logo

Carlotta - the museum database

GAM:21798 :: sigill, cylindersigill

Object description
"Närmare upplysningar saknas
Object description
"Sigillcylinder av järn (?) med inristade figurliga framställningar jämte insrift"
Object description
Härtill inv nr 21798a Avtryck av ovanstående sigillstamp
Object description

Trenne små assyriska eller babyloniska cylindrar af "hematit" (jernmalm), förmedels hvilka, när de rullades öfver halftorr lera, sigiller frambragtes. Af dessa trenne visar en de lätt igenkänneliga väsendena från assyriernas sagotid, Istar af Niniveh och Gistubar, hvilka äfven förekomma på flera af de afgjutningar från andra cylindrar, museet eger. Den andra cylindern visar mera · utslitna och otydliga bilder, och den tredje endast några rader kilskrift.

Från dylika cylindrar hemförde jag nu 21 aftryck i gips, hvaribland flera särdeles vackra, lemnande intyg om assyriernas skicklighet i stensnideri. På flera ses Gistubar brottande med lejon-urbilden till Simson och Herakles -- på andra åter förekommer han i sällskap med gudinnan Istar af Ninive. På ännu andra ser man Assur**), Baal, Rimmon, Dagon och andra gudar. Inskrift förekommer, dels med accadisk, dels med babylonisk kilskrift - märkvärdigt nog ej med currentskriften - ätven användes fenicisk och himyaritisk denna sistnämda bruklig i sydliga Arabien. Tvenne matriser till andra assyriska eller feniciska sigiller äro i vanlig pitcher-form. Man finner sådana aftryckta i en eller flera gamla historien om krig och ödeläggelse o. s. v. Kilskriften är den monumentala, s. k. babyloniska

Object description

Vad jag hittills kan se har intendent Brusewitz rest till London 1885 och varit där i en månad för att ”anskaffa avgjutningar”. Vid denna resa köpte han också: ” Trenne små assyriska eller babyloniska cylindrar af "hematit" (jernmalm), förmedels hvilka, när de rullades öfver halftorr lera, sigiller frambragtes. Af dessa trenne visar en de lätt igenkänneliga väsendena från assyriernas sagotid, Istar af Niniveh och Gistubar, hvilka äfven förekomma på flera af de afgjutningar från andra cylindrar, museet eger. Den andra cylindern visar mera · utslitna och otydliga bilder, och den tredje endast några rader kilskrift.

I orginalkatalogen står: ”No 3577 a-n se 2281. Tretton genuina Assyriska el Babyloniska cylindrar af hemathit, jernsten, med ingraverade figurer och å några kilskrifts inskriptioner. De jemte den uttagde leraftryck äro av mig GBz tagne för tydlighets skull.”

”Sålunda har jag denna sommar, sedan Musei Styrelsen på min ansökan, välvilligt tillåtet mig att för ett mindre belopp fårsanaslagen bekosta en resa till London och en månad vistelse derstädes, förskaffat vårt museum de i efterföljande förteckning upptagna afgjutningar från egyptiska och assyriska föremål äfvensom en del mindre saker i original.”

Göteborgs Musei Historiska och Etnografiska afdelningens samlingar hafva under arbetsåret 1885 tillökats med följande föremål. //

Trenne små assyriska eller babyloniska cylindrar af hematit (ironstone) förmedelst hvilka när de rullades öfver halftorr lera, sigiller åstakommos af hvilka muséet innehar högt intresse. Af dessa trenne visar en de genast igenkännerliga bilderna af de väsenden från Assyriernes sagotid som i det följande gissningsvis kallats Istar af Niniveh och Gistubar. Den andra cylinderns visar temligen otydliga bilder af okänd betydelse och den tredje några rader kilskrift. (inv no 2281-2283)

En afgjutning från den utmärkt vackra cylindern föreställande Gistubars kamp mot lejonet, af hvilken vi äfven under No 1425 ega ett eftryck i sigillform (inv No 2284) Trenne assyriska matriser i vanlig pitcherform till smärre sigiller (Inv No 2297-2299)

Ur Göteborgs musei årsbok 1885 Sidan 30-32

Inventarienummer
GAM:21798
Typ av förvärv
köp
Sakord
sigill; cylindersigill
Namn - förvärvat från
British Museum
Tidpunkt - förvärv till museet
1885
Beskrivning
"Närmare upplysningar saknas; "Sigillcylinder av järn (?) med inristade figurliga framställningar jämte insrift"; Härtill inv nr 21798a Avtryck av ovanstående sigillstamp;

Trenne små assyriska eller babyloniska cylindrar af "hematit" (jernmalm), förmedels hvilka, när de rullades öfver halftorr lera, sigiller frambragtes. Af dessa trenne visar en de lätt igenkänneliga väsendena från assyriernas sagotid, Istar af Niniveh och Gistubar, hvilka äfven förekomma på flera af de afgjutningar från andra cylindrar, museet eger. Den andra cylindern visar mera · utslitna och otydliga bilder, och den tredje endast några rader kilskrift.

