24226
  Person:
  Niklasson, Erik (MM) [huvuduppslag]
 27. Thumbnail
  Name:
  Att visa grävningar för skolbarn
  Identity:
  MM:24520
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag]
 28. Thumbnail
  Name:
  Spåren talar
  Identity:
  MM:24521
  Person:
  Hall, Berit [huvuduppslag]
 29. Thumbnail
  Name:
  "Stigfinnare möts"
  Identity:
  MM:24522
  Person:
  Kildén, Göte, 1946- (MM) [huvuduppslag]
 30. Thumbnail
  Name:
  De förhistoriska basutställningarna vid Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:26545
  Time:
  2003
  Person:
  Göteborgs universitet, Gullbrandson, Robin (MM) [huvuduppslag]
 31. Thumbnail
  Name:
  Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:26574
  Time:
  2002
  Person:
  Feiff, Christer [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Kihlman, Britt (MM) [biuppslag]
 32. Thumbnail
  Name:
  Clarebergsmatsalen i Ostindiska huset och fotonegativrummet i Historiska arkivet
  Identity:
  MM:28430
  Time:
  1994
  Person:
  Göteborgs universitet, Press, Marek (MM) [huvuduppslag]
 33. Thumbnail
  Name:
  Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:30063
  Time:
  2003
  Person:
  Feiff, Christer [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  The story of the Viking-age ship from Äskekärr
  Identity:
  MM:33241
  Time:
  2000
  Person:
  Borg, Jan, Göteborgs Stadsmuseum, Gustafsson, Monica, 1955-, Sjölin, Mats, 1952-
 35. Thumbnail
  Name:
  Cuneiform texts from Neo-Babylonian Sippar in the Gothenburg City Museum
  Identity:
  MM:33379
  Person:
  Ólafsson, Sverrir (MM) [huvuduppslag], Pedersén, Olof (MM) [biuppslag]
 36. Thumbnail
  Name:
  Museum i förändring?
  Identity:
  MM:33668
  Time:
  1997
  Person:
  Berggrén, Eva (MM) [biuppslag], Göteborgs universitet
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  Handens intelligens
  Identity:
  MM:33690
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Handens intelligens - bygghantverk förr och nu, 2005
 38. Thumbnail
  Name:
  Projektarbete i Klarebergs sängkammare och textilmagasinet "Polstjärnan"
  Identity:
  MM:33692
  Person:
  Christensson, Pia (MM) [biuppslag], Göteborgs universitet
 39. Thumbnail
  Name:
  Bevare oss väl!
  Identity:
  MM:33693
  Time:
  1994
  Person:
  Ahlgren, Mikael (MM), Göteborgs universitet
 40. Thumbnail
  Name:
  Magasin - föremålsarkiv vid Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:33694
  Time:
  1995
  Person:
  Francén, Richard, 1949- [biuppslag], SVK
 41. Thumbnail
  Name:
  Den frånvarande strukturen
  Identity:
  MM:33695
  Time:
  1994
  Person:
  Åslund, Alf, Göteborgs Stadsmuseum
 42. Thumbnail
  Name:
  Arkivutredning
  Identity:
  MM:33696
  Time:
  1994
  Person:
  Bohm, Göran, 1945- [biuppslag], Fryksén, Arne, 1940- (MM) [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 43. Thumbnail
  Name:
  Die Rechenmaschine von Johann Christoph Schuster 1820/22
  Identity:
  MM:34054
  Time:
  2004
  Person:
  Arithmeum, Koorte, Berhard (MM) [biuppslag]
 44. Thumbnail
  Name:
  China and Sweden : Treasured memories
  Identity:
  MM:34205
  Time:
  [2005]
  Person:
  Palace Museum (MM)
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  Fångstfolk och bönder
  Identity:
  MM:35596
  Person:
  Bengtsson, Lasse, 1952-2019
 46. Thumbnail
  Name:
  Nyutkommen biografi över arkeologen Georg Sarauw
  Identity:
  MM:35597
  Person:
  Sjöberg, Jan Eric [Att återerövra det förflutna; biuppslag], Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ivo Cramér
  Identity:
  MM:35619
  Time:
  2006
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hellström Sveningson, Lis, Ivo Cramér - dansare, koreograf och regissör, 2006
 48. Thumbnail
  Name:
  Verksamhetsberättelse
  Identity:
  MM:35758
  Time:
  2004
  Person:
  Feiff, Christer [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 49. Thumbnail
  Name:
  Larsmässe marknad
  Identity:
  MM:35763
  Person:
  Thalenius, Anna (MM) [huvuduppslag]
 50. Thumbnail
  Name:
  En lysande idé
  Identity:
  MM:36604
  Person:
  Svensson, Kristina (MM) [huvuduppslag]
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  Power and gold
  Identity:
  MM:36864
  Time:
  1997
  Person:
  Amnehäll, Jan, 1950-, Göteborgs etnografiska museum, Göteborgs Stadsmuseum, Sjölin, Mats, 1952-
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ett ostindiskt äventyr
  Identity:
  MM:36912
  Time:
  cop. 2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Gregner, Bozze, Källgren, Katarina, Sjölin, Mats, 1952-
 53. Thumbnail
  Name:
  Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:37222
  Time:
  2006
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 54. Thumbnail
  Name:
  Museet - en mötesplats för arkeologin
  Identity:
  MM:37256
  Person:
  Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 55. Thumbnail
  Name:
  Skolbarn på museum i 2000-talets början
  Identity:
  MM:37257
  Person:
  Arvidsson, Karl, museitjänsteman
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  Synade samlingar
  Identity:
  MM:37436
  Time:
  2006
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Jenny, 1972- [biuppslag], Kontrast - Göteborg i bilder, 2006
 57. Thumbnail
  Name:
  Zweedse wandschilderingen uit het fin de siècle in een museale context
  Identity:
  MM:37494
  Time:
  2007
  Person:
  de Jong, Wilbert, 1985- (MM) [huvuduppslag], Radboud Universiteit (MM)
 58. Thumbnail
  Name:
  Makten över kulturarvet
  Identity:
  MM:37523
  Person:
  Söderpalm, Kristina [huvuduppslag]
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  Att återerövra det förflutna
  Identity:
  MM:37551
  Time:
  2005
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjöberg, Jan Eric
 60. Thumbnail
  Name:
  The Swedish Trade
  Identity:
  MM:37696
  Person:
  Söderpalm, Kristina [huvuduppslag]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.