logo

Carlotta - the museum database

GMA:3722 :: bildsamling, akvarell, bilder

Object description

Album med innehållande 65 bilder i akvarell av Ludvig Messmann plus titelblad.

Alida Magnus 23 juli 1890.

Tilll Erik Magnus, 23 juli 1890 av Alida Magnus

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.