logo

Carlotta - the museum database

Staaf, Christian :: person

Object description
Kom i 15-årsåldern till Karlberg och avlade officersexamen 1830 och blev underlöjtnant vid Göta artilleriregemente. Han tjänstgjorde vid raket- och fyrverkarekåren på Marieberg 1836–1850 innan han utsågs till artilleribefälhavare vid Nya Älvsborgs fästning 1850. Han blev 1851 kommenderad till artilleristaben där hans skicklighet som ritare togs i anspråk vid litograferingen av ett flertal militära planscher. Under sin militära studietid hade han fått teckningsundervisning av Carl Gustaf Gillberg och AC Wetterling. Han var lärare i artilleriritning vid Krigshögskolan på Marieberg 1858–1873 och blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1860. Han utnämndes slutligen till major 1872.
 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GhmB:9969
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1830 [motivet]
  Person:
  Staaf, Christian
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11970
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1830 [motivet], 1945
  Person:
  Staaf, Christian
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11971
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige, Tyggården
  Time:
  1830
  Person:
  Staaf, Christian
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  teckning
  Identity:
  GhmB:11972
  Location:
  Exercisheden [möjligen], Göteborg, Heden, Heden [möjligen], Levgrens äng [möjligen], Sverige
  Time:
  1832
  Person:
  Staaf, Christian
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11973
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Larmgatan, Stallarna, Sverige
  Time:
  1832
  Person:
  Staaf, Christian
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11975
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1831 [motivet], 1945
  Person:
  Staaf, Christian
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11976
  Location:
  Exercisheden, Göteborg, Heden, Sverige
  Time:
  1831-06 [teckningen]
  Person:
  Staaf, Christian
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11978
  Location:
  Borgerskapets kasern, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan 11, Sverige
  Time:
  1832 [Maj]
  Person:
  Staaf, Christian
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  teckning
  Identity:
  GhmB:11979
  Location:
  Exercisheden, Göteborg, Heden, Sverige
  Time:
  1832-06 [teckningen]
  Person:
  Staaf, Christian
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11980
  Location:
  Borgerskapets kasern, Borgerskapets kaserngård, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan 11, Sverige
  Time:
  1832
  Person:
  Staaf, Christian
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11981
  Location:
  Gamla Manégen, Göteborg, Inom Vallgraven, Östra Larmgatan 16, Sverige
  Time:
  1832
  Person:
  Staaf, Christian
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11985
  Location:
  Borgerskapets kasern, Borgerskapets kaserngård, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan 11, Sverige
  Time:
  1832
  Person:
  Staaf, Christian
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11986
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1832 [motivet], 1945
  Person:
  Staaf, Christian
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11987
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1832 [motivet], 1945
  Person:
  Staaf, Christian
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11988
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Rådhuset, Sverige
  Time:
  1832 [originalet], 1945
  Person:
  Staaf, Christian
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:11989
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Larmgatan, Stallarna, Sverige
  Time:
  1832
  Person:
  Staaf, Christian
 17. Thumbnail
  bild
  Identity:
  GhmB_11973
  Time:
  1832
  Person:
  Staaf, Christian
 18. Thumbnail
  bild
  Identity:
  GhmB_11979
  Time:
  1832
  Person:
  Staaf, Christian
 19. Thumbnail
  bild
  Identity:
  GhmB_11981
  Time:
  1832
  Person:
  Staaf, Christian
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmD:10491
  Location:
  Gamla Manégen, Göteborg, Inom Vallgraven, Östra Larmgatan 16, Sverige
  Time:
  1850-12-06 [originalteckning]
  Person:
  Staaf, Christian
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmD:10492
  Location:
  Gegerfeltska villan [senare Lindgrenska tryckeriet], Göteborg, Husarbron, Hvitfeldtsplatsen, Inom Vallgraven, Kungsparken, Lilla Otterhällan, Rosenlund, Rosenlunds fabriker, Rosenlundskanalen, Sverige
  Time:
  1850-09-11 [teckningen, mer troligt med hänsyn till motivet], 1950-09-11 [teckningen, enligt register i kapseln]
  Person:
  Navigationsskolan, Staaf, Christian
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmD:10493
  Location:
  Börsen, Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Nordstaden, Stadshuset, Sverige
  Time:
  1850 [originalet], 1850-09-15 [originalet], 1952
  Person:
  Staaf, Christian
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmD:17733
  Location:
  Basarerna, Basargatan, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsparken, Kungsportsbron, Kungstorget, Sverige, Vallgraven
  Time:
  1850-09-03 [teckningen]
  Person:
  Staaf, Christian
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:2976
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1830 [motivet]
  Person:
  Staaf, Christian
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:3
  Location:
  Bö, Danska Vägen, Göteborg, Sverige
  Time:
  1850-09-05
  Person:
  Staaf, Christian
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:4
  Location:
  Exercisheden, Göteborg, Heden, Sverige
  Time:
  1850-09-19
  Person:
  Staaf, Christian
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:5
