logo

Carlotta - the museum database

bild

GTM:821:1 :: scenmodell

Object description
Modellen utgörs av en frukthandel
  • Delobjektsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.