logo

Carlotta - the museum database

GSM :: Göteborgs Stadsmuseum

Object description

Göteborgs Stadsmuseum grundades 1 juli 1993 genom en sammanslagning av Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs historiska museum, Göteborgs skolmuseum, Industrimuseet samt Militärhistoriska museum i Skansen kronan (vilket i sin tur hört till det historiska museet).

1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

Stadsmuseet är beläget i Ostindiska huset, där de arkeologiska och historiska museerna redan befann sig. Museet invigs officiellt 1 juni 1996.

Samlingsnummer
GSM
Samlingsnamn
Göteborgs Stadsmuseum
Beskrivning

Göteborgs Stadsmuseum grundades 1 juli 1993 genom en sammanslagning av Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs historiska museum, Göteborgs skolmuseum, Industrimuseet samt Militärhistoriska museum i Skansen kronan (vilket i sin tur hört till det historiska museet).

1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

Stadsmuseet är beläget i Ostindiska huset, där de arkeologiska och historiska museerna redan befann sig. Museet invigs officiellt 1 juni 1996.

Litteratur - beskriven i
MM:42513
alt
Titel - huvudtitel
Att fånga det flyktiga
Namn, utgivare - 260b
Göteborgs Stadsmuseum, Carlsson
Tidpunkt - utgivning (260c)
2011