logo

Carlotta - the museum database

Thorburn, Eugen, arkitekt :: person

Object description

Arkitekt, utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan 1880-1883. Kungliga Konsthögskolan 1883-86. Arkitekt i Stockholm 1886-87. Praktiserande arkitekt med egen byrå i Göteborg 1890-1931.

Ledamot i Stadsfullmäktige i Göteborg 1905-1912 och i Byggnadsnämnden i Göteborg 1895-1912.

Ledamot i Tekniska samfundets nämnd och ordförande i avdelningen för husbyggnadskonst 1918-1921.

Har i Göteborg bland annat ritat Kungsportsbron, Gamla Lundenskolan, Lundens vattentorn,

Johannebergs vattentorn och pumpstation, före detta Lundbybadet/Renströmska

badanstalten i Lundby och bostadhus på Arsenalsgatan. Han ledde även restaureringarna av skansarna Kronan och Lejonet i Göteborg.

Ledamot av stadsfullmäktige (1905-1912), stadens byggnadnämnd, mm , samt tf kontrollant för Kgl. byggnadsstyrelsen i Göteborg. RVO. Son till köpmannen Robert Thorburn och Alma Jacobi, Uddevalla.

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  GhmB:205
  Location:
  Götaplatsen, Göteborg, Lorensberg, Stadens 14 rote, Sverige
  Time:
  1898-10, 1899-01-21 [publicerad]
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 2. Thumbnail
  Name:
  arkitekturförslag, bilder
  Identity:
  GM:13376
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1890, 1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 3. Thumbnail
  Name:
  bilder, tavla
  Identity:
  GM:13378
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1912, 1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 4. Thumbnail
  Name:
  förslag
  Identity:
  GM:13379
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 5. Thumbnail
  Name:
  förslag eller skiss
  Identity:
  GM:13380
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 6. Thumbnail
  Name:
  ritning
  Identity:
  GM:13611
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 7. Thumbnail
  Name:
  modeller, skiss
  Identity:
  GM:13612
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 8. Thumbnail
  Name:
  skiss
  Identity:
  GM:13613
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1890, 1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 9. Thumbnail
  Name:
  skiss
  Identity:
  GM:13614
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 10. Thumbnail
  Name:
  modeller, teckningar
  Identity:
  GM:13615
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 11. Thumbnail
  Name:
  ritning
  Identity:
  GM:13619
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Skansen Lejonet, Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 12. Thumbnail
  Name:
  uppmätningsritning
  Identity:
  GM:13620
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1891, 1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 13. Thumbnail
  Name:
  perspektivskiss
  Identity:
  GM:13621
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Skansen Kronan, Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 14. Thumbnail
  Name:
  skiss
  Identity:
  GM:13622
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Skansen Lejonet, Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1893, 1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 15. Thumbnail
  Name:
  skiss
  Identity:
  GM:13623
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 16. Thumbnail
  Name:
  skiss
  Identity:
  GM:13624
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 17. Thumbnail
  Name:
  skiss
  Identity:
  GM:13625
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 18. Thumbnail
  Name:
  skiss
  Identity:
  GM:13626
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 19. Thumbnail
  Name:
  skiss
  Identity:
  GM:13627
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, skiss, skisser
  Identity:
  GM:13628
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 21. Thumbnail
  Name:
  skiss, skisser
  Identity:
  GM:13629
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1919, 1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 22. Thumbnail
  Name:
  bilder, bildsamling, skiss
  Identity:
  GM:13630
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1904 [december], 1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 23. Thumbnail
  Name:
  ritning, skiss
  Identity:
  GM:13632
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1890, 1927, 1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, skiss, skisser
  Identity:
  GM:13633
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 25. Thumbnail
  Name:
  skiss, skisser
  Identity:
  GM:13634
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 26. Thumbnail
  Name:
  skiss, skisser
  Identity:
  GM:13635
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Stuttgart, Sverige, Sverige [Trolig], Tyskland
  Time:
  1888, 1932
  Person:
  Josephson, Erik, Thorburn, Eugen, arkitekt
 27. Thumbnail
  Name:
  ritning
  Identity:
  GM:13637
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1932
  Person:
  Thorburn, Eugen, arkitekt
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, glasfönster
  Identity:
  GM:14277
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1909, 1933, 2006-12-08, 2007-01-05 [kjb]
  Person:
  Blomgren, Klas, Castex, Rodolfo, Thorburn, Eugen, arkitekt

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.