logo

Carlotta - the museum database

bild

C:2317 :: Historikern i samhället

Object description
Historikern i samhället : roller och förändringsmönster / red.: David Ludvigsson & Martin Åberg.- Möklinta : Gidlunds förlag, 2021
  • Bibliotek - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.