logo

Carlotta - the museum database

Thorén, Christian :: person

 1. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:17893
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Sverige
  Time:
  1875-1880 [ca]
  Person:
  Dickson, Oscar, friherre, okänd
 2. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:1500
  Sakord: kraschan, ordnar
  Time:
  1890 [ca], 1890-talet [?]
 3. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:2530
  Sakord: miniatyr, orden, ordnar, svärdsorden
  Location:
  Skara, Sverige, Västergötland
  Time:
  1850-60-tal [ca], 1905, 2006-01-17
  Person:
  Eriksson, Magdalena, Hammer, Christian
 4. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:6090
  Sakord: miniatyr, nordstjärneorden, ordnar
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1850-tal, 1912, 2006-01-12
  Person:
  Carlman AB, C.F. [trolig], Eriksson, Magdalena
 5. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:12032
  Sakord: lyra, minnesföremål
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1906, 1931, 2022-04-29
  Person:
  Hallberg, C.G.
 6. Thumbnail
  Objekt: GM:13082
  Sakord: återlämnat, bilder, miniatyrportätt, tavla
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1931 [indep. till GM år 1931]
  Person:
  Bossi, D [signatur], Hansson, H., sjökapten
 7. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:15379
  Sakord: guldbröllopsminnestecken, medalj, medaljer
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1907, 1935, 2006-01-17
  Person:
  Carlman AB, C.F., Eriksson, Magdalena
 8. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:15381
  Sakord: jubileumsminnestecken, medalj, medaljer
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1897, 1935, 2006-01-17
  Person:
  Carlman AB, C.F., Eriksson, Magdalena
 9. Thumbnail
  Objekt: GM:15382
  Sakord: jubileumsminnestecken
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1928, 1935, 2006-01-16
  Person:
  Carlman AB, C.F., Eriksson, Magdalena
 10. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:17601:1
  Sakord: orden
  Time:
  2006-01-17
  Person:
  Carlman AB, C.F., Eriksson, Magdalena
 11. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:17889
  Sakord: orden, ordnar, underofficianttecken
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1938-1939 [trolig], 1939
  Person:
  Carlman AB, C.F.
 12. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:18113
  Sakord: bilder, miniatyr, miniatyrtavla, porträtt
  Location:
  Österrike, Wien
  Time:
  1631 [trolig], 1941
  Person:
  Gustav II Adolf, kung av Sverige
 13. Thumbnail
  Delobjekt: GM:18154:2
  Sakord: orden, ordnar, riddartecken
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1900-1910 [ca], 1942, 2022-03-
  Person:
  Carlman AB, C.F., Henriksson, Marie
 14. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:18188
  Sakord: orden, ordensknapp, ordnar, serafimerorden
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1875-1890 [ca], 1942, 2006-01-12 [men], 2006-01-16 [men], 2012-09-25 [mwr]
  Person:
  Carlman AB, C.F., Eriksson, Magdalena, Wernemyr, Manne
 15. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:18547
  Sakord: orden, ordensknapp, ordnar, Serafimerorden
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1875-1890 [trolig], 1944, 2006-01-16 [men], 2012-09-25 [mwr]
  Person:
  Carlman AB, C.F., Eriksson, Magdalena, Wernemyr, Manne
 16. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:18779
  Sakord: orden, ordnar, vasatecken
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1940-45 [ca], 1945, 2006-01-16
  Person:
  Carlman AB, C.F., Eriksson, Magdalena
 17. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:21035
  Sakord: jubileumsminiatyrtecken, jubileumsminnestecken, tecken
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1957, 2006-01-17
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 18. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:21665
  Sakord: orden, ordensminiatyr, ordnar
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1930-40 [ca], 1959, 2006-01-17
  Person:
  Carlman AB, C.F., Eriksson, Magdalena
 19. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:22283:2
  Sakord: adelsbrev, adelsbrevssigill, sköldebrev, vapenbrev
  Time:
  1707, 2022-03-18
  Person:
  Ingvarsson, Cilla
 20. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:23836
  Sakord: oranien nassauorden, orden, ordnar, storofficerskraschan, storofficerstecken
  Location:
  Haag, Nederländerna, Sverige
  Time:
  1922 [ca], 1922-1962, 1964, 2006-01-31 [me]
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 21. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:24358
  Sakord: kraschan, ordnar, storkorskraschan
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1808 [trolig], 1965, 2005-12-20
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 22. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:34360
  Sakord: ordenstecken, ordnar, storkorskedja, storkorstecken
  Location:
  Finland, Helsingfors, Södermanland, Stockholm, Sverige
  Time:
  1925, 1925-1973, 1976-12-19
  Person:
  Tillander, A.
 23. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:34360:1
  Sakord: orden, ordenstecken, ordnar, storkorstecken
  Location:
  Finland, Helsingfors, Södermanland, Stockholm, Sverige
  Time:
  1925, 1925-1973, 1976-12-19
  Person:
  Tillander, A.
 24. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:34360:2
  Sakord: orden, ordenskedja, ordenstecken, ordnar
  Location:
  Finland, Helsingfors
  Time:
  1925, 1976-12-19, 2022-03-01
  Person:
  Henriksson, Marie, Tillander, A.
 25. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:34360:3
  Sakord: bärlänk, länk, orden, ordnar
  Location:
  Finland, Helsingfors
  Time:
  1925, 1976-12-19
  Person:
  Tillander, A.
 26. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:34360:4
  Sakord: kraschan, ordenstecken, ordnar, storkorskraschan
  Location:
  Finland, Helsingfors, Helsingfors [bl. a. 1925 och 1952.], Stockholm [bl. a. ingående statsbesöket år 1956], Sverige
  Time:
  1925, 1976-12-19, 2022-03-01
  Person:
  Henriksson, Marie, Tillander, A.
 27. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:34360:5
  Sakord: etui, etuier, förvaring, orden, ordnar
  Time:
  1925, 1976-12-19, 2022-03-01
  Person:
  Tillander, A.
 28. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:34361:1
  Sakord: ordenstecken, ordnar, storkors
  Person:
  Tillander, A.
 29. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:34361:3
  Sakord: etui, förvaring, ordnar
  Person:
  Tillander, A.
 30. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:34363
  Sakord: kommendörstecken, ordenstecken, ordnar
  Location:
  Finland, Helsingfors
  Time:
  1940-60 tal [ca], 1976-12-19
  Person:
  Tillander, A.
 31. Thumbnail
  Objekt: GM:34364
  Sakord: kommendörstecken, ordenstecken, ordnar
  Location:
  Finland, Helsingfors
  Time:
  1925, 1976-12-19
  Person:
  Tillander, A.
 32. Thumbnail
  Objekt: GM:34370
  Sakord: orden, ordenstecken, ordnar, riddartecken
  Location:
  Finland, Helsingfors
  Time:
  1949 [trolig], 1949-75, 1976-12-19
  Person:
  Tillander, A.
 33. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:34372
  Sakord: medalj, medaljer, ordenstecken, ordnar
  Location:
  Finland, Helsingfors
  Time:
  1955-70 [trolig], 1976-12-19
  Person:
  Henriksson, Marie
 34. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:34378:1
  Sakord: orden, ordenstecken, ordnar, riddartecken
  Location:
  Finland, Helsingfors
  Time:
  1970 [ca], 2022
  Person:
  Henriksson, Marie, Tillander, A.
 35. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:34822
  Sakord: medalj, medaljer, minnesmedalj
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1955, 1955-, 2006-01-17
  Person:
  Eriksson, Magdalena, Kungl. Myntverket
 36. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:34823
  Sakord: förtjänstmedalj, medalj, medaljer
  Time:
  1967, 1977-03-11, 2006-01-17
  Person:
  Eriksson, Magdalena, Kungl. Myntverket
 37. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:34824
  Sakord: förtjänsttecken, medalj, medaljer
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1950 [ca], 1977-03-11, 2006-01-17
  Person:
  Eriksson, Magdalena, Kungl. Myntverket
 38. Thumbnail
  Objekt: GM:34853
  Sakord: finlands vita ros orden, orden, ordnar, storkors
  Location:
  Finland, Göteborg, Helsingfors, Sverige
  Time:
  1943 [trolig], 1944-1976, 1976, 2021
 39. Thumbnail
  Objekt: GM:41362
  Sakord: miniatyr, porträtt, profilporträtt
  Location:
  Sverige
  Person:
  Gustav IV Adolf, kung av Sverige, 1778-1837
 40. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:1
  Sakord: medalj, medaljer, minnesmedalj, skådepenning
  Location:
  Sverige
  Time:
  1850
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XV, kung av Sverige och Norge
 41. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:2
  Sakord: belöningsmedalj, medalj, medaljer
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1860-talet, 1880 [ca]
  Person:
  Kungl. Myntverket
 42. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:3
  Sakord: medalj, medaljer, minnesmedalj
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1869, 1880 [ca]
 43. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:4
  Sakord: medalj, medaljer, minnesmedalj
  Location:
  Sverige
  Time:
  1809, 1880 [ca], 2012
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Rosenblad, Mathias
 44. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:5
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1870-talet [trolig]
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oscar II, kung av Sverige och Norge
 45. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:6
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1856
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I, Poppius, Gabriel
 46. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:7
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1891
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oscar II, kung av Sverige och Norge
 47. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:8
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1839
  Person:
  Brahe, Magnus, Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan
 48. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:9
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1857
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I, Westerstrand, Pehr
 49. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:10
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1846
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I, Tegnér, Esaias, 1782-1846
 50. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:11
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1840-talet [trolig]
  Person:
  Geijer, Erik Gustaf, 1783-1847, Hildebrand, Gabriel, Oskar I
 51. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:12
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1879
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oscar II, kung av Sverige och Norge
 52. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:13
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1852
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I
 53. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:14
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1800-talet
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I [?]
 54. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:15
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1839
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan
 55. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:16
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1846
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I
 56. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:17
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1880 [ca]
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oscar II, kung av Sverige och Norge
 57. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:18
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1830
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan
 58. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:19
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1878
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oscar II, kung av Sverige och Norge
 59. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:20
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1891
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oscar II, kung av Sverige och Norge
 60. Thumbnail
  bild
  Objekt: GMK:21
  Sakord: medalj, medaljer
  Location:
  Sverige
  Time:
  1818
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.