logo

Carlotta - the museum database

bild

Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 2 : Låda sockertång :: Låda och sockertång

Object description

En tysk succé mitt i stan

Bräutigams konditori, Östra Hamngatan, 6 november 1909. Utanför är det november- kallt, men här inne är det varmt och vackert. På bottenvåningen säljs marsipan och bakverk i inbjudande glasmontrar. Smörkrämsrosetterna är som vanligt populära, men Gustav Adolfs- bakelsen, som faktiskt är konditoriet Bräutigams eget påhitt, är dagens storsäljare. Från våningen ovanför hörs skratt och klirr från de stora, ljusa serveringslokalerna. Bakom kulisserna arbetar 80 personer med att tillverka godsakerna. Snart börjar produktionen av julens alla marsipangrisar.

I över hundra år var Bräutigams en samlingsplats för göteborgare som ville gå på lokal utan att nödvändigtvis dricka alkohol. Firman grundades av tyskfödde Emil Bräutigam, som började jobba i bageri redan som sexåring. I Köpenhamn träffade han sin blivande fru Johanna och flyttade med henne till Göteborg år 1870. Han kokade karameller i källaren tills paret slog på stort och skaffade lokaler på Östra Hamngatan. Bräutigams är fortfarande ett familjeföretag, som framför allt gör marsipanprodukter.

Men hur uttalas det tyska namnet då? Ja, de som jobbar där säger i alla fall Bröjtigams.

Titel - monterdel
Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 2 : Låda sockertång
Sakord
monterdel
Titel - verkets
Låda och sockertång
Title - english
Box and sugar tong
Beskrivning

En tysk succé mitt i stan

Bräutigams konditori, Östra Hamngatan, 6 november 1909. Utanför är det november- kallt, men här inne är det varmt och vackert. På bottenvåningen säljs marsipan och bakverk i inbjudande glasmontrar. Smörkrämsrosetterna är som vanligt populära, men Gustav Adolfs- bakelsen, som faktiskt är konditoriet Bräutigams eget påhitt, är dagens storsäljare. Från våningen ovanför hörs skratt och klirr från de stora, ljusa serveringslokalerna. Bakom kulisserna arbetar 80 personer med att tillverka godsakerna. Snart börjar produktionen av julens alla marsipangrisar.

I över hundra år var Bräutigams en samlingsplats för göteborgare som ville gå på lokal utan att nödvändigtvis dricka alkohol. Firman grundades av tyskfödde Emil Bräutigam, som började jobba i bageri redan som sexåring. I Köpenhamn träffade han sin blivande fru Johanna och flyttade med henne till Göteborg år 1870. Han kokade karameller i källaren tills paret slog på stort och skaffade lokaler på Östra Hamngatan. Bräutigams är fortfarande ett familjeföretag, som framför allt gör marsipanprodukter.

Men hur uttalas det tyska namnet då? Ja, de som jobbar där säger i alla fall Bröjtigams.

Presentationstext
LÅDAN OCH SOCKERTÅNGEN - Bräutigams konditori grundades av tysken Emil Bräutigam. Hans konditori var först med att sälja Gustav Adolf-bakelser, som äts den 6 november varje år.
Presentation text - english

BOX AND SUGAR TONG - Bräutigams konditori was founded by Emil Bräutigam of Germany. His pastry shop was the first to sell Gustavus Adolfus pastries, eaten on 6 November every year.

----------

A German success in the city centre

Bräutigams konditori on Östra Hamngatan, 6 November 1909. Outside is the November chill but inside here it is warm and beautiful. On the ground floor, marzipan and cakes are being sold from inviting glass display cases. As usual, the buttercream rosettes are popular but the Gustavus Adolfus pastries, which are the pastry shop’s own invention, are today’s bestseller. From the first floor comes laughter and clinking sounds from the large light-filled area of table service. Behind the scenes 80 people are working to make the tasty delights. Soon they will start producing all the marzipan pigs for Christmas.

For over 100 years Bräutigams was a meeting place for Gothenburgers who wanted to go out somewhere without having to drink alcohol. The firm was founded by German-born Emil Bräutigam, who began working in a bakery at the young age of six. He met his future wife, Johanna, iin Copenhagen and they moved to Gothenburg in 1870. He made boiled sweets in the cellar until the couple took a leap of faith and acquired premises on Östra Hamngatan. Bräutigams is still a family firm, which mainly makes marzipan products. And it has still kept more or less the original German pronunciation.

Belongs to Utställningsdel
Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 2 :: Östra rummet - Grupp 2