logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Stadsmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs stadsmuseum bildades 1993 genom en sammanslagning ett antal fristående museer. Museet ligger i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, en byggnad med stor betydelse för Göteborg och dess museihistoria.

1833

Stadens första museum öppnas i och med att Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle börjar visa sin naturhistoriska samling, som förvaras i Ostindiska huset.

1861

Den 20 december 1861 invigs Göteborgs Museum, beläget i översta våningen i Ostindiska husets västra flygel. Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Identity:
  24215.bild1
  Time:
  2016
  Person:
  Lindewall, Jessica
 2. Thumbnail
  bild
  Identity:
  ABC
  Time:
  2016-02-01
  Person:
  Karlsson, Pernilla
 3. Thumbnail
  bild
  Identity:
  Aida, 1971.bild1
 4. Thumbnail
  bild
  Identity:
  Aida, 1971.bild2
 5. Thumbnail
  bild
  Identity:
  Aida, 1971.bild3
 6. Thumbnail
  bild
  Identity:
  Ämnesordnad handling ABC-bokresan
  Time:
  2016-10-31
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  broschyr, utställningskatalog
  Identity:
  Ämnesordnad handling ABC-bokresan
  Time:
  2006
  Person:
  Karlsson, Pernilla
 8. Thumbnail
  bild
  Identity:
  Ämnesordnad handling ABC-bokresan
 9. Thumbnail
  bild
  Identity:
  Ämnesordnad handling Berghem sn dagbok nr 7
  Time:
  2021-07-22
  Person:
  Filipsson, Else-Britt
 10. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, dagbok, inventeringsdagbok
  Identity:
  Ämnesordnad handling Berghems sn
  Person:
  Bolmstrand, J A
 11. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, katalogkort
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:2216
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivhandling, katalogkort
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:2761
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, arkivhandling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:6432
  Time:
  1957
 14. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, arkivhandling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:7385
  Time:
  1918
  Person:
  Alin, Johan, 1879-1944, Sarauw, Georg
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  ämnesordnad handling, handling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:21852
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik
 16. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, arkivhandling, dagboken nr 40
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:30026
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivhandling, skiss
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46185
  Person:
  Niklasson, Nils, 1890-1966
 18. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivalier, handling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46575
  Location:
  Öckerö
 19. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46653
  Time:
  1961
 20. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46774
 21. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, handling, katalogkort
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:47348
  Location:
  Sverige, Västergötland, Västra Frölunda
 22. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, arkivhandling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:48505
  Time:
  1953
  Person:
  Askman, Ericson, S, Fredsjö, Åke, 1913-1978
 23. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, ritning
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:49050:1.handling1
 24. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, ritning
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:49050:1.handling2
 25. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:49050:1.handling3
 26. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:49050:1.handling4
  Time:
  1979
 27. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, katalogkort
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:49525
  Location:
  Torslanda, Västra Änghagen
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:84199
  Location:
  Västra Frölunda
  Time:
  1965
  Person:
  Cullberg, Carl
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologisk rapport, arkivalier, arkivhandling, rapport, skiss
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:84424:442
  Person:
  Wigforss, Johan
 30. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, dagbok, göteborgs inventering
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:21516 handling1
  Location:
  Frillesås
  Person:
  Lindälv, Elof, 1887-1987
 31. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, arkivhandling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:21516 handling2
  Location:
  Frillesås
  Time:
  1919
 32. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:2173.handling2
  Time:
  1929
 33. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:2173.handling3
  Time:
  1939
 34. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivhandling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:2761.handling1
 35. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivhandling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:2761.handling2
  Time:
  1929
 36. Thumbnail
  Name:
  analyshandling, c14analys
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:45730 analys
  Person:
  Sjögren, Karl-Göran
 37. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, handling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46221.brev
  Time:
  1933-10-26
 38. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, brev
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46221brevII
 39. Thumbnail
  Name:
  3d laserskanning, 3d-modell, arkeologisk rapport, bilder, foto
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46224.3D
  Person:
  Schultz Paulsson, Bettina [laserskanning]
 40. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46455.handling18
  Time:
  1934
  Person:
  Alin, Johan, 1879-1944 [fotograf]
 41. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, tidningsklipp
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46455.handling20
  Time:
  1935
 42. Thumbnail
  Name:
  arkeologisk rapport, arkivalier, arkivhandling, c14 dokument, pressmeddelande, rapport
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46455 c14
  Time:
  2011
 43. Thumbnail
  Name:
  arkivalier, arkivhandling, foto
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46455 foto rex
  Person:
  Noord, Lars
 44. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46458.handling1
  Time:
  1987
  Person:
  Bråthen, Alf, Sjöberg, Jan Eric
 45. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46458.handling2
  Time:
  1936
 46. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46458.handling3
  Time:
  1936
 47. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, brev
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46458.handling4
  Time:
  1936
 48. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46458.handling5
  Time:
  1936
 49. Thumbnail
  Name:
  arkeologisk rapport, rapport
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46653.handling1
 50. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, ritning
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:46774. ritning
 51. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:47408.handling1
  Time:
  1940
  Person:
  Niklasson, Nils, 1890-1966 [fotograf]
 52. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:47408.handling2
 53. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:47408.handling3
  Time:
  1943
 54. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivhandling
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:47750.handling1
  Time:
  1948
 55. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivhandling, katalogkort
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:47750.handling2
  Time:
  1948
 56. Thumbnail
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivhandling, tidningsklipp
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:47750.handling3
  Time:
  1948
 57. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, dateringstest
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:48505.handling1
  Time:
  1962
 58. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, fotografi
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:48505.handling2
 59. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:48505.handling3
  Time:
  1953
 60. Thumbnail
  Name:
  arkivhandling, foto på arkivblad
  Identity:
  Ämnesordnad handling GAM:48505.handling4

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.