logo

Carlotta - the museum database

GSMArkiv:210030 :: bilder, fotografi, negativ, pressbild, påsiktsbild

Object description
Fotografier och negativ från Kamerareportage bildsamling
 • Sammanhör med - objekt (24)
 1. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:1
  Sakord: bilder, fotografi, negativ
  Location:
  Göteborg, Stadsbiblioteket, Sverige, Vasagatan 2, Vasastaden
  Time:
  1928-06-22, 2021
  Person:
  Göteborgs-Tidningen
 2. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:3
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Nordstaden, Norra Hamgatan, Sverige
  Time:
  1937-12-08, 2021
  Person:
  GT, okänd
 3. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:5
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1937-12-14, 2021
  Person:
  GT, okänd
 4. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:6
  Sakord: bilder, fotografi, genomsikktsbild
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtska gymnasiet, Hvitfeldtsplatsen, Högre Latinläroverket, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1915-12-23, 2021
  Person:
  GT, okänd
 5. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:7
  Sakord: bilder , fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1937-12-07, 2021
  Person:
  GT, okänd
 6. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:8
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtsplatsen 6, Högre Latinläroverket, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1937-12-03, 2021
  Person:
  GT, okänd
 7. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:9
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtsgatan 6, Högre Latinläroverket, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1937-12-03, 2021
  Person:
  GT, okänd
 8. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:10
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Delsjön, Göteborg, Sverige
  Time:
  1937-12-12, 2021
  Person:
  GT, okänd
 9. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:11
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Haga, Hagabadet [från 1997], Renströmska badet, Sverige, Södra Allégatan 3
  Time:
  1935-04-10
  Person:
  GT
 10. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:12
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Haga, Hagabadet [från 1997], Renströmska badet, Sverige, Södra Allégatan 3
  Time:
  1940-10-12
  Person:
  GT
 11. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:13
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Haga, Hagabadet [från 1997], Renströmska badet, Sverige, Södra Allégatan 3
  Time:
  1925-11-29
  Person:
  GT
 12. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:14
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1928-10-27
  Person:
  GT
 13. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:19
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Linnéplatsen, Linnéstaden, Sverige
  Time:
  1919-06-01, 1919-06-02
  Person:
  Carlberg, Frigga, GT
 14. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:20
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Gårda, Göteborg, Mölndalsån, Sverige
  Time:
  1926-04-22
  Person:
  GT
 15. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:21
  Sakord: bilder, fotografi, negativ
  Location:
  Göteborg, Stadsbiblioteket, Sverige, Vasagatan 2, Vasastaden
  Time:
  1928-06-22, 2021
  Person:
  Göteborgs-Tidningen
 16. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:22
  Sakord: bilder, fotografi, negativ
  Location:
  Göteborg, Sverige, Vasagatan 2, Vasastaden
  Time:
  1951-11-25 [ca], 2021
  Person:
  Forsén, Olof, Göteborgs-Tidningen
 17. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:23
  Sakord: bilder, fotografi, negativ
  Location:
  Bragebacken, Göteborg, Slottsskogen, Sverige
  Time:
  1950-05-14 [ca], 2021
  Person:
  Göteborgs-Tidningen
 18. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:24
  Sakord: bilder, fotografi, negativ
  Location:
  Bragebacken, Göteborg, Slottsskogen, Sverige
  Time:
  1950-05-14 [ca], 2021
  Person:
  Göteborgs-Tidningen
 19. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:25
  Sakord: bilder, fotografi, negativ
  Location:
  Göteborg, Långedrag, Saltholmen, Sverige
  Time:
  1935-07-03, 2021
  Person:
  GT
 20. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:26
  Sakord: bilder, fotografi, genomsiktsbild, negativ
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1959-08-21, 2021
  Person:
  GT
 21. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:27
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Sverige
  Time:
  1938-12-08, 2021
  Person:
  GT, okänd
 22. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:28
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Sverige
  Time:
  1938-12-08, 2021
  Person:
  GT, okänd
 23. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:30
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Sverige
  Time:
  1938-12-08, 2021
  Person:
  GT, okänd
 24. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:210030:36
  Sakord: bild, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungstorget, Sverige
  Time:
  1976-11-18-19, 2021
  Person:
  GP

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.