logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Digital bild: (Im)permanence, 2014
 2. Thumbnail
  bild
  Digital bild: A´s Adventures, 2014
 3. Thumbnail
  bild
  Digital bild: A chorus line, 2002
 4. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Adam och Vera i Blackeberg, 1966
 5. Thumbnail
  bild
  Digital bild: A faint memory, 2014
 6. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Aida, 2001
 7. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Albert Herring, 1951
 8. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Albert och Herbert, 1983
 9. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Albert Speer, 2001
 10. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Alina, 2014
 11. Thumbnail
  bild
  Digital bild: all-knowing, flourescent and biting, 2014
 12. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Allt eller inget, 2003.bild1
 13. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Allt eller inget, 2003.bild2
 14. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Amadeus, 1982
 15. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Andorra, 1968
 16. Thumbnail
  bild
  Digital bild: André Chenier, 1962.bild1
 17. Thumbnail
  bild
  Digital bild: André Chenier, 1962.bild2
 18. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Anna, 2014
 19. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Anna Karenina, 1991
 20. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Annie get your gun, 1957
 21. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Annie get your gun, 1957.bild2
 22. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Arabella, 2006
 23. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Ariadne på Naxos, 1989
 24. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Askungen, 2003
 25. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Att och att icke, 1960
 26. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Balettafton, 1983
 27. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Ballet Pathétique, 2002
 28. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Barberaren i Sevilla, 2000
 29. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Barberaren i Sveilla, 2013
 30. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Beatlemania, 2006
 31. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Bernardas hus, 1980
 32. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Bernardas hus, 1982
 33. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Besök av gammal dam, 1959
 34. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Bhima, 1997.bild1
 35. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Bhima, 1997.bild2
 36. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Blodsbröder, 1986
 37. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Blues jam, 1989
 38. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Boccaccio, 1958.bild1
 39. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Boccaccio, 1958.bild2
 40. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Boccaccio, 1975.bild1
 41. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Boccaccio, 1975.bild2
 42. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Borgarbalen, 1967
 43. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Brudköpet, 1957
 44. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Bröderna Lejonhjärta, 2007
 45. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Butlern, 1984
 46. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_25322
 47. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_26409
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 48. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_26410
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 49. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_26412
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 50. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_26918
 51. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_26955
 52. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_27111
 53. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_4216
  Person:
  Westerberg, Staffan, dramatiker
 54. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_5529
  Time:
  1967
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 55. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_5539
 56. Thumbnail
  bild
  Digital bild: BVA_5544
 57. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Can-Can, 1955
 58. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Can-Can, 1955.bild2
 59. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Can-Can, 1959
 60. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Carmen, 1891

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.