logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:160
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Dahllöf, Robert, 1842-1904, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:178
  Location:
  Brunnsparken [mot väster], Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1962-05-20
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum [fr o m 1993], Ostindiska huset
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:179
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron [i fonden], Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1885-06-27 [originalet]
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:180
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:209
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stockholm [(?)], Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Lindahl, Axel, fotograf, Ostindiska huset
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:220
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1910-talet, 1965
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum [fr o m 1993], Ostindiska huset
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:317
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1952
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Historiska Museum, Göteborgs Stadsmuseum [från 1993], Lindeberg, Torkel, Ostindiska huset
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:343
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1996, 1996-06-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:344
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1996, 1996-06-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:345
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1996, 1996-06-01
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:683
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1942, 1947
  Person:
  Alströmer, Jonas, 1685-1761, Börjeson, John, skulptör, Christinae kyrka, Göteborgs museum [fr o m 1861], Göteborgs Stadsmuseum [fr o m 1993], Ostindiska huset
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:4517
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Lilla Torget [åt öster], Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1942
  Person:
  Alströmer, Jonas, 1685-1761, Börjeson, John, skulptör, Christinae kyrka, Göteborgs museum [fr o m 1861], Göteborgs Stadsmuseum [fr o m 1993], Ostindiska huset
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, reprofoto
  Identity:
  GhmB:9044
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1941, 1942 [(?)], 1950 [(?)]
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Jonason, Aron, 1838-1914, Ostindiska huset
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:9384
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron [i fonden], Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1909 [före], 1942
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Olsson, Carl Mikael, fotograf, Ostindiska huset
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:12916
  Location:
  Christinae kyrka [tornet], Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Sverige
  Time:
  1949-02
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjöstedt, Sven
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  akvarell, bilder, fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:12971
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Landsstatshuset, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1787 [motivet]
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Martin, Elias, 1739-1818, Ostindiska huset, Residenset (Göteborg)
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:13628
  Location:
  Göteborg, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1949
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Sjöstedt, Sven
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:13743
  Location:
  Fontänbron, Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Kommendantshuset, Nordstaden, Rådhuset, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1952
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, vykort
  Identity:
  GhmB:17695
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1930-1935 [?], 1964
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, vykort
  Identity:
  GhmB:18038
  Location:
  Göteborg, Göteborgs Bank, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1930-1935 [?], 1964
  Person:
  Alströmer, Jonas, 1685-1761, Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:18549
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Sverige, Tyska kyrkan, Västra Hamngatan [mot norr], Västra Hamngatan [parti av östra sidan]
  Time:
  1930-1945 [?], 1935 [ca, ?]
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:18593
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1935 [?; originalet ?], 1964
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:19304
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Sverige
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:20424
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1985
  Person:
  Alströmer, Jonas, 1685-1761, Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmB:20640
  Location:
  Göteborg, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1903-09-01 [originalet], 1994
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, vykort
  Identity:
  GhmB:20641
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1930-1935, 1994
  Person:
  Alströmer, Jonas, 1685-1761, Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 27. Thumbnail
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:4704
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Trollhättan, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Dahllöf, Robert, 1842-1904, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:6243
  Location:
  Göteborg, Kämpebron, Lilla Torget 1 [troligen], Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:9883
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 14, 12 [fr.h.], Sahlgrenska huset, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1951 [juni]
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Månsson, Eric, Ostindiska huset
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:12269
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1954-05-20
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilson, Allan
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:12270
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1954-05-20
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilson, Allan
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:12271
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1954-05-20
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilson, Allan
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:12414
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1954 [augusti]
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilson, Allan
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:12415
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1954 [augusti]
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Nilson, Allan
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19606
  Location:
  Göteborg, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-16 [fr.v.], Rådhuset, Sahlgrenska huset, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1890-talet [ca]
  Person:
  Christinae kyrka, Dahllöf & Hedlund, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, reprofoto
  Identity:
  GhmD:20201
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron [i fonden], Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1900, 1963
  Person:
  Brink, Hjalmar, fotograf, Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:21140
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1939 [ca?], 1964
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Konstförlag, AB, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:24553
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Svenska ostindiska companiet [1700-mitt till 1813], Sverige
  Time:
  1966
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum [1861], Göteborgs Stadsmuseum [fr o m 1993], Holmgren, Gösta, Ostindiska huset
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:24554
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-14, Stora Hamnkanalen, Svenska ostindiska companiet [1700-mitt till 1813], Sverige
  Time:
  1966
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum [1861], Göteborgs Stadsmuseum [1993], Holmgren, Gösta, Ostindiska huset
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:24555
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-14, Stora Hamnkanalen, Svenska ostindiska companiet [1700-mitt till 1813], Sverige
  Time:
  1966
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum [1861], Göteborgs Stadsmuseum [1993-], Holmgren, Gösta, Ostindiska huset
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:24556
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-14, Stora Hamnkanalen, Svenska ostindiska companiet [1700-yalets mitt-1813], Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1966
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs museum [1861], Göteborgs Stadsmuseum [1993-], Holmgren, Gösta, Ostindiska huset
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:29235
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1930-talet [?], 1970
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Lundgren, Viktor, Ostindiska huset
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:31048
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1970 [något år före?], 1971
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:43825
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1880 [-tal (?)], 1979
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset, Thorén, P.A.
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, stereoskopbild
  Identity:
  GhmD:46834
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1982
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:49358
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1905 [(ca)], 1984 [uppgift från liggare: 1985]
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Olsson, John E., Olsson, John Elias Isidor, Ostindiska huset
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:53593
  Location:
  Göteborg, Lejonbron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1870 [-tal], 1992
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Lindahl, Axel, fotograf, Ostindiska huset
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:53595
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1992
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:53786
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron [i fonden], Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1870-talet [originalet], 1993
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Lindahl, Axel, fotograf [originalet], Ostindiska huset
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:54228
  Location:
  Göteborg, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1940-talet
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:54719
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1871 [enligt påskrift på Stadsbibliotekets exemplar], 1996 [avser neg.]
  Person:
  Christinae kyrka, Dahllöf, Waldemar, fotograf, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:55571
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970, 1970-06
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset, Wideen, Harald
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:55572
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970, 1970-06
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset, Wideen, Harald
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, reprofoto
  Identity:
  GhmE:3498
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron [i fonden], Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Södra Hamngatan 7, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan, Wijkska huset
  Time:
  1900
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Olsson, Carl Mikael, fotograf, Ostindiska huset
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, vykort
  Identity:
  GhmE:3820
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12, Sverige
  Time:
  1901
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmPK:585
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1901
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmPK:748
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget 1-2, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Wijkska huset
  Time:
  1890 [ca]
  Person:
  Göteborgs museum, Göteborgs Stadsmuseum, Jonason, Aron, 1838-1914
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmPK:1105
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1871 [enligt påskrift på Stadsbibliotekets exemplar], 1909
  Person:
  Christinae kyrka, Dahllöf, Waldemar, fotograf, Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmR:46:31
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-14, Sahlgrenska huset, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron
  Time:
  1932
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset, Thulin, Otto
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmR:46:32
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-14, Sahlgrenska huset, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1932
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset, Thulin, Otto

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.