logo

Carlotta - the museum database

bild

Hedlund, Hans :: person

Object description

Hans Hedlund var Carl Anders och Carolina f. Rungs äldsta son. Efter examen vid Chalmerska slöjdskolan 1875 och vid Konstakademiens arkitekturskola i Stockholm 1879 samt studieresor i Europa och Amerika slog H. sig 1881 ner som arkitekt i Göteborg. Verkade 1882-84 som teckningslärare vid Göteborgs musei ritskola och som lärare i husbyggnadskonst jämte perspektiv- och ornamentsritning bl. a. vid Chalmers tekniska institut (efterträdde V. Adler) från 1887 (lektor där 1900-11, professor 1911-22). Gifte sig med sin kusin Mia (Maria) f. Hedlund 1881. Hon var Hans kusin och dotter till S. A Hedlund. 1883 var han verksam i Tekniska Samfundet i Göteborg och satt i ledningen tillsammans med V. Adler, F. O. Peterson och M. Rubenson. Deltog i 1885 års opponentrörelse mot Konstakademien.

Byggnader ritade av Hans Hedlund:

Vasagatan 46 (där stora delar av familjen Hedlund bodde)

Realläroverket (nuvarande Schillerska)

Fjällskolan

Göteborgs stadsmuseums tillbyggnad (Wilsonflygeln)

Teliahuset (tillsammans med sonen Björner)

Stadsbiblioteket (nuvarande kurs- och tidningsbibliotek) invigt 1900

Dicksonska folkbiblioteket färdigt 1897

Tjolöholms slottskyrka

Göteborgs handels- och sjöfartstidnings lokaler

Tjänstemannastaden vid Föreningsgatan (tillsammans med Carl Gustav Fahlström)

Kontoristföreningens fastighet 1906

visat namn
Hedlund, Hans
libris-id
353044
efternamn - personens
Hedlund
förnamn - personens
Hans Fredrik
sakord - neutral term
person
genus - personen
man
sakord/keyword - english
person
titel - personens
professor
tidpunkt - födelse
1855-04-27; 1855
tidpunkt - död
1931-11-08; 1931
yrke
arkitekt
beskrivning

Hans Hedlund var Carl Anders och Carolina f. Rungs äldsta son. Efter examen vid Chalmerska slöjdskolan 1875 och vid Konstakademiens arkitekturskola i Stockholm 1879 samt studieresor i Europa och Amerika slog H. sig 1881 ner som arkitekt i Göteborg. Verkade 1882-84 som teckningslärare vid Göteborgs musei ritskola och som lärare i husbyggnadskonst jämte perspektiv- och ornamentsritning bl. a. vid Chalmers tekniska institut (efterträdde V. Adler) från 1887 (lektor där 1900-11, professor 1911-22). Gifte sig med sin kusin Mia (Maria) f. Hedlund 1881. Hon var Hans kusin och dotter till S. A Hedlund. 1883 var han verksam i Tekniska Samfundet i Göteborg och satt i ledningen tillsammans med V. Adler, F. O. Peterson och M. Rubenson. Deltog i 1885 års opponentrörelse mot Konstakademien.

Byggnader ritade av Hans Hedlund:

Vasagatan 46 (där stora delar av familjen Hedlund bodde)

Realläroverket (nuvarande Schillerska)

Fjällskolan

Göteborgs stadsmuseums tillbyggnad (Wilsonflygeln)

Teliahuset (tillsammans med sonen Björner)

Stadsbiblioteket (nuvarande kurs- och tidningsbibliotek) invigt 1900

Dicksonska folkbiblioteket färdigt 1897

Tjolöholms slottskyrka

Göteborgs handels- och sjöfartstidnings lokaler

Tjänstemannastaden vid Föreningsgatan (tillsammans med Carl Gustav Fahlström)

Kontoristföreningens fastighet 1906

historik

Utbildning: CS 1871-1875, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.

FrKA 1875-1879, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Göteborg från 1881.

Andra uppdrag: Ledamot i kommittén för omorganisation av slöjdföreningens skola i Göteborg.

Ledamot i styrelsen för slöjdföreningens skola i Göteborg 1897-1931, vice ordförande 1908-1923.

Ledamot i styrelsen för Röhsska konstslöjdsmuseet i Göteborg.

Ledamot i styrelsen för byggnadsfackutställningen på Heden, folkskolestyrelsen.

Adjungerad ledamot i byggnadsutskottet för 1923 års jubileumsutställning i Göteborg.