Från dylika cylindrar hemförde jag nu 21 aftryck i gips, hvaribland flera särdeles vackra, lemnande intyg om assyriernas skicklighet i stensnideri. På flera ses Gistubar brottande med lejon-urbilden till Simson och Herakles -- på andra åter förekommer han i sällskap med gudinnan Istar af Ninive. På ännu andra ser man Assur**), Baal, Rimmon, Dagon och andra gudar. Inskrift förekommer, dels med accadisk, dels med babylonisk kilskrift - märkvärdigt nog ej med currentskriften - ätven användes fenicisk och himyaritisk denna sistnämda bruklig i sydliga Arabien. Tvenne matriser till andra assyriska eller feniciska sigiller äro i vanlig pitcher-form. Man finner sådana aftryckta i en eller flera gamla historien om krig och ödeläggelse o. s. v. Kilskriften är den monumentala, s. k. babyloniska

; Vad jag hittills kan se har intendent Brusewitz rest till London 1885 och varit där i en månad för att ”anskaffa avgjutningar”. Vid denna resa köpte han också: ” Trenne små assyriska eller babyloniska cylindrar af "hematit" (jernmalm), förmedels hvilka, när de rullades öfver halftorr lera, sigiller frambragtes. Af dessa trenne visar en de lätt igenkänneliga väsendena från assyriernas sagotid, Istar af Niniveh och Gistubar, hvilka äfven förekomma på flera af de afgjutningar från andra cylindrar, museet eger. Den andra cylindern visar mera · utslitna och otydliga bilder, och den tredje endast några rader kilskrift. I orginalkatalogen står: ”No 3577 a-n se 2281. Tretton genuina Assyriska el Babyloniska cylindrar af hemathit, jernsten, med ingraverade figurer och å några kilskrifts inskriptioner. De jemte den uttagde leraftryck äro av mig GBz tagne för tydlighets skull.” ”Sålunda har jag denna sommar, sedan Musei Styrelsen på min ansökan, välvilligt tillåtet mig att för ett mindre belopp fårsanaslagen bekosta en resa till London och en månad vistelse derstädes, förskaffat vårt museum de i efterföljande förteckning upptagna afgjutningar från egyptiska och assyriska föremål äfvensom en del mindre saker i original.” Göteborgs Musei Historiska och Etnografiska afdelningens samlingar hafva under arbetsåret 1885 tillökats med följande föremål. // Trenne små assyriska eller babyloniska cylindrar af hematit (ironstone) förmedelst hvilka när de rullades öfver halftorr lera, sigiller åstakommos af hvilka muséet innehar högt intresse. Af dessa trenne visar en de genast igenkännerliga bilderna af de väsenden från Assyriernes sagotid som i det följande gissningsvis kallats Istar af Niniveh och Gistubar. Den andra cylinderns visar temligen otydliga bilder af okänd betydelse och den tredje några rader kilskrift. (inv no 2281-2283) En afgjutning från den utmärkt vackra cylindern föreställande Gistubars kamp mot lejonet, af hvilken vi äfven under No 1425 ega ett eftryck i sigillform (inv No 2284) Trenne assyriska matriser i vanlig pitcherform till smärre sigiller (Inv No 2297-2299) Ur Göteborgs musei årsbok 1885 Sidan 30-32
Förvärvsomständigheter - till museet
Inköpt av Brusewitz under en resa till London där han gjorde avgjutningar avvaldda föremål ur British museums samlingar.
Förvärvsomständigheter - i fält
Brusewitz köpte föremål under en resa till London. Syftet med resan var bland annat att göra avtryck av cylindersigiller på British Museum.
Materialkategori
sten/mineral
Material
hematit
Land - fyndort
Irak; Sverige
Kommun - fyndort
Göteborg
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172)
Längd (cm)
1,8
Diameter (cm)
1,5
Belongs to Samling
GAM :: Göteborgs arkeologiska museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.