logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  Namn: Adrian, Anna, Opperud, Anna
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1974
 2. Thumbnail
  Namn: Aldén Rudd, Petra, Rudd, Petra
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
 3. Thumbnail
  Namn: Almstrand, Jean-Ivan
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1940-02-07, 2021-12-16
 4. Thumbnail
  Namn: Andersson, Gunilla, 1961-
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1961-01-31, 1989
 5. Thumbnail
  Namn: Andersson, Isa
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
 6. Thumbnail
  Namn: Andersson, Isabel
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Norge, Starrkärr [född], Sverige
  Time:
  1937-07-02, 2010-05-16
 7. Thumbnail
  Namn: Andersson, Patrik
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1970-04-22
 8. Thumbnail
  Namn: Andersson, Stina, arkeolog
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1939
 9. Thumbnail
  Namn: Arvidsson, Karl, museitjänsteman
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Mölnlycke, Sverige
 10. Thumbnail
  Namn: Augustsson, Adam
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1989-07-14
 11. Thumbnail
  Namn: Bengtsson, Pär
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 12. Thumbnail
  Namn: Berglund, Ylva
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 13. Thumbnail
  Namn: Billing Wetterlund, Anna
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 14. Thumbnail
  Namn: Bjergfelt, Karsten
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1952
 15. Thumbnail
  Namn: Björk, Maja, Björk Lindahl, Maja
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
 16. Thumbnail
  Namn: Björk, Marie, Hellervik, Marie
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1972
 17. Thumbnail
  Namn: Boberg, Bo-Christer
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 18. Thumbnail
  Namn: Borg, Niklas
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 19. Thumbnail
  Namn: Brauner, Andreas
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1972-11-14
 20. Thumbnail
  Namn: Broberg, Inger
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 21. Thumbnail
  Namn: Brännström, Pia
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 22. Thumbnail
  Namn: Bukovinszky, Rebecka
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
 23. Thumbnail
  Namn: Bäckman, Astrid
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1987-01-18
 24. Thumbnail
  Namn: Carlson, Rolf, 1956-, Sossna, Rolf
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1956-05-29
  Person:
  Frispel : Scenkonst i förvandling 1960-2000, 2020
 25. Thumbnail
  Namn: Carlsson, Carina
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1975
 26. Thumbnail
  Namn: Carlsson, Olivia
  Sakord: person
 27. Thumbnail
  Namn: Castex, Rodolfo
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1943-08-05 [Santa Fe, Argentina]
 28. Thumbnail
  Namn: Christensen, Laine
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 29. Thumbnail
  Namn: Clarke, Malin
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 30. Thumbnail
  Namn: Dahlberg, Susanne
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1950-06-06, 2020-01-12
 31. Thumbnail
  Namn: Damberg, Stina, sdg2
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
 32. Thumbnail
  Namn: De Vries, Emilie
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 33. Thumbnail
  Namn: Dillner, Hans
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
 34. Thumbnail
  Namn: Dohlvik, Charlotta
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
 35. Thumbnail
  Namn: Ednersson, Tobias
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1979
 36. Thumbnail
  Namn: Egnell, Linda
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg
  Time:
  1980 [ca]
 37. Thumbnail
  Namn: Elmtén, Pernilla, Elmtén Börjesson, Pernilla
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
 38. Thumbnail
  Namn: Emanuelsson, Linda
  Sakord: person
 39. Thumbnail
  Namn: Emanuelsson, Stina
  Sakord: person
 40. Thumbnail
  Namn: Engström, Åsa
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1957
 41. Thumbnail
  Namn: Epäilys, Paul
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 42. Thumbnail
  Namn: Eriksson, Magdalena
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 43. Thumbnail
  Namn: Eyton, Sandra
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 44. Thumbnail
  Namn: Filipsson, Else-Britt
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 45. Thumbnail
  Namn: Finnholm, Daniel
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 46. Thumbnail
  Namn: Forneheim, Maria
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1974
 47. Thumbnail
  Namn: Forslund, Pontus
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 48. Thumbnail
  Namn: Friberg, Max
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 49. Thumbnail
  Namn: Frögéli, Ylva
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 50. Thumbnail
  Namn: Gillberg, Daniel
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 51. Thumbnail
  Namn: Gullbrand, Tara
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 52. Thumbnail
  Namn: Göteborgska tidsspeglar
  Sakord: organisation
  Location:
  Göteborg, Sverige
 53. Thumbnail
  Namn: Hadi, Said
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 54. Thumbnail
  Namn: Hall, Berit, 1943-, Sandberg, Berit, 1943-
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1943
 55. Thumbnail
  Namn: Hedvall, Eva-Lena
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 56. Thumbnail
  Namn: Henriksson, Marie
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 57. Thumbnail
  Namn: Hermansson, Agneta
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
  Time:
  1946
 58. Thumbnail
  Namn: Holm, Madelene
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 59. Thumbnail
  Namn: Holst Palmborg, Johanna
  Sakord: person
  Location:
  Sverige
 60. Thumbnail
  Namn: Holst Palmborg, Lena
  Sakord: person
  Location:
  Sverige

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.