logo

Carlotta - the museum database

LAE :: Lilla Änggården

Object description
Lilla Änggården donerades till Göteborgs stad 1963 av bröderna Carl och Sven Grén Broberg och har anor från 1700-talet. Till en början var Lilla Änggården apotekare Gréns sommarhem, men på 1940-talet bestämde sig hans barnbarn Carl och Sven Grén Broberg sig för att flytta ut hit och bo här permanent. Den nutida besökaren kan stiga in i ett helt intakt och autentiskt hem med tyngdpunkten kring sekelskiftet 1900.
Bebyggelse - kopplad till
Änggården 718:9
Samlingsnummer
LAE
Samlingsnamn
Lilla Änggården
Namn - förvärvat från
Grén Broberg, Carl
alt
Grén Broberg, Sven
alt
Tidpunkt - förvärv till museet
1963
Beskrivning
Lilla Änggården donerades till Göteborgs stad 1963 av bröderna Carl och Sven Grén Broberg och har anor från 1700-talet. Till en början var Lilla Änggården apotekare Gréns sommarhem, men på 1940-talet bestämde sig hans barnbarn Carl och Sven Grén Broberg sig för att flytta ut hit och bo här permanent. Den nutida besökaren kan stiga in i ett helt intakt och autentiskt hem med tyngdpunkten kring sekelskiftet 1900.
Historik
Lilla Änggårdens manbyggnad uppfördes på 1780-talet och tillbyggdes med en flygel 1945. År 1840 inköptes gården av apotekare Arvid Henrik Grén, vars familj och ättlingar ägt och bebott den till år 1973.
Förvärvsomständigheter - till museet

Utfärdat gåvobrev till Göteborgs stad. Vid sammanträde den 13 juni 1963 beslöt Göteborgs stadsfullmäktige att med uttalande av stadens tacksamhet emottaga donationen. Styrelsen för Göteborgs museum ålades att ombesörja erforderliga åtgärder med donationens lösöre.

(Citat ur Allan T Nilsssons förord till skriften Lilla Änggården, daterat september 1975).

Namn - annan anknytning
Lilla Änggården
Månad - månadens föremål
2013-07; 2017-09; 2018-06
Vecka - veckans föremål
2021-38
Webblänk - url
www.goteborgsstadsmuseum.se