logo

Carlotta - the museum database

bild

GSMArkiv:210023:3 :: fotografi, bilder, digitalt född

Object description
Utställningen "Göteborg berättar" på Gustav Adolfs torg dagen före invigning. Foto Kristin Lidell 1 juni 2021.
  • Delobjektsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.