logo

Carlotta - the museum database

GMM:1753 :: svärd, bödelssvärd, blankvapen

Object description

"Bödelssvärd:1600-talet. Klingan nedtill afrundad, märkt: ME FECIT SOLINGEN. Fästet af järn för två händer med rak parerstång; päronformig knapp och kafvel av trä.

Vapentillverkningen i Solingen stod högt i rop redan från midten af medeltiden; särskildt solingerklingorna voro mycket berömda."

Ur: Göteborgs musei rustkammare, katalog och vägledning för besökande utarbetad af Lagerberg, 1893.

Inventarienummer
GMM:1753
Inventarienummer - tidigare
Brusewitz 232; GM:104
Sakord
svärd; bödelssvärd; blankvapen
Sakord/keyword - english
executioner´s sword; sword
Namn - förvärvat från
Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899
alt
Namn - förmedlare eller återförsäljare
Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899
alt
Tidpunkt - tillverkning
1600-talet
Tidpunkt - förvärv till museet
1850-talet [?]
Signering, påskrift, stämpling
ME FECIT SOLINGEN ("Solingen har gjort mig") [inskript. finns på båda sidor av bladet /ctn.]
Beskrivning

"Bödelssvärd:1600-talet. Klingan nedtill afrundad, märkt: ME FECIT SOLINGEN. Fästet af järn för två händer med rak parerstång; päronformig knapp och kafvel av trä.

Vapentillverkningen i Solingen stod högt i rop redan från midten af medeltiden; särskildt solingerklingorna voro mycket berömda."

Ur: Göteborgs musei rustkammare, katalog och vägledning för besökande utarbetad af Lagerberg, 1893.

Historik
föremålet märktes GM:232 av Brusewitz då det förvärvades. 1907 ommärktes föremålet till GM:104 och skrevs in i ny huvudliggare. Övergick sedan till den militärhistoriska samlingen och fick då prefix GMM no 5 i GM:s rustkammare 1893. Har varit deponerat i Polismuseet, Gbg 1946
Presentationstext
Bödelssvärd med texten "ME FECIT SOLINGEN", vilket betyder "Solingen har gjort mig". Solingen är en stad i Tyskland, känd för sin tillverkning av vapen. (GMM:1753) [Göteborgs födelse, 2017]
Presentation text - english
Executioner´s sword with the text "ME FECIT SOLINGEN" which means "Solingen made me". Solingen is a city in Germany known for its weapons manufacture. (GMM:1753) [the Birth of Gothenburg, 2017]
Utställning - utställd i
Göteborgs födelse, 2017
alt
Utställningsdel - utställd i
Göteborgs födelse : Göteborg 1698
alt
Monter - utställd i
Göteborgs födelse : Göteborg 1698 : (342) - Vem är välkommen?
alt
Utställning - tidigare utställd i
1600-talets Göteborg, 1999
Arkivreferens
B 5643 [/neg.nr]
Materialkategori
metall; trä
Material
järn
Land - tillverkning
Tyskland
Stad - tillverkning
Solingen
Klassifikation GSM
Brusewitz
Klassifikation OCM (smal)
Straff och straffredskap (681); Vapen: Närvapen (411.1)
Längd (cm)
103,5 [klingan]; 113,6 [hela svärdet]
Bredd (cm)
19; 5,9 [klingans bredd]
Höjd (cm)
4,5
Vikt
2,5 kg
Föremålsnummer
104
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GMM :: Göteborgs Historiska Museums militärhistoriska samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.