logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  Under jorden i Göteborg
  Identity:
  C:1978
  Time:
  2021
  Person:
  Bramstång Plura, Carina, Nannmark, Ester, Rosén, Christina
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  Förstudie för område på Styrsö
  Identity:
  C:1989
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf, Wallman, Kristina
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  Översiktlig studie av natur- och kulturvärden i Björlanda
  Identity:
  C:2016
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Lindgren, Anette, Magnusson, Maria, biolog, Swedberg, Stig, 1957-
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  Teknikens tempel
  Identity:
  MM:23852
  Time:
  2003
  Person:
  Gidlunds, Göteborgs Stadsmuseum, Houltz, Anders, 1966-
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  Stadens tidsbilder
  Identity:
  MM:26754
  Time:
  2003
  Person:
  Etnologiska föreningen i Sverige (MM), Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs universitet. Etnologiska institutionen, Zintchenko, Lennart
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  Männens bibliotek - en kvinnosak
  Identity:
  MM:32984
  Time:
  2003
  Person:
  Atlestam, Ingrid, 1944-, Göteborgs Stadsmuseum, Stenberg, Lisbeth, 1948-
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  Synagogan i Göteborg 150 år
  Identity:
  MM:35453
  Time:
  2005
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Lomfors, Ingrid [biuppslag]
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  Fångstfolk och bönder
  Identity:
  MM:35640
  Time:
  2005
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [biuppslag]
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  Vattenfabriken som blev Brew House Göteborg
  Identity:
  MM:35641
  Time:
  2005
  Person:
  Bernhardsson, Brittmo, 1944-, Göteborgs Stadsmuseum
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ekonomi och musik i 1700-talets Göteborg
  Identity:
  MM:35821
  Time:
  2005
  Person:
  Andersson, Bertil, 1936-, Fritz, Martin, Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Jan, 1934-2013, Ozolins, Berit, 1937-, Söderpalm, Kristina
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  The globalisation of Göteborg
  Identity:
  MM:36072
  Time:
  2006
  Person:
  Carlsson, Jon, Göteborgs Stadsmuseum, Jörnmark, Jan, 1959-
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  Visste du-
  Identity:
  MM:36102
  Time:
  2003
  Person:
  Andersson, Elisabeth, Göteborgs Stadsmuseum
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  Upptäck nordost
  Identity:
  MM:36349
  Time:
  2006
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hansson, Einar, 1947-
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  Upptäck Angered!
  Identity:
  MM:36825
  Time:
  2005
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hansson, Einar, 1947-
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  Residenset i Göteborg
  Identity:
  MM:36886
  Time:
  cop. 2001
  Person:
  Franck, Anders, Göteborgs Stadsmuseum
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  Syskonen Svensson - sångerna och livet
  Identity:
  MM:37088
  Time:
  2002
  Person:
  Etnologiska föreningen för Västsverige, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs universitet. Etnologiska institutionen, Nordström, Annika, 1954-
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  Göteborgsutställningen 1923
  Identity:
  MM:37229
  Time:
  2006
  Person:
  Brodin, Louise, Göteborgs Stadsmuseum, Warne
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  Synade samlingar
  Identity:
  MM:37436
  Time:
  2006
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Jenny, 1972- [biuppslag], Kontrast - Göteborg i bilder, 2006
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  Vikingagravar vid Nordre älv
  Identity:
  MM:37552
  Time:
  2007
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hall, Berit
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  Upptäck Västra Frölunda!
  Identity:
  MM:37759
  Time:
  2007
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hansson, Einar, 1947-
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  Lyktan
  Identity:
  MM:38002
  Time:
  2005
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Peter, Sanja
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  Betongslöjd i Bergsjön
  Identity:
  MM:38396
  Time:
  2003
  Person:
  Andersson, Magnus, arkeolog, Carlson, Ulla-Carin, Göteborgs Stadsmuseum, Östman, Lisa, antikvarie
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  Upptäck Hisingen!
  Identity:
  MM:38661
  Time:
  2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  Göteborgs globalisering
  Identity:
  MM:41160
  Time:
  2005
  Person:
  Carlsson, Jon, Göteborgs Stadsmuseum, Jörnmark, Jan, 1959-
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  Teaterbilder
  Identity:
  MM:41413
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Mankell, Bia, 1952- [biuppslag]
 26. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:42772
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 27. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:42779
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 28. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:42780
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 29. Thumbnail
  Name:
  Arkeologi på lekplats
  Identity:
  MM:42781
  Time:
  cop. 2011
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 30. Thumbnail
  Name:
  Äldre stenålder på Näset
  Identity:
  MM:42782
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [biuppslag], Sandin, Mats [huvuduppslag]
 31. Thumbnail
  Name:
  Arkeologi i Bur
  Identity:
  MM:42783
  Time:
  cop. 2011
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Luft, Magnus von der [biuppslag]
 32. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:42785
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 33. Thumbnail
  Name:
  Forntida boplatsrester
  Identity:
  MM:42786
  Time:
  2011
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs museum, Gustavsson, Anna, arkeolog [biuppslag]
 34. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum
  Identity:
  MM:42789
  Time:
  2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 35. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:42790
  Time:
  2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 36. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:42791
  Time:
  2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 37. Thumbnail
  Name:
  Boplats i Västra Änghagen
  Identity:
  MM:42792
  Time:
  cop. 2011
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 38. Thumbnail
  Name:
  Forntid i Hulan, Askim
  Identity:
  MM:42793
  Time:
  2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 39. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:42794
  Time:
  2010
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 40. Thumbnail
  Name:
  Boplatser i Aröd
  Identity:
  MM:42796
  Time:
  cop. 2010
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 41. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:42797
  Time:
  2010
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 42. Thumbnail
  Name:
  Gammal bosättning i Gerrebacka
  Identity:
  MM:42798
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 43. Thumbnail
  Name:
  Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum
  Identity:
  MM:42799
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 44. Thumbnail
  Name:
  Boplats och odling vid Kongahällavägen
  Identity:
  MM:42800
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 45. Thumbnail
  Name:
  Militär begravningsplats
  Identity:
  MM:42801
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Lorentzson, Mona, 1944- [huvuduppslag]
 46. Thumbnail
  Name:
  Kaserntorget 8
  Identity:
  MM:42802
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sandin, Mats [huvuduppslag]
 47. Thumbnail
  Name:
  Boplats i Säve
  Identity:
  MM:42803
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 48. Thumbnail
  Name:
  Förundersökning
  Identity:
  MM:42804
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 49. Thumbnail
  Name:
  Boplats i Brunstorp
  Identity:
  MM:42805
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 50. Thumbnail
  Name:
  Stensättning i Hästevik
  Identity:
  MM:42806
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs Stadsmuseum
 51. Thumbnail
  Name:
  Forntida boplatslämning
  Identity:
  MM:42807
  Time:
  cop. 2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 52. Thumbnail
  Name:
  Fyndplats i Tuve
  Identity:
  MM:42808
  Time:
  2009
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 53. Thumbnail
  Name:
  Stenåldersboplats i Andalen
  Identity:
  MM:42809
  Time:
  2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 54. Thumbnail
  Name:
  Stenåldersboplats i Hästevik
  Identity:
  MM:42810
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 55. Thumbnail
  Name:
  Fornlämningar vid folkracebana
  Identity:
  MM:42811
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 56. Thumbnail
  Name:
  Stenåldersboplats i Torslanda
  Identity:
  MM:42812
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 57. Thumbnail
  Name:
  Schaktningar vid fornlämningar
  Identity:
  MM:42813
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 58. Thumbnail
  Name:
  Delundersökt stenåldersboplats
  Identity:
  MM:42819
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 59. Thumbnail
  Name:
  Förundersökt stenåldersboplats
  Identity:
  MM:42820
  Time:
  cop. 2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [biuppslag], Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 60. Thumbnail
  Name:
  Förromersk kultplats och stenåldershydda
  Identity:
  MM:42821
  Time:
  2008
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.