logo

Carlotta - the museum database

GhmE :: Göteborgs Historiska Museums bildsamling

Object description
Mest glasnegativ i denna serie. Format: 18x24 cm. Samling ca 6000 poster.
Object description
Informationen till de i samlingen ingående objekten rör papperskopior och inte negativ.