logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmD:54427 :: fotografi, påsiktsbild, bilder

Object description

Bild av Brunnsparken sedd från Södra Hamngatan intill Fredsgatan som även finns som vykort.

Ordnad 1861, då kanalens södra sida igenlades.

På arket till GhmPK:88 finns även ditskrivet "Omkring sekelskiftet?".

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.