logo

Carlotta - the museum database

bild

C:1635 :: Göteborgs och Bohus läns Kungl. hushållningssällskaps historia 1814-1914

Object description

Sanne, Gunnar

Göteborgs och Bohus läns Kungl. hushållningssällskaps historia 1814-1914 / enligt uppdrag utarbetad af Gunnar Sanne.- Göteborg, 1917

  • Bibliotek - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.