Ledamot i Götaplatsberedningen.

Lärarverksamhet: Lärare i teckning vid dåvarande museiritskolan i Göteborg 1881.

Lärare i husbyggnadslära och perspektivritning vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1883-1887, i samma ämnen och ornamentritning vid CTL 1887-1899, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg, lektor därstädes 1900-1911, professor 1911-1922.Resor: Italien, Holland, England, Belgien, Tyskland, Amerika, Frankrike, Norge och Danmark.

Medlemskap: STF 1899-1922, Svenska Teknologföreningen.

Hedersledamot i CS, Concordia Silentium.

Tekniska samfundets nämnd.

Opp 1885, Opponenterna.

KF, Konstnärsförbundet 1886-1890.

SvKF 1891-1896, Svenska Konstnärernas Förening.

Egna skrifter: Det föreslagna slakthuset i Göteborg, i Tekniska Samfundets Handlingar, 1897.

En byggnadsfackutställning i Göteborg, 1905.

Återblick över byggnadsverksamheten i Göteborg och omgivningar 1882-1907, 1907.

Byggnadsverksamheten i Göteborg under de senaste 15 åren, 1922.

Teknisk tidskrift år 1892, Profningar av tegel; ibid år 1900 sid 148, Göteborgs stadsbibliotek; ibid år 1903 sid 18, Nybyggnad för Göteborgs elektriska spårvägar; ibid år 1906 sid 37, Slöjdföreningens i Göteborg skolas nybyggnad; ibid år 1908 sid 122, Kontoristföreningens nya byggnad i Göteborg.

Byggmästaren år 1923 sid 89, Arkitekt Yngve Rasmussen. Dödsruna.

Verk ett urval:

Fd Hedlundska huset, Vasagatan 46, Göteborg.

Betongskjulet på Stigbergskajen, även kallat Amerikaskjulet, Stigbergskajen, Göteborg 1912.

Realläroverket, Göteborg.

Chalmerska institutets på- och tillbyggnader vid Storgatan och Vasagatan, Göteborg.

Elektricitetsverkets och spårvägarnas byggnader vid Surbrunns-, Stamp- och Västgötagatorna, Göteborg.

Arbetarbostäder i olika stadsdelar för Dicksonska Stiftelsen, Göteborg.

Järnvägarnas pensionskassa, Göteborg.

Sockerfabrik, Banehagsgatan, Göteborg 1901.

Flera byggnader för AB D Carnegie & C:o i Göteborg.

Dicksonska Folkbiblioteket, Södra Allégatan 4, Göteborg 1895.

Stadsbibliotek, Göteborg.

Slöjdföreningens skola, Kristinelundsgatan, Göteborg 1904.

Göteborgs kontoristförenings hus, Stora Nygatan 23, Göteborg 1908.

Försäkringsbolaget Sveas hus, tillsammans med Y Rasmussen, Göteborg.

Flerfamiljshus KFUM, Parkgatan 11, Göteborg, tillsammans med Y Rasmussen.

Stiftelsehus, Kaponjärgatan, Göteborg 1902.

Handelstidningens hus, Postgatan 5, Göteborg 1904.

Telegrafverket, Kaserntorget 1912,Göteborg tillsammans med Björner Hedlund.

Pumphus, Barlastgatan 1912, Göteborg tillsammans med Björner Hedlund.

Affärshus, Skeppsbron 4, Göteborg 1915.

Bostadshus, bl a Kungshöjdsgatan, Göteborg 1906, tillsammans med flera.

Johan Ericssons mausoleum i Filipstad, tillsammans med Y Rasmussen.

Bostadshus för anställda vid SJ, Kapellgatan 6 A-C, Jönköping 1904.

namn - annan anknytning
Hedlund, Henrik [bror]
Hedlund, Mia [fru]
Hedlund, S. A. [farbror]
alt
land
Sverige
landskap - födelse
Södermanland
socken
Ekerö [född i]
stad
Göteborg
stad - födelse
Ekerö
stad - verksamhet
Göteborg
Adress - bostad
Vasagatan 46
Webblänk Svenskt biografiskt lexikon - url
sok.riksarkivet.se
Webblänk - url
digitaltmuseum.org; libris.kb.se; www.wikidata.org
Webblänk Wikipedia - url
sv.wikipedia.org
webblänk Kulturnav - url
kulturnav.org
Samma som
RAÄ:Hedlund, Hans
Webblänk - url
kulturarvsdata.se

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.