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungstorget [f. d. Nya Salutorget], Nya Allén, Sverige
  Time:
  1850-09-03
  Person:
  Staaf, Christian
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:6
  Location:
  Göteborg, Husarbron, Hvitfeldtsplatsen, Inom Vallgraven, Kungsparken, Rosenlunds fabriker, Rosenlundskanalen, Sverige
  Time:
  1850-09-11
  Person:
  Staaf, Christian
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:8
  Location:
  Börsen, Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Inom Vallgraven, Rådhuset, Sverige
  Time:
  1850-09-15
  Person:
  Staaf, Christian
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:9
  Location:
  Göteborg, Gullbergsvass, Skansen, Skansen Lejonet, Sverige
  Time:
  1850-09-14
  Person:
  Staaf, Christian
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:10
  Location:
  Göteborg, Nya Kyrkogården, Örgryte [troligen], Sverige
  Time:
  1850-09-14
  Person:
  Staaf, Christian
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:11
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-09-19
  Person:
  Staaf, Christian
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:12
  Location:
  Älvsborg, Arendal, Elfsborgs fästning [Kyrkogårdsholmen], Göteborg, Göteborgs skärgård, Hisingen, Ringön, Styrsö, Sverige, Tjörn
  Time:
  1850-1851
  Person:
  Staaf, Christian
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:13
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-09-19
  Person:
  Staaf, Christian
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:15
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-09-20
  Person:
  Staaf, Christian
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:17
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-09-20
  Person:
  Staaf, Christian
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:19
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-09-20
  Person:
  Staaf, Christian
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:20
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-09-20 [troligen]
  Person:
  Staaf, Christian
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:21
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-09-21
  Person:
  Staaf, Christian
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:22
  Time:
  1850-1851
  Person:
  Staaf, Christian
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:23
  Time:
  1850-1851
  Person:
  Staaf, Christian
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:25
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-09-27
  Person:
  Staaf, Christian
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:27
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-09-16
  Person:
  Staaf, Christian
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:29
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-10-19
  Person:
  Staaf, Christian
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:30
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-10-19
  Person:
  Staaf, Christian
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:31
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1850-1851 [?]
  Person:
  Staaf, Christian
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:32
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Sverige
  Time:
  1850-09-20
  Person:
  Staaf, Christian
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:33
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-10-20
  Person:
  Staaf, Christian
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:34
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-10-01
  Person:
  Staaf, Christian
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:35
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850 [troligen]
  Person:
  Staaf, Christian
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:36
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Kyrkogårdsholmen [på avstånd ?], Göteborg, Hisingen, Sverige
  Time:
  1850-10-20
  Person:
  Staaf, Christian
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:37
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-11-06
  Person:
  Staaf, Christian
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:38
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Kyrkogårdsholmen, Göteborg, Sverige
  Time:
  1850-11-18
  Person:
  Staaf, Christian
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:39
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Kyrkogårdsholmen, Elfsborgs fjord, Göteborg, Hisingen, Ramberget, Ryaverket, Sverige
  Time:
  1850-12-16
  Person:
  Staaf, Christian
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:40
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Kyrkogårdsholmen, Göteborg, Rivö fjord, Sverige
  Time:
  1850-11-01
  Person:
  Staaf, Christian
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:42
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Kyrkogårdsholmen, Göteborg, Sverige
  Time:
  1850-12-01
  Person:
  Staaf, Christian
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:43
  Location:
  Älvsborg, Elfsborgs fästning, Göteborg, Kyrkogårdsholmen, Sverige
  Time:
  1850-12-02
  Person:
  Staaf, Christian
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:45
  Location:
  Gamla Manégen, Göteborg, Inom Vallgraven, Östra Larmgatan 16, Sverige
  Time:
  1850-12-06
  Person:
  Staaf, Christian
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:46
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1850 [troligen]
  Person:
  Staaf, Christian
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  GMA:7831:47
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1850-12-08
  Person:
  Staaf, Christian

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.