logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:118
  Titel - huvudtitel: Fynd
  Time:
  2020
  Person:
  Alexandersson, Henrik, 1975- [biuppslag], Andersson, Stina, arkeolog [biuppslag], Bengtsson, Kristina, arkeolog [biuppslag], Engström, Åsa [biuppslag], Fornminnesföreningen i Göteborg, Gustavsson, Anna, arkeolog [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 2. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1935
  Titel - huvudtitel: Fynd
  Time:
  2021
  Person:
  Alexandersson, Henrik, 1975-, Andersson, Stina, arkeolog, Bengtsson, Kristina, arkeolog, Engström, Åsa, Fornminnesföreningen i Göteborg, Gustavsson, Anna, arkeolog, Göteborgs Stadsmuseum, Lärk, Kenth
 3. Thumbnail
  Bibliotek: MM:1881
  Titel - huvudtitel: Tusentals fynd från hundratusentals år
  Time:
  1998
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjöberg, Jan Eric
 4. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:21559
  Titel - huvudtitel: Fynd
  Time:
  1985-
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Stadsmuseum
 5. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:21789
  Titel - huvudtitel: Ett minnessvep
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilson, Allan T.
 6. Thumbnail
  Bibliotek: MM:23984
  Titel - huvudtitel: Vi på stadsmuseet
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 7. Thumbnail
  Bibliotek: MM:26574
  Titel - huvudtitel: Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2002
  Person:
  Feiff, Christer, 1947- [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Kihlman, Britt (MM) [biuppslag]
 8. Thumbnail
  Bibliotek: MM:30063
  Titel - huvudtitel: Göteborgs stadsmuseum
  Time:
  2003
  Person:
  Feiff, Christer, 1947- [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 9. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31172
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk utredning i Göteborgs kommun 1992
  Time:
  1999
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 10. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31173
  Titel - huvudtitel: Utredning vid Skra Bro
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, 1970- [huvuduppslag]
 11. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31175
  Titel - huvudtitel: Fornlämningar kring Osbäcken
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, 1970- [huvuduppslag]
 12. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31184
  Titel - huvudtitel: Mästerskapsbana för golf i Björlanda
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Rudd, Petra [huvuduppslag], Sandin, Mats
 13. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31253
  Titel - huvudtitel: Boplatser i Fåglevik
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 14. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31254
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1993
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 15. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31255
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1993
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 16. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31264
  Titel - huvudtitel: Hisingens äldsta boplats
  Time:
  2003
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 17. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31265
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk undersökning
  Time:
  1989
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Ragnesten, Ulf
 18. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31266
  Titel - huvudtitel: Rapport över antikvarisk kontroll i Göteborg kommun 2002
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hellberg, Patrik (MM) [huvuduppslag]
 19. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31267
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk undersökning i Göteborgs kommun 2000
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [biuppslag], Ragnesten, Ulf
 20. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31268
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk undersökning i Göteborgs kommun 2000
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]
 21. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31269
  Titel - huvudtitel: Förundersökningar vid Skra Bro
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 22. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31270
  Titel - huvudtitel: Boplats i Låssby
  Time:
  2003
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 23. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31273
  Titel - huvudtitel: Boplatser kring Osbäcken
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, 1970- [huvuduppslag]
 24. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31274
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [biuppslag], Ragnesten, Ulf
 25. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31276
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1990
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 26. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31277
  Titel - huvudtitel: Boplats vid Skra Bro
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf, Ödlund, Fredrika, 1976- [biuppslag]
 27. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31281
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2002
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nieminen, Johannes [huvuduppslag]
 28. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31282
  Titel - huvudtitel: Schaktningsövervakning Bj 319
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hallberg, Patrik [huvuduppslag]
 29. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31291
  Titel - huvudtitel: Boplatsundersökning i Kvisljungby
  Time:
  2004
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [biuppslag]
 30. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31292
  Titel - huvudtitel: Delundersökt boplats
  Time:
  2004
  Person:
  Gustavsson, Anna, arkeolog [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 31. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31293
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]
 32. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31294
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]
 33. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31295
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 1986 och 1999
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]
 34. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31296
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologiska undersökningar för Volvos nya bilsäkerhetscentrum i Björlanda i Göteborg
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 35. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31359
  Titel - huvudtitel: Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde
  Time:
  1972
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs Stadsmuseum
 36. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31587
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1992
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 37. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31588
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk undersökning Göteborgs kommun 1992
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 38. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31593
  Titel - huvudtitel: Utredning i Angereda centrum
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 39. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31596
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk utredning för planerad golfbana i Angered
  Time:
  1989
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Ragnesten, Ulf
 40. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31611
  Titel - huvudtitel: P. G. Bylander
  Person:
  Lundqvist, Björn (MM) [huvuduppslag]
 41. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31801
  Titel - huvudtitel: Fornlämningar i Lyckhemsdalen
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 42. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31805
  Titel - huvudtitel: Förundersökning i Billdal
  Time:
  2003
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ödlund, Fredrika, 1976- [huvuduppslag]
 43. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31808
  Titel - huvudtitel: Nya stenåldersboplatser i södra Göteborg
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wennberg, Tom [huvuduppslag]
 44. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31811
  Titel - huvudtitel: Utredning i Lyckhemsdalen
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, 1970- [huvuduppslag], Johansson, Thomas (MM) [biuppslag]
 45. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31812
  Titel - huvudtitel: Boplats i Hulan
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Johansson, Mats, 1970- [huvuduppslag]
 46. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31813
  Titel - huvudtitel: Boplats i Askim
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Hallberg, Patrik [huvuduppslag]
 47. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31814
  Titel - huvudtitel: Gravfält i Askim
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 48. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31815
  Titel - huvudtitel: Boplats vid Kopparåsen
  Time:
  2004
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 49. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31818
  Titel - huvudtitel: Rapport
  Time:
  2003
  Person:
  Arnqvist, Anna, Filipsson, Else-Britt [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum, Wigforss, Johan [biuppslag]
 50. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31819
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1990
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf, Ragnesten, Ulf [biuppslag], Wigforss, Johan [biuppslag]
 51. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31831
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2002
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sandin, Mats [huvuduppslag]
 52. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31894
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1991
  Time:
  2000
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf, Wigforss, Johan [biuppslag]
 53. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31895
  Titel - huvudtitel: Rapport över antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 2000
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]
 54. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31896
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2002
  Time:
  2002
  Person:
  Filipsson, Else-Britt [huvuduppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 55. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31897
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning och slutundersökning i Göteborgs kommun 2002
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Olsson, Lillemor (MM) [huvuduppslag]
 56. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31910
  Titel - huvudtitel: Boplats i Gathenhielmska parken
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 57. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31911
  Titel - huvudtitel: Utredning för Saab Space
  Time:
  2003
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 58. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31943
  Titel - huvudtitel: Rapport över särskild utredning i Göteborgs kommun 2002
  Time:
  2002
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nieminen, Johannes [huvuduppslag]
 59. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31944
  Titel - huvudtitel: Rösemiljö i Arendal
  Time:
  2004
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf
 60. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31946
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ling, Johan, 1968- [huvuduppslag]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.