logo

Carlotta - the museum database

GSMArkiv :: Göteborgs Stadsmuseums Arkiv

Object description
arkivalier förvärvade fr.o.m. 2002-01-01
Samlingsnummer
GSMArkiv
Samlingsnamn
Göteborgs Stadsmuseums Arkiv
Beskrivning
arkivalier förvärvade fr.o.m. 2002-01-01