logo

Carlotta - the museum database

GIM katalogkort Industri 26: Skogsbruk, trä- och tapetindustri 1 :: kapsel, katalogkort

Volymsignum
GIM katalogkort Industri 26: Skogsbruk, trä- och tapetindustri 1
Sakord
kapsel; katalogkort
Beskrivning
GIM katalogkort Industri 26: Skogsbruk, trä- och tapetindustri 1 : Skogsbruk, sågverk, timmerfällning och transport, sågverk, kolning och tjärbränning, träbearbetning
Belongs to Arkivbestånd
Industrihistoriska arkivet :: arkivalier, arkiv, industriarkiv, ämnesarkiv