logo

Carlotta - the museum database

bild

C:406 :: Kulturmiljövård

Object description
Kulturmiljövård. 2002:1, Världsarvskonventionen 30 år : internationellt samarbete kring världsarven : Världsarv - internationella och svenska / chefredaktör: Ylva Mannerheim. - Stockholm : Riksantivarieämbetet, 2002

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.