logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1978
  Titel - huvudtitel: Under jorden i Göteborg
  Time:
  2021
  Person:
  Bramstång Plura, Carina, Nannmark, Ester, Rosén, Christina, 1959-
 2. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1989
  Titel - huvudtitel: Förstudie för område på Styrsö
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf, Wallman, Kristina
 3. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2016
  Titel - huvudtitel: Översiktlig studie av natur- och kulturvärden i Björlanda
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Lindgren, Anette, Magnusson, Maria, biolog, Swedberg, Stig, 1957-
 4. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2247
  Titel - huvudtitel: Framtiden är blöt
  Time:
  2021
  Person:
  Berglund, Ylva, Göteborgs Stadsmuseum
 5. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2969
  Titel - huvudtitel: Kunskapsbyggen
  Time:
  2022
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Jonsson, Kristian, Lindman, Maja
 6. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:5753
  Titel - huvudtitel: Under jorden i Göteborg
  Time:
  2021
  Person:
  Bramstång Plura, Carina, Nannmark, Ester, Rosén, Christina, 1959-
 7. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:23852
  Titel - huvudtitel: Teknikens tempel
  Time:
  2003
  Person:
  Gidlunds, Göteborgs Stadsmuseum, Houltz, Anders, 1966-
 8. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:26754
  Titel - huvudtitel: Stadens tidsbilder
  Time:
  2003
  Person:
  Etnologiska föreningen i Sverige (MM), Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs universitet. Etnologiska institutionen, Zintchenko, Lennart
 9. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:32984
  Titel - huvudtitel: Männens bibliotek - en kvinnosak
  Time:
  2003
  Person:
  Atlestam, Ingrid, 1944-, Göteborgs Stadsmuseum, Stenberg, Lisbeth, 1948-
 10. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:35453
  Titel - huvudtitel: Synagogan i Göteborg 150 år
  Time:
  2005
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Lomfors, Ingrid [biuppslag]
 11. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:35640
  Titel - huvudtitel: Fångstfolk och bönder
  Time:
  2005
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 12. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:35641
  Titel - huvudtitel: Vattenfabriken som blev Brew House Göteborg
  Time:
  2005
  Person:
  Bernhardsson, Brittmo, 1944-, Göteborgs Stadsmuseum
 13. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:35821
  Titel - huvudtitel: Ekonomi och musik i 1700-talets Göteborg
  Time:
  2005
  Person:
  Andersson, Bertil, 1936-, Fritz, Martin, Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Jan, 1934-2013, Ozolins, Berit, 1937-, Söderpalm, Kristina
 14. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:36072
  Titel - huvudtitel: The globalisation of Göteborg
  Time:
  2006
  Person:
  Carlsson, Jon, Göteborgs Stadsmuseum, Jörnmark, Jan, 1959-
 15. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:36102
  Titel - huvudtitel: Visste du-
  Time:
  2003
  Person:
  Andersson, Elisabeth, Göteborgs Stadsmuseum
 16. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:36349
  Titel - huvudtitel: Upptäck nordost
  Time:
  2006
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hansson, Einar, 1947-
 17. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:36825
  Titel - huvudtitel: Upptäck Angered!
  Time:
  2005
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hansson, Einar, 1947-
 18. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:36886
  Titel - huvudtitel: Residenset i Göteborg
  Time:
  cop. 2001
  Person:
  Franck, Anders, 1951-, Göteborgs Stadsmuseum
 19. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:37088
  Titel - huvudtitel: Syskonen Svensson - sångerna och livet
  Time:
  2002
  Person:
  Etnologiska föreningen för Västsverige, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs universitet. Etnologiska institutionen, Nordström, Annika, 1954-
 20. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:37229
  Titel - huvudtitel: Göteborgsutställningen 1923
  Time:
  2006
  Person:
  Brodin, Louise, 1938-, Göteborgs Stadsmuseum, Warne
 21. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:37436
  Titel - huvudtitel: Synade samlingar
  Time:
  2006
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Jenny, 1972- [biuppslag], Kontrast - Göteborg i bilder, 2006
 22. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:37552
  Titel - huvudtitel: Vikingagravar vid Nordre älv
  Time:
  2007
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hall, Berit, 1943-
 23. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:37759
  Titel - huvudtitel: Upptäck Västra Frölunda!
  Time:
  2007
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hansson, Einar, 1947-
 24. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:38002
  Titel - huvudtitel: Lyktan
  Time:
  2005
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Peter, Sanja
 25. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:38396
  Titel - huvudtitel: Betongslöjd i Bergsjön
  Time:
  2003
  Person:
  Andersson, Magnus, arkeolog, Carlson, Ulla-Carin, Göteborgs Stadsmuseum, Östman, Lisa, antikvarie
 26. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:38661
  Titel - huvudtitel: Upptäck Hisingen!
  Time:
  2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 27. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:41160
  Titel - huvudtitel: Göteborgs globalisering
  Time:
  2005
  Person:
  Carlsson, Jon, Göteborgs Stadsmuseum, Jörnmark, Jan, 1959-
 28. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:41413
  Titel - huvudtitel: Teaterbilder
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Mankell, Bia, 1952- [biuppslag]
 29. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42772
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 30. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42779
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 31. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42780
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 32. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42781
  Titel - huvudtitel: Arkeologi på lekplats
  Time:
  cop. 2011
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 33. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42782
  Titel - huvudtitel: Äldre stenålder på Näset
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [biuppslag], Sandin, Mats [huvuduppslag]
 34. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42783
  Titel - huvudtitel: Arkeologi i Bur
  Time:
  cop. 2011
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Luft, Magnus von der [biuppslag]
 35. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42785
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 36. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42786
  Titel - huvudtitel: Forntida boplatsrester
  Time:
  2011
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Gustavsson, Anna, arkeolog [biuppslag], Göteborgs museum
 37. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42789
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum
  Time:
  2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 38. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42790
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 39. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42791
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 40. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42792
  Titel - huvudtitel: Boplats i Västra Änghagen
  Time:
  cop. 2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 41. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42793
  Titel - huvudtitel: Forntid i Hulan, Askim
  Time:
  2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 42. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42794
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2010
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 43. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42796
  Titel - huvudtitel: Boplatser i Aröd
  Time:
  cop. 2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 44. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42797
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2010
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 45. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42798
  Titel - huvudtitel: Gammal bosättning i Gerrebacka
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 46. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42799
  Titel - huvudtitel: Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 47. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42800
  Titel - huvudtitel: Boplats och odling vid Kongahällavägen
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 48. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42801
  Titel - huvudtitel: Militär begravningsplats
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Lorentzson, Mona, 1944- [huvuduppslag]
 49. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42802
  Titel - huvudtitel: Kaserntorget 8
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sandin, Mats [huvuduppslag]
 50. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42803
  Titel - huvudtitel: Boplats i Säve
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 51. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42804
  Titel - huvudtitel: Förundersökning
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 52. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42805
  Titel - huvudtitel: Boplats i Brunstorp
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 53. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42806
  Titel - huvudtitel: Stensättning i Hästevik
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs Stadsmuseum
 54. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42807
  Titel - huvudtitel: Forntida boplatslämning
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 55. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42808
  Titel - huvudtitel: Fyndplats i Tuve
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 56. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42809
  Titel - huvudtitel: Stenåldersboplats i Andalen
  Time:
  2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 57. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42810
  Titel - huvudtitel: Stenåldersboplats i Hästevik
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 58. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42811
  Titel - huvudtitel: Fornlämningar vid folkracebana
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 59. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42812
  Titel - huvudtitel: Stenåldersboplats i Torslanda
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 60. Thumbnail
  Bibliotek: MM:42813
  Titel - huvudtitel: Schaktningar vid fornlämningar
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.