logo

Carlotta - the museum database

GSMArkiv:190012:30 :: arkivalier, intervju

Object description
Intervju i projektet Göteborg berättar.
Object description

Rune Johansson, Intervjuperson nr 30

Rune är född 1921 och uppvuxen i Högsbotorp, som då var landsbygd. Flyttade till Annedal i tjugoårsåldern, och har därefter bott på Hisingen i nära 70 år. Är vid intervjutillfället bosatt i en lägenhet i Biskopsgården. Har barnbarn och barnbarnsbarn. Rune är pensionerad målare, var arbetsledare under de sista tio åren av sitt yrkesliv. Medlem av Kals Åden. Diabetiker sedan barndomen, har skrivit om sitt liv med sjukdomen. Uppskattar utflykter i skärgården och återkommande träffar på Åkerhus äldreboende.

Våren 2020 nåddes vi av beskedet att Rune gått bort, genom hans barnbarn som meddelade Ida Rådegård.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.