logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Adrian, Anna, Opperud, Anna
  Location:
  Sverige
  Time:
  1974
 2. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Ågren, Marja
  Location:
  Sverige
  Time:
  1971
 3. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Aldén Rudd, Petra, Rudd, Petra
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
 4. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Almstrand, Jean-Ivan
  Location:
  Sverige
 5. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Andersson, Gunilla, 1961-
  Location:
  Sverige
  Time:
  1961-01-31, 1989
 6. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Andersson, Isa
  Location:
  Göteborg, Sverige
 7. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Andersson, Isabel
  Location:
  Göteborg, Norge, Starrkärr [född], Sverige
  Time:
  1937-07-02, 2010-05-16
 8. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Andersson, Patrik
  Location:
  Sverige
  Time:
  1970-04-22
 9. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Andersson, Stina, arkeolog
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1939
 10. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Arvidsson, Karl, museitjänsteman
  Location:
  Göteborg, Mölnlycke, Sverige
 11. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Augustsson, Adam
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1989-07-14
 12. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Bäckman, Astrid
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1987-01-18
 13. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Bengtsson, Pär
  Location:
  Sverige
 14. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Berglund, Ylva
  Location:
  Sverige
 15. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Billing Wetterlund, Anna
  Location:
  Sverige
 16. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Bjergfelt, Karsten
  Location:
  Sverige
  Time:
  1952
 17. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Björk, Maja, Björk Lindahl, Maja
  Location:
  Göteborg, Sverige
 18. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Björk, Marie, Hellervik, Marie
  Location:
  Sverige
  Time:
  1972
 19. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Boberg, Bo-Christer
  Location:
  Sverige
 20. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Brännström, Pia
  Location:
  Sverige
 21. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Brauner, Andreas
  Location:
  Sverige
  Time:
  1972-11-14
 22. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Broberg, Inger
  Location:
  Sverige
 23. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Bukovinszky, Rebecka
  Location:
  Göteborg, Sverige
 24. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Carlsson, Carina
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1975
 25. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Carlsson, Olivia
 26. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Castex, Rodolfo
  Location:
  Sverige
  Time:
  1943-08-05 [Santa Fe, Argentina]
 27. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Christensen, Laine
  Location:
  Sverige
 28. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Clarke, Malin
  Location:
  Sverige
 29. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Dahlberg, Susanne
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1950-06-06, 2020-01-12
 30. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Damberg, Stina, sdg2
  Location:
  Göteborg, Sverige
 31. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Dillner, Hans
  Location:
  Göteborg, Sverige
 32. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Dohlvik, Charlotta
  Location:
  Göteborg, Sverige
 33. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Ednersson, Tobias
  Location:
  Sverige
  Time:
  1979
 34. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Egnell, Linda
  Location:
  Göteborg
  Time:
  1980 [ca]
 35. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Elmtén, Pernilla, Elmtén Börjesson, Pernilla
  Location:
  Göteborg, Sverige
 36. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Emanuelsson, Linda
 37. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Emanuelsson, Stina
 38. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Engström, Åsa
  Location:
  Sverige
  Time:
  1957
 39. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Eriksson, Magdalena
  Location:
  Sverige
 40. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Eyton, Sandra
  Location:
  Sverige
 41. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Filipsson, Else-Britt
  Location:
  Sverige
 42. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Finnholm, Daniel
  Location:
  Sverige
 43. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Forneheim, Maria
  Location:
  Sverige
  Time:
  1974
 44. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Forslund, Pontus
  Location:
  Sverige
 45. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Frögéli, Ylva
  Location:
  Sverige
 46. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Gillberg, Daniel
  Location:
  Sverige
 47. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Göteborgska tidsspeglar
  Location:
  Göteborg, Sverige
 48. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Gullbrand, Tara
  Location:
  Sverige
 49. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Hadi, Said
  Location:
  Sverige
 50. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Håkansson, Roger
  Location:
  Sverige
 51. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Hall, Berit, Sandberg, Berit
  Location:
  Sverige
  Time:
  1943
 52. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Hedvall, Eva-Lena
  Location:
  Sverige
 53. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Henriksson, Marie
  Location:
  Sverige
 54. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Hermansson, Agneta
  Location:
  Sverige
  Time:
  1946
 55. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Holm, Madeleine
  Location:
  Sverige
 56. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Holst Palmborg, Johanna
  Location:
  Sverige
 57. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Holst Palmborg, Lena
  Location:
  Sverige
 58. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Ilvemo, Barbro
  Location:
  Sverige
 59. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Jarl, Jonathan
  Location:
  Sverige
 60. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Johansson, Jenny, 1972-
  Location:
  Sverige
  Time:
  1972

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.