logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmD:32526 :: fotografi, porträtt

Object description
En fredagkvälls sommaren 1926 vid Eriksbergs varv, rör- och kopparslagare fotograferad framför valkokeriet "Sir James Clark Ross". Fakrtyget ligger inne för reparation under sommaren.
  • Inventarienummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.