logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmD:52143 :: fotografi

Object description
Engelbrektsgatan, mot öster vid Molinsgatan. Till höger den norra delen av den så kallade Brandtdalabebyggelsen. Områdent kom att bli del av Vasaparken. Byggnaden i fonden till vänster är Götabergsgatan 32.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.