logo

Carlotta - the museum database

bild

C:333 :: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift [1905-]

Object description
Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift. D. 1, H. 4-10, 1888-1899.- Stockholm; Skövde, 1888-1899
Biblioteks-id
C:333
Hyllplacering - Biblioteket
Pol* 8b N
Libris-id
libris.kb.se [seriens huvudpost]
Sakord - vidare term
periodika
Sakord - neutral term
årstryck
Beskrivning
Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift. D. 1, H. 4-10, 1888-1899.- Stockholm; Skövde, 1888-1899
Nyckeltitel - 222
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
Titel - huvudtitel
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift [1905-]
Titel - delbeteckning
D. I, H. 4-10 (1888-1899)
Nummer i serie - periodika
D. 1, hft 4-10, 1888-1899
Titel - varianttitel
Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift [1888-1904]; Westergötlands fornminnesförenings tidskrift [1869-1877]
Ort - utgivning
Sköfde [1897]; Stockholm [1888,1893, 1899]
Namn, utgivare - 260b
Ljungström, Claës Johan, 1819-1882
Tidpunkt - utgivning (260c)
1888-1899
Illustrationsuppgift
ill.
Beskrivning, innehåll - 505
Innehåller 10: Stat och samhälle i det gamla Vestergötland II / Rudolf Kjellén; Om biskopen i Skara Svenonis Jacobi härkomst och hans arfvegods, de sk Kadegodsen / F Ödberg; Om k Erik XIV:s förhållande till fogdarne och allmogen i Vestergötland krigsåren 1565-66 / F Ödberg; Äldre handlingar rörande Vestergötland; Grafsten i Skara domkyrka; Grafsten från Vist kyrka i Redvägs härad; Afbildningar af i Skara museum förvarade fornsaker; Innehåller i Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift; Titelblad och register öfver K Torins Vestergötlands runinskrifter jemte tillägg [10 hft 1899]; Innehåller 4-5: Vestergötlands fornminnesförenings bestyrelse och hedersledamöter / K Torin; Vestergötlands fornminnesförenings verksamhet åren 1863-1888 / F Nordin; Förteckning öfver räfsetingsdombref för Vestergötland under medeltiden / F Ödberg; Afbildning af i Edåsa museum förvarade fornsaker / K Torin; Ambon i Husaby kyrka / K Torin; Grafstenar på Vestergötlands kyrkogårdar / K Torin; Grafstenar i Skara domkyrka / K Torin; Grafstenar i Varnhems kyrka / K Torin; Permebref och andra äldre handlingar, de flesta rörande Skara domkyrka, med sex ritningar; Vestergötlands runinskrifter 3 / K Torin [4-5 hft 1888]; Innehåller 6-7: Offerkällor i Vestergötland / A Rudberg; Om kyrkoherden herr Mauritz Rasmussons i Böne sammansvärjning mot konung Johan III år 1576 / F Ödberg; Två kistor från 1600-talet i Skara museum / G Upmark; Äldre handlingar rörande Vestergötland; Om jordrefningens verkställande i Redvägs härad 1620; Landshöfdingeembetets i Elfsborgs län riksdagsrelation för åren 1751-1754; Landshöfdingeembetets i Skaraborgs län riksdagsrelation för åren 1755-1759; Grafsten från Humla kyrka i Redvägs härad; Inskrifter, bilder samt symboliska tecken o d på tegelstenar från Skara domkyrka / K Torin; Romanska stenar i Skara domkyrka / K Torin; Pjukstenen i Siene socken / K Torin; Afbildningar af i Skara museum förvarade fornsaker / K Torin; Äldre stadssigill från Vestergötland under medeltiden; Vestergötlands runinskrifter 4 / K TOrin [6-7 hft 1893]; Innehåller 8-9: Vestergötlands fornminnesföreings bestyrelse och hedersledamöter; Redogörelse för Vestergötlands fornminnesförenings verksamhet 1889-1896 / F Nordin; Stat och samhälle i det gamla Vestergötland I / Rudolf Kjellén; Bredsäters offerkyrka / Aug Rudberg; Om skråck och vidskepelse i Vestergötland under äldre tider; Om magister Sven Jacobi, den förste protestantiske biskopen i Skara stift / F Ödberg; Om slägten Gylta; Äldre handlingar rörande Vestergötland [8-9 hft 1897]
Namn, ämne - institution
Västergötlands fornminnesförening
Ämnesord - geografiskt namn
Västergötland
Ämnesord
Arkeologi; Etnologi; Gravstenar; Historia; Kulturhistoria; Kyrkogårdar; Kyrkohistoria; Kyrkor; Magi; Personhistoria; Runologi; Runstenar; Skrock
Namn, utgivare - biuppslag
Ljungström, Claës Johan, 1819-1882 [1-5 hft]; Torin, Karl [6-7 hft]
Institution, utgivare - biuppslag
Ödberg, Fridolf, 1845-1916 [8-10 hft]
Bibliografisk nivå - 000:7
periodika
Målgrupp - 008:22
vuxen
Litterär form - 008:33
facklitteratur
ISSN - 022a
0347-4402
Språkkod - 041a
swe
Klassifikation DDC - 082
948.678005
Klassifikation SAB - 084a
Jcbh(p); Kcbh(p); Ncbh(